1. Lapas Mārtiņš, «pasakas un nostāsti» , 1902, 35, 3.

2. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

3. Jānis Rūtentāls Džūkstē. LP, VI, 17, 2, 8.

4. Kanaviņš ar E. Jūrmalieti Gulbenē. LP, V, 46, 46, 158.

5. Valija Šķipsna. Z. Lancmaņa kr.

6. J. Karps Cesvainē. Jkr. IV. LP, VII, I, 678, 1.

7. Fr. Reķis Rendā. Brīvzemnieka «Sborņik» . LP, VII, I, 678, 2.

8. J. Sīmenovs Dolē. Brīvzemnieka «Sborņik» . LP, VII I, 677, 1.

9. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII, I, 677, 2.

10. J. I l s t e r s. E t n. I, 1891. LP, VII, I, 671, 3 u. 4.

11. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII, I, 671, 5.

12. J. Kriķis Startos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 673, 10.

13. P. Šmits no P. Zeltiņas Tomes pag.

14. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I,110,76.

15. A. Lerchis-Puškaitis Pastendē. LP, VII, I, 675, 4.

16. Jansonu Jānis Liel-Platonē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 675, 5.

17. M. S p r i ņ ģ i s K r a p ā. E t n. II, 1892. LP, VII, I, 675, 6.

18. M. Spriņģis Krapā. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 688, 2

19. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. Zin Kom. kr LP, VI, 19, 2, 10.

20. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

21. A. Lerchis-Puškaitis Kroņa Talsiniekos. LP, VI, 21, 2, 14.

22. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

23. J. Rubenis Ērgļos.

24. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteros.

25. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VI, 14, 2, 2.

26. K. Jansons Plāņos.

27. H. Skujiņa no 52 gadi vecā J. Gaiļa Aumeisteŗos.

28. H. Skujiņa Smiltenē.

29. A. Gari-Juone no 80 g. v. Lazdiņu Zuzonas Domopoles pag.

30. A. Lerchis Puškaitis no J. Sējas Lestenē. LP, VII I, 668, 5.

31. A. Aizsils no D. Meijeres Lubānā.

32. V. Zacharska no Jonta Kestera Silajāņu pag.

33. Skolnieks A. Jurķis Nīcā. K. Lielozola kr.

34. A. Vaskis Tukumā.