1. M. Bērziņš Umurgā. Teikas par Dievu, 110, 152.

2. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

3. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

4. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

5. Irma Medne Rīgā, Teikas par Dievu, 109, 151.

6. H. Skujiņa, Aumeisteru pag.

7. J. Rozenbergs Rēču pag. Teikas par Dievu, 111, 153.

8. K. Jansons Plāņos.

9. L. P. no Doras Ripas Džūkstē. LP, Vl, 197, 26.

10. D. Ozoliņš Bērzaunes dr. Lauteriešos. Etn. p. 1891. LP, VII, I, 302, 11.

11. G. Stankēviča no 67 g. v. Annas Olles Lubānā.

12. K. Strautiņš no 60 g. v. M. Ģērmanes Mēdzūlas pag. Teikas par Dievu, 106, 146.

l3. A. Korsaks Ezeres pag. Teikas par Dievu, 109, 150.

14. Skolniece A. Cimemane Nīcā. K. Lielozola kr.

15. Brīvzemnieka kr. LP, Vll, II, 48, 1, 4.

16. Skolnieks A. Lablaiks no 70 g. v. M. Vītoles Seces pag. Teikas par Dievu, 114, 157.

17. Skolotājs J. Cinovskis no Snēpeles.

18. Āronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 109, 37 un VIl, II, 48, 1, 5.

19. B. Gūtmane no 75 g. v. Marijas Vilesteres Kārķu pag. J. A. Jansona kr.

20. V. Zacbarska no A. Gudrimovičas Makašānu pag.

21. J. Utināns no 55 g. v. M. Prikules Preiļu pag. Teikas par Dievu, 111, 154.

22. J. Utināns no A. Utinānes Preiļu pag. Teikas par Dievu, 112, 155.

23. V. Zacbarska no M. Pynkas Rozentovas pag.

24. Studente Mačkēviče-Saulīte no 64 g. v. māmuļas Preiļos.

25. A. Bīlenšteins 1864. g. Ērgļu māc. pag. Silēnos. LP; VI, 188, 15, 2.

26. Skotniece A. Cimemane Nīcā. K. Lielozola kr.

27. A. Sprudžs Sakstagala pag. Teikas par Dievu. 117, 161.

28. A. Ruška Ludzas apr. Zvirgzdines pag. Teikas par Dievu, 102, 138.

29. J. Nīdra Jaunlatgales Balvu pag. Teikas par Dievu, 119, 163.

30. H. Skujiņa Aumeisteru pag. Teikas par Dievu. 113, 156.

31. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

32. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes, Aumeisteŗos.

33. I. Lazdiņa Mores pag.

34. Elvīra Priediņa no 97 g. v. māmiņas Rendas pag.

35. Jēkabpils apr. Seces skolas skolnieks no 78 g. v. M. Ezerrozes. Teikas par Dievu, 107, 148.

36. Skolnieks I. Launadziņš Jelgavas apr. Staļģenes skolā. Teikas par Dievu, 106, 147.

37. J. Nīders Alūksnes pag. Teikas par Dievu, 108, 149.