1. A. 402. Skolnieks J. Mežiels 1892. g. Blomu pag., V. Maldoņa kr.

2. A. 402. T. Štauers Iecavnieku Lībiešos. LP, IV, 42, 1.

3. A. 402. Jānis Ozols Secē. LP, V, 119, l.

4. A. 402. R. Vulfs Ūziņos. LP, V, 119, 4.

5. A. 402. II. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas Annas Rudzītes Smiltenē.

6. A. 402. J. Vāgners Liel-Iecavā, A. Bīlenšteina kr. LP. VII, II, 25, 8.

7. A. 402. T. T. Kurzemes Jaunpilī, A. Bīlenšteina kr. LP, VII, II, 25, 9, 9,

8. A. 402. St. Uļanovka Vilānos. Zbior wiadomos'ci do antropo1ogii krajowej, T. XVIII, 1895, 40'7--412, (46).

9. A. 40?. V. Zacharska Silajāņu pag.

10. A. 402. R. Tabine. Naaizmierstule "Tautas posokas", 8.

11. A. 402. Teicēja 55g. veca A. Malnoce, Liksnā.

12. A. 402. Štauers Iecavā. LP, IV, 54, 2.

13. A. 902. K. Kreicbergs Liel-Vētreniekos, A. Bilenšteina kr. LP, VII, II, 25, 9, 10.

14. A. 402. Kreicberģis Dzirciema. LP, V, 231 (113).

15. A. 403 A. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1866. Ludzas Stiglovas draudzē, W. Weryho, Podania Lotewskie, Warszawa 1892, 12.

16. A. 402. 400. 302. J. Saržants ar K. Bumbieri Iģeniekos pieTalsiem. LP, V, 119, 5.

17. A. 402. R. Vulfs Ūziņos. LP, IV, 54, 1.

18. A. 402. R. Vulfs Ūziņos. LP, IV, 25.

19. A. 402. Paegļa Mārtiņš Lielvārdē, Zin. Kom. kr. LP, VI, 138, 1

20. A. 402. J. Simenovs Dolē, Brīvzemnieka kr. LP. VI, 138, 2.

21. A. 402. R. Vulfs Ūziņos. LP, VI, 138, 2 piez.

22. A. 402. Banka Gulbenē. LP, VI, 138, 2 piez.

23. A. 402. .I. Henniņš no J. Zeidenberga. 1879. g. Sasmakā.

24. A. 402. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 91 piez.

25. A. 402. Pēteris Kleinmanis Franku Sesavā, A. Bīlenšteina kr. LP, VII, II, 25, 9, 3.

26. A. 303.402. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. I.P, I, 91.

27. A. 402. Teicēja 89. 7. veca A. Rasnača Nīcgalē, Kultūras balss kr.

28. A. 402. A. Bīlenšteins Saldū. LP, VI, 70.