1. A. 921. Mārtiņš Starķis Lielvardē 1872. g. LP, V, 287 (123) M. Boehm, Lettische Schwänke, 27, 23.

2. A. 921. Raudaviete Bērzonē Etn. III, 1893. LP, VII, II, 30, 2, 5a.

3. A. 921. Krūmiņa Jānis Nītaurēnos. Etn. III, 1893. LP, VII, II, 30, 2, 5b.

4. A. 9921. A. Smagars Līksnas pag.

5. A. 921. Kreicberģis Dzirciemā. LP VI, 888 (132, 3).M. Boehm, Lettische Schwänke, 31,25.

6. A. 921. A. Makare no Ļudmilas Bites Alūksnē. J. A. Jansona kr.

7. A. 921. V. Zacharska no A. Baranovskas Silajāņu pag.

8. A. 921. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 60. gadu vecā Pētera Turķa Smiltenē.

9. A. 921. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 59. g. vecā Augusta Kārkliņa Mēŗu pag.

10. A. 921. Skolnieks K. Grantiņš no 55. g. vecas A. Grantiņas Jēkabpils apkārtnē.

11. A. 921. A. Cībers no 69. g. vecas A. Laures Kuldīgas apriņķī.

12. A. 921. J. Opyncāns Latgalē.

13. A. 921. Skolnieks J. Kļava Nīcā. K. Lielozola kr.

14. A. 921. A. Čeičinīks no S. Engela Līvānos.

15. A. 921. J. Zariņa no Karlīnes Stučkas Skrīveros.

16. A. 921. M. Garkolne no H. Studas Jāsmuižas Kudlos. Latvju kultūras krājumā.

17. A. 921. Skolniece M. Ašinīka Preiļos. N. Rancāna kr.

18. A. 851. Līvenieks Līvu - Bērzē, Austrumā 1892. g. Nr. 4. LP, VI, 1013 (151, 6).

19. A. 951. Līvenieks Līvu - Bērzē. Austrumā 1892. g. Nr. 4. LP, VI, 1013 (151, 5).

20. A. 951. V. Zacharska no S. Razgales Makašānu pag.

21. A. 921. 15A6. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 48, 16. M. Boehm, Lettische Schwänke, 28; 24.

22. A. 921. 922. 892. Teicējs A. Taločko Sakstagala pag. Latvju kultūras kr.

23. A. 921. 875. V. Barkovskis Latgalē.

24. A. 921. V. Zacharska no A. Tarauca Rēzeknē.

25. A. 921. K. Tarzieris Druvienā. LP, V, 346 (150).

26. A. 921. K. Tarzieris, Druvienā. LP, V, 347 (150, 2).

27. A. 921. 843. Anna Lūse Valmieras apr. Bauņu pag. J. A. Jansona kr.