1. A. 560. Skolnieks J. Daizis no 52 g. vecas M. Cibules Nīcas Jūrmalciemā. K. Lielozola kr.

2. A. 560. Jānis Straume Tirzā, Brīvzemnieka kr. LP. VI, 852 (130, 1).

3. A. 560. H. Krastiņa Stienes pag, A. Bērzkalnes krājumā.

4. A. 560. Fr. Erķens Garleniekos pie Talsiem. LP. VI, 866 (130, 7).

5. A. 560. K. Žiema Mežotnē. L. P. VI, 867 (130, 8).

6. A. 560. A. Bīlenšteins Valkā. LP. VI, 869 (130, 10).

7. A. 560. Priedite Gulbenē. LP. VI, 857 (130, 3).

8. A. 560. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. L. P. I, 93 (61).

9. A. 560. I. Johansone Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

10. A. 560. V. Eglīte, Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

11. A. 560 No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie. Warszawa 1892, 20.

12. A. 560. St. Uļanovska Rēzeknes Viļānu pag. Zbior wiadomošci do antropologii krajowei. 1895. T. XVIII, 339, 34.

13. A. 560. Skolnieks Vl. Pilipjonoks, Asūnē.

14. A. 560. E. Pūce, Tukuma apr. Bikstos LP. VII, II, 24, 1, 2.

15. A. 560. M. Starķis Lielvārdē, Brīvzemnieka kr. LP. VI, 868, (130, 9).

16. A. 560. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē. LP. III, 74 (41).

17. A. 560 H. Skujiņš, Andrs Ziemelis, no 47 g. veca Ķ. Ādernieka, Aumeisteros.

18. A. 560. 302. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP. II, 68 (36).

19. A. 560. 566. A. Lācis Oktē. LP. VII, II, 4, 1, 1.

20. A. 709.710. 560. N. Rancāns Rēzeknē.

21. A. 560. Skolnieks J. Ondzuļs Preiļos. N. Rancāna kr.

22. A. 560. Skolnieks L. Stagars Eglūnā. N. Rancāna kr.

23. A. 560. Skolnieks A. Patmalnīks Eglūnā. N. Rancāna kr.

24. A. 560. St. Valeinis no V. Kemzes, Rēzeknes apr., Birzgaļu pag.

25. A. 560. Skolnieks S. Valeinis, Eglūnā.

26. A. 560. A Gari-Juone no P. Stroda. Latvju kultūras kr.

27. A. 560. A. Gari-Juone no 76 g. vecas Īvas Staleidzānes, Atašienes pag. Latvju kultūras kr.