1. "Jauni Dunduri", 1875. g 52, 3.

2. A. Bī1enšteins. LP, VI 292, 66, 5a.

3. A. Miglava Rīgā Teikas par Dievu, 52, 63.

4. Burkinu Augusts Vidzemes Naukšēnos. LP, V, 79, 4.

5. M. Ārons Bērzaunē. LP, V, 78, 1.

6. J. Rubenis Ērgļos.

7. Ķeviešu Andrejs Koknesē. LP, V, 79, 3.

8. Ķeviešu Andrejs Koknesē. LP, V, 79, 2.

9. «Jauni Dunduri», 1875. g. 53, 4.

10. M. Bērziņš Umurgai. Teikas par Dievu, 53, 64.

11. M. Bērziņš Umurgā. Teikas par Dievu, 53, 66.

12. M. Grumondze Jēkabpils vidusskolā. Teikas par Dievu, 54, 67.

13. Krēsliņu Jānis Malienā. «Latviešu teikas» I, 10.

14. Rkr. III. 110. I. p.

15. Skolnieks Eglūnā, no N. Rancāna kr.

16. R. Tabine, vispārīgi Latgalē. Šī pasaka ir tulkota arī poļu valodā. 1891. g. Krakovā. «Ļotysze Inflant Polskich - z gmini Vielonskiej poviatu Rzežyckiego.»

17. M. Dunkule Cesvainē.- Teikas par Dievu, 49, 60.

18. T. Rāts Aizputē. Teikas par Dievu, 49, 61.

19. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 171, 163.

20. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

21. E. Kozlovskis "Lobuo sākla" I.

22. Kārlis Skujiņa no B. Antēna Smiltenes pagastā.

23. P. Bozis Kosas pag. Teikas par Dievu, 56, 70.

24. P. P. Vītoliņš, Lubejā. Zin. kom. kr. LP, Vll, I, 1167 11, I, 12.

25. J. Gikše Druvienas pag. Teikas par Dievu, 57, 71.

26. A. Borcberte Rīgā. Teikas par Dievu, 55, 68.

27. M. Bērziņš Umurgā. Teikas par Dievu, 56, 69.

28. E. Reinbacba Vecpiebalgā.

29. A. Ašmane Nītaures pag. J. A. Jansona kr.

30. I.iepsalu Jēkabs Koknesē. Etn. 1V, 1894. LP, Vll, Il. 56, 1, 6.