1. A 480. H. Skujiņa. Andrs Ziemelis, no 69. . vecas Annas Rudzītes Smiltenē.

2. A. 430. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis. no 46. g. vecas Emīlijas Tralliņas Aumeisteros.

3. A. 480. F. Rēķis Rendā Brīvzemnieku kr, 128. LP, VII, II, 27, 9. 6.

4. A.480. J. Gobziņš Durzugē. Jkr. V, 101 (66). LP, VII, Il, 27, 9, 5.

5. A. 480. H. Skujiņa, Andrs ziemelis, no 52 gadi veca J. Gaiļa Aumeisteŗos.

6. A. 480. Skolnieks A. Aļins no 61 g. vecas C. Elzbērģes Nicā. K.Lielozola kr.

7. A. 480. A. Miglava Rūjienā. A. Bērzkalnes krājumā.

8. A. 480. Teicējs J. Rečs Rozentovā. Kultūras balss kr.

9. A. 40. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomos'ci doantropologii krajowej. T, 18. Krakovā 1895. 311-313.

10. A. 480. A. Gari-Jone no 42 . vecas P. Purmalītes Dricēnos. Kultūras balss kr.

11. A. 40. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomos'ci doantropologii krajowej. T, 18. Krakovā 1895. 311-313.

12. A. 480. Orlovskis ar Seržantu Iģenē. LP, VI, 829 (11).

13. A 40. J. Brūnais Nīcā. LP, VI, 840 (19. piez.).

14. A. 480 F. Ankipāns no 79 g. veca J. Kolocanova Ludzas apr., Lāču ciemā. Kultūras balss kr.

15. A. 40. A. Bīlenšteina kr. no Saldus apkaimes LP, VI. 843 (19. piez.)

16. A. 480. A. Bīlenšteina kr. Mūrmuižā. LP, VI. 840 (19. piez.).

17. A. 480. T. Blūms Garlenē. LP, VII, II. 27, 8, 5.

18. A. 480. Kristaps Ķerkliņš Ūziņos. LP, VII, II, 27, 8, 4.

19. A. 480. A. Bīlenšteins Puzē. LP, VI. 820 (7).

20. A. 480. A. Bīlenšteins no Sīpeles LP, VI 822 (7. piez.).

21. A. 480. L. P. Džūkstē -Pienavā. LP. 1, 62.

22. A. 480. 510 A. F. Ankipāns no 90 g. veca J. Masaļa Ludzas apr. Mikalavas pag. Kultūras balss kr.

23. A. 480. Teicējs A. Taločko Sakstagala pag.

24. A. 480. A. Lerchis -Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, l35.