1. Priednieku Pēteris Lazdonas Patkulā. «Balss, 1894. g. nr. 23. LP, VII, I, 1128, 1.

2. Augšsperis Jūdažos. «Balss, 1889 g., nr. 5. LP, VII, I, 1129, 3.

3. A. Zilumkalns Bērzaunes Siliņos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1129, 4.

4. V. Strautiņš Mārcienā. Baltijas Vēstneša piel. 1893. g. nr. 46. LP, VII, I, 1129, 3.

5. Tirzā. Etn. IV, 1894. I.P, VII, I, 1130, 6.

6. Fr. Brīvzemnieks Ķeipenē. «Sborņik», 87, 69, 4. LP, VII, I, 1130, 8.

7. Ziemelis Trikātā. «Balss» 1889. g. nr. 24. LP, VII, I, 1131, 9.

8. J. Karps no sava tēva Cesvainē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1131, 10.

9. K. Streidiņš Jaunpiebalgā.

10. Arv. Porietis Graša pag. Latvju kultūras kr.

11. Andrejs Vaskis no Mārcienas.

12. P. Abuls 1894. gadā.

13. Jānis Sprancis no Pēteŗa Spraņča Skujenē. J. A. Jansona kr.

14. H. Skujiņa Bilskas pag.

15. Skolēns P. Krievāns no 85 g. veca vecīša Jaunlaicenes Sudcalās.

16. Juris Upītis Gatartā. LP, V, 401, 197, 7.

17. Alma Krieve Vec-Gulbenē.

18. O. Preiss no 60 g. v. O. Krieves Galgauskā.

19. M. Gailīte Gailgauskā teikusi par to vēl šādu variantu.

20. H. Skujiņa Smiltenes pag.

21. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

22. Edgars Mičuļs no M. Puncuļes Makašānu pag.

23. Audzis Jērkulē un Lodē. Zin. Kom. kr LP, VI, 225, 30, 12.

24. Deļļu Hugons, Salncietis, Pliskavā. Jkr. IV. LP, VII I, 1135, 1.

25. Mākonis Mēdzūlā-Gravā. «Balss 1893. g. nr. 40. LP, VII; I, 1135, 2.

26. Mateusa Jēkabs Ciecerē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1136, 4.

27. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

28. J. Ozols Saukā. Brīvzemnieka «Sborņik. LP, VII, I, 1139, 1.

29. H. Skujina no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.