1. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti» , 1902, 63, 10.

2. A. Lerchis-Puškaitis Kroņa Talsiniekos. LP, VI, 10,18.

3. H. Skujiņa Smiltenē.

4. K. Bika Gaujienā.

5. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

6. H. Skujiņa Bilskas pag.

7. K. Bramanis Rīgas apg. LP, V, 5, 12.

8. A. Osis ar J. Ūsiņu Biksteniekos. LP, V, 32, 60.

9. Sīmanis Mazjāmis Jaun-Rozē. D. Ozoliņa « Raganas» . LP, VII, I, 549, 5.

10. A. Vaskis Tukumā.

11. No Z. Lancmaņa kr.

12. Liepiņš Engurē. LP, V, 18, 32.

13. Lejasmiezis Talsos. T. Dzintarkalna kr.

14. A. Bundža Rubenē, A. Bērzkalnes krājumā.

15. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

16. J. Lēmanis Alsungā. LP, V, 2, 3.

17. Liepiņš Engurē. LP, V, 18, 31.

18. H. Skujiņa Bilskas pag.

19. Emma Turka. Z. Lancmaņa kr.

20. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, II, 43, 27.

21. T. Beča Preiļos. B. Spūļa krājumā.

22. Stud. M. Irbe no 69 g. v. M. Ķises Tūjas pag.

23. H. Skujiņa no 55 g. v. Emmas Briedes Aumeisteŗos.

24. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VI, 1, 1.

25. Kārlis Skujiņa Smiltenē.