l.  A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 138, 108.

2. K. Blaus Ērgļos, Brīvzemnieka «Sborņik», 53, 48. LP, VII, I, 160, 5.

3. Līvesbērzes Brēķos stāstījusi 100 g. v. Līza Sermuliene, K. Pētersona «Latviešu māte ar bērnu. » LP, VII, I, 160, 2.

4. N. Ozoliņš Grazdonā. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 161, 7.

5. Pētersonu Kārlis Liel-Satiķu Sūbŗos no Birkvaldenes, «Latv. māte  ar bērnu. Jkr. VI. LP, VII, I, 161, 9.

6. Pētersonu Kārlis Liel-Satiķu Sūbŗos no Birkvaldenes, «Latv. māte  ar bērnu. Jkr. VI. LP, VII, I, 161, 9.

7. Pētersonu Kārlis no Ķilevicenes Saldū. «Latv māte ar bērnu, Jkr. VL LP, VII, I, 161, 10

8. Pētersonu Kārlis no Rozenšteina Annas Saldū. "Latv. māte ar bērnu". Jkr. VI. LP, VII, I, 162, 11.

9. Pētersonu Kārlis no Odenes Tetelmindē «Latv. māte ar bērnu», Jkr. VI. LP, VII, I, 163, 18.

10. A. Lerchis-Puškaitis no Ripenes Džūkstē. LP, VII, I, 164, 22.

11. Pētersonu Kārlis Raņķu pag. «Latv. māte ar bērnu», Jkr. VL LP, VII, I, 165, 23.

12. Pētersonu Kārlis no Kalnvagāru saimnieces Ventspils tuvumā. Jkr. VI. LP, VII, I, 165, 24.

13. Pētersonu Kārlis Raņķu pag. «Latv. māte ar bērnu», Jkr. VI LP. VII, I, 165, 25.

14. K. Blau's Liepkalnā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 169. 47.

15. Simenovs Dolē, Brīvzemnieka «Sborņik», 10, 7. LP, VII, I, 169, 48.

16. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

17. H. Skujina Aumeisteŗu pag.

18. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

19. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

20. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

21. P. Šmits nn P. Zeltiņas Rīgā.

22. A. Gari-Juone no 90 g. v. sieviņas Domopolē.

23. Teicējs J. Špakosvkis Dagdā.