1. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

2. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

3. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

4. Alīda Dragone Palsmanē.

5. Jānis Vilks Mangaļos. LP, VII, I, 796, 18.

6. P. Lapsiņš Rūjienā. Etn. III, 1893. LP, VII, I, 846, 1.

7. G. Pūliņa Talsu apriņķī.

8. Jūlius Egle Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 426, 2.

9. Treimaņu Jānis Bērznieku Dzeņos. Jkr. II. LP, VII, I, 966, 8.

10. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 425, 1.

11. Treimaņu Jānis Bērznieku Dzeņos. Jkr. IL LP, VII, I, 956, 12.

12. J. Treimanis Bērzniekos. Jkr. IL LP, VII, I, 956. 13.

13. Tālumnieks Vec-Piebalgā, «Balss» 1883. g. nr. 31.  LP, VII, I, 956, 15.

14. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 157, 11, 11.

15. Skolnieks Verners Jākobsons no sava vectēva Korvas pag.

16. F. Neilands Talsos, T. Dzintarkalna krājumā.

17. Jānis Biezais Krapes pag. Z. Lancmaņa kr.

18. A. Vaskis Tukumā.

19. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

20. L. Rašmanis Talsos T. Dzintarkalna krājumā.

21. H. Skujiņa no 52 g. v J. Gaiļa Aumeisteŗos.

22. Skolnieks K. Skrīvelis Strenčos.

23. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

24. Jānis Gavars Daugavpils Preiļu pag. J. Rupjā kr.

25. M. Garkolne no 76 g. v. Īvas Staleidzānes Atašienē. Latvju kultūras kr.

26. Jūlius Egle Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 268, 1.

27. V. Zavharska no 96 g. v. O. Krusta, Sakstagala pag.

28. V. Zacharska Latgalē.

29. H. Skujiņa Amneisteŗu pag.