1. A. 470. Ilcbergu Herta Rīgā.

2. A. 470. K. Bankers Dundagā. LP, VII, I, 1210 (2).

3. A. 470. A. Gari-Juone no 76 g. veca K. Škapara Domopolē. Kultūras balss kr.

4. A. 470. Teicējs Jēzups Cakuls Jāsmuižā. Kultūras balss kr.

5. A. 470. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē, Zin. Kom. kr. LP. VI 138 (4).

6. A. 470. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

7. A. 470. H. Skujiņš, Andrs Ziemelis, Bilskas pag.

8. A. 470. K. Purgalis ar Pelēko Āraišos. LP. VII, I, 1210 (3).

9. A. 470. O. Kiršteins, Kr. Misā. LP, IV. 50.

10. A. 470. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, II. 23.

11. A. 470. A. Bīlenšteins Jaun- Aucē. LP, VI, 142 (10).

12. A. 470. J. Opyncāns Latgalē. Kultūras balss kr.

13. A 470. P. Š. no sava tēva-tēva Raunā.

14. A. 470. J. Karēlis Baižkalnā, Kr. Barona biedrības kr.

15. A. 470. Lapas Mārtiņš' Rūjienā. "Dievs un velns" 1904., 64 (12)

16. A. 470. 00. Fr. Fišers Lejas Kurzemē, Krūtē. LP. VII, I, 1209 (l).

17. A. 470. J. Simenovs Dolē, Brīvzemnieka ,kr. 104. LP, VII, I, 1218 (3).

18. A. 470. E. Birznieks no J. Zariņa, Dzirciemā, Jkr. III, 32 (10). LP, VII, I, 1219 (4).

19. A. 470. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875, 29.

20. A. 470. V. Ozoliņš no M. Ozoliņas Vestienā. LP, VII. I, 1211 (4).

21. A. 470. 840. K. Mačulāns no J. Poriņa Lašu pag. Zvirbuļos. LP, VII, I, 1212 (l).

22. A. 470. Skolnieks J. Juoņins Pustiņas pag.N. Rancāna kr.

23. A. 470. 840. Skolniece J. Luočmēle Latgalē. N. Rancāna kr.

24. A. 470. J. Rubenis Ērgļos.

25. A. 470. Teicēja 76 . veca Staleidzāne Atašienē. Kultūras balss kr.

26. A. 470. 840. Skolnieks A, Ivāns Valmierā, no sava mātes tēva Bebru pagastā. Kultūras balss krājumā

27. A. 470. V. Zacharska no 73 g. veca A. Bertanoviča Preiļos, V. Podis krājumā.

28. A. 470.840. Ernsts Jakobsons Nīcā. kr. V 1 (l). LP, VI. 145 (13).

29. A. 470. 840. E. Birznieks no 50 g. vecas M. Viļumsones Dzirciemā. Jkr. III, 66 (29). LP VII, I, 1220 (5).