1. A. 1525 A. J. Ezers no Šēnfeltu Pēteŗa Kalētu Ilmalā. J k r. V, 40. LP. VII, II, 25, 1. 11.

2. A. 1525 A. M. Zaube Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

3. 1552  A. N. Gerbaševskis no Andrieva Tuntuļa, Unguru pagastā.

4. A. 1525 A. No Honorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie. Varšavā 1892, 30.

5. A. 1525 A. Skolnieks Kārlis Prāmnieks 1892. g. Blomes pagastā. V. Maldoņa kr.

6. A. 1525 A. M. Garkalne no 76 g. vecas Īvas Staleidzānes Atašienē.

7. A. 1525 A. V. Zacharska no M. Višņevskas Makašānu pagastā.

8. A. 1525 A. A. Gari - Juone no 65 g. vecas S. Zaščerinskas Domopolē. Latvju kultūras kr.

9. A. 1525 A. L. Uljana, Latgalē.

10. A. 1535 A. L. Uljana Latgalē.

11. A. 1525 A. L. Uļjana Latgalē.

12. A. 1525 A. No A. Aizsila krājuma Lubānā.

13. A. 1525 A. D, G. M. Garkolne no 67 g. veca A. Kovaļevska Bebrenē.

14. A. 1525 A. 950. Jakubs Jakuškins Rēzeknē.

15. A. 1525 A. 950. M. Garkolne no 76 g. vecas I. Staleidzānes Atašienē, Latvju kultūras kr.

16. A. 1552 A. 1535. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 52 gadi vecā J. Gaiļa Aumeisteros.

17. A. 1525 A. 1535. E t n. IV, 1894, 126. LP. VII, II, 25, 1, 12.

18. A. 1525 A, B, D. 950. 1537. J. Simenows Dolē, Brīvzemnieka Sborņik, 112. LP, VII, II, 25, 1, 10.

19. A. 1525 A. 1535. A. Smagars Līksnas pag.

20. A. 1525 A, D. 1536 V. Krieviņš no 65 g. vecās Annas Krūzes Daugmales pagastā.

21. No Valmieras pamata skolas. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 88, 1590.

22. A. 1525. Skolnieks K.Grāpis no Cēsu apkārtnes. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 186, 1777.