l. Silamalas Vaivariņš Inčukalnā. Balss, 1891. g. nr. LP, V I I, I, 1068, 2.

2. Mateusa Jēkabs Ciecerē. Jkr. IV. LP, VII, I, 106R, 3.

3. Fr. Fišers Krūtē, Lejas Kurzemē. LP, VII, I, 1069.

4. Melbāržu Mārtiņš Skultē. Balss, l892. g., nr. 45. L,P, VII, I, 1069, 5.

5. Strautmaņu Žanis Kalnamuižniekos, Kurzemē. Jkr. Iv. LP, VII, I, 1069, 6.

6. J. Ķemeris Liezeres dr. Mēdzūlā. Etn. IV, 1894. L P, VIT, I, 1070, 7.

7. V. Strautiņš Bērzaunē «Baltijas Vēstneša» piel. 1390. g. nr. l64. LP, VII, I, l070, 8.

8. R. V. Bērziņš Annēniešos Etn. I, 1891. LP, VII, I, 1070, 9.

9. Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1071, 10.

10. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos. Jkr. IV. LP, VII, 1, 1071, II.

11. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos. Jkr. IV. LP, VII. 1, 1071, 12.

12. Deļļu Hugons, Salncietis, Liezerē. Jkr. IV. LP, VII,. I, 1071, 13.

13. No Bērzaunes. LP, VII, I, 1072, 14.

14. Fr. Brīvzemnieks Aizputē. «Sborņik». LP, VII, I, 1072, 16.

15. No Tirzas. Brīvzemnieka «Sborņik». Lp, VII, I, 1072, 18.

16. Runtuļu Vilis Vilcē. Jkr IV. T.P, VII, I, 1073, 19.

17. Lejaslauka Pumpurs Kosē. «Baltijas Vēstneša» piel 1893. g. nr. 68. LP, VII, I, 1073, 20.

18. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 1073, 21.

19. Fr. Brīvzemnieks, «Sborņik». LP, VII, I, 1074, 22.

20. A. Bīlenšteins Īlē. Magazin XIV. B. LP, VII, I, 1074, 24.

21. Putvaidis Jaun-Laicenē. «Balss», 1889. g., nr. 3. LP, VII, I, 1074, 25.

22. Mākonis Mēdzūlā. «Balss», 1892. , nr. 39. LP, VII, I, 1075, 26.

23. Krēsliņu Jānis Malienā. «Latviešu teikas iz Malienas». LP, VII, 1, 1075, 27.

24. J. Balodis Velēnā. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1076, 28.

25. Pētersonu Augusts Skrīveriešos. «Balt. Vēstn. p. 1890. g. nr. 199. LP, VII, I, I076, 29.

26. Ziemelis Jaun-Brenguļos. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1076, 30.

27. A. Lāma Mangaļos. L. P, VII, I, 1077, 31.

28. Kārlis Bika Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1077, 32.

29. H. Skujiņa no 81 g. v. Reiņa Puriņa Bilskas pag.

30. P. Abuls no K. Krēgera Plāterē.

31. Fr. Brīvzemnieks Rendā. «Sborņik». LP, VII, I, 1033, 2.

32. H. Skujiņa Smiltenes pag.

33. A. Vaskis Lestenē.

34. H. Skujiņa Bilskas pag.

35. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

36. H. Skujiņa Bilskas pag.

37. J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.

38. M. Garkolne no A. Malnaces Līksnā.

39. Alma Krieve, Z. Lancmaņa kr.

40. Anna Miķīte, Z. Lancmaņa kr.

41. J. A. Jansons Nogalē.

42. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. vecās Annas Drulles Nīcā.

43. V. Krasovska Jēkabmiestā. Latvju kulturas kr.

44. Ziemelis Jaun-Brenguļu Dzoseniekos, Trikātas draudzē. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1043, 2.