1. A. 307. Blīdenē 1866., A. Bīlenšteina kr. LP, VII, I, 184. l. p. AŠ, III, 1 a.

2. A. 307. J. Mūrnieks 1879. Valkas Lejas pagasta Kurmju mājā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1&5. l. p. AŠ, III, lb.

3. A. 307. Jānis Ķergalvis Nīcā. LP, VII, I, 183. 1, p. AŠ, III, 1 s.

4. A. 307. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, l. 199. 1. p. 20. AŠ, III, 1 e.

5. A. 307. Lielupis Vec-Piebalgā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 198. l. p. AŠ, III, Id.

6. A. 307. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875., 5.

7. A. 307. J. Vācers Liel-Aucē A. Bīlenštelna kr. LP, VII, l. 185. l. p. 5. AŠ, III, lc.

8. A. 307. J. Vācers Liel-Aucē A. Bīlenštelna kr. LP, VII, l. 185. l. p. 5. AŠ, III, lc.

9. A. 307. J. Straume, Vaidelots, Tirzā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 202. 1. p. 26.

10. A. 307. 1084. Jānis Cielava Nogalē. LP, VII, I, 200. L p. 24.

11. A.307. 505. E.Birznieks-Upite no cetrdesmit gadu veca Andreja Sproga Dzirciema.

12. A. 307. 505. F. Reķis Rendā, Brīvzemnleka "Sborņik" 125. LP, VIl, I, 213 1. p. 31. AŠ, III, 1j

13. A. 307.505. A. Bīlenšteins Jaun-Aucē. LP, VII, I, 186. L p. AŠ, III, 1k.

14. A. 347. 545. Pločkalns ar V. Vīdneri Skrundā Brīvzemnieka "Sborņik" 125. piez. LP, VII, I, 216 .l. p. 32.AŠ, III, 1h.

15. A. 307. 505. Jēkabs Birģeris Mežotnē. LP, VII, I, 187. 1. AŠ, III, 11.

16. A. 307. Indriķis Reķis Kroņa Rendā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 199. 1. p. 19. AŠ, III, 1m.

17. A. 307. 505. A. Rītiģers Embūtē 1864., A. Bīlensteina kr. LP, VII, I, 200. LP. 23. AŠ, III, ln.

18. A. 309. Lizete Vībeķe Nogalē. LP, VII, 1, 199. 1. p. 22. AŠ, III, lo.

19. A. 307. K. Plēsājs Mežotnē. LP, VII, l, 182. 1. p. AS, III, lr.

20.  650 A. 307. 1095. 1045. 1132. M. Starķis Lielvārdē, Ausekļa atl. rakst., Brīvzemnieka kr. LP, VII, 1, 211. l. p. AŠ, 1II, 1v.

21. A. 307. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Emmas Briedes Aumeisteŗos.

22. A. 505. 307. 303. 300. Pogu Jānis, Bechmanis, 1879. g. LP, VI, 115, 10 d AŠ, III, 1p.

23. A. 307. Teicēja 76. g veca I. Staleidzāne, Atašienē, Kultūras balss kr.

24. A. 307. No Kapiņiem, N. Rancāna kr.