1. A. 650 C. Mārtiņs Starķis Lielvārdē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 397 (112, 15).

2. A. 650 C. 1061. J. Ozols Secē. Brīvzemnieka kr, LP, VI, 416 (112, 25).

3. A. 650 C. 1084. 1982. 1072. 1009. 1006 L. Vadelnieks Nogalniekos. LP, VI, 403 (112, 18).

4.  A. 650 C. K. Corbiks, Kalnciema pagastā.

5. A. 650 C. D. Ozoliņš Jaun - Rozē, Brīvz. kr. LP, VI, 421 (112, 27).

6.  A. 650 C. Priedīte, Gulbenē. L. P. VI, 394, (112, 13).

7. A. 650. C. 306. 326. 571. Volfsonu Jānis, Aijažos, Zin. Kom. kr. LP VI, 565 (115, 29).

8. A. 650 C. 301. Alfrēds, Pasakas, 1893, 49 (20).

9. A. 650 C. Nīcā, L. P, kr. LP, VI, 413 (112, 22 piez.).

10. A. 650 C. E. Hiršsons, Talsos, T. Dzintarkalna kr.

11. A. 650 C. Lapas Mārtiņš, Gudrais Ansis un velns, III, 1902, 104 (26).

12. A. 650 C. M. A. Alksnis, Skaistā. Fil. Biedr. Raksti. XII, 47.

13. A. 650 C. Latgales pasaka, Latvju kultūras kr.

14. A. 650 C. V. Zacharska no A. Žeigurova Ludzas apr. Viļakas Indričos.

15. A. 650 C. V. Zacharska no A. Beļaka Rozentovas pag.

16. A. 650 C. V. Zacharska no Z. Bogdanovas Rozentovas pag.

17. A. 650 C. V. Zacharska no A. Regžas Rozentovas pag.

18. A. 650 C. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. LP, VI, 217 (29, 2).

19. A. 650 C. Brīvnieku Liesma no 93 g. vecās Lības Čaibes. Jkr. V, 1896, 118, 87. LP, VII, I, 779, 9.

20. A. 650 C. M. Šiliņa Vikselniekos, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 189 (15, 5).

21. A. 650 C. Skolnieks J. Atteka Nīcā, K. Lielozola kr.

22. A. 650 C. Teicēja A. Reča Silajāņu pag. Latvju kultūras krājumā.

23. A. 650 C. Fl. Ankipāns Ludzas Michailovas pag. Latvju kultūra kr.

24. A. 650 C. Lestenes mācītājs K. F. Vatsons 1819. g. Jahresverhandlungen der kurlandischen Gesellschaft fur Literatur und Kunst, II, 312.