1. A. 840. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, II. 40, 24.

2. A. 840. Anlīze Cobs Švitenē. LP, IV, 191 (46, 1).

3. A. 840. Šteinbergu Jānis Krustpilī. LP, VI, 138 (8, 5).

4. A. 840. J. Ramanis Bērzaunē. LP, V, 116 (42, 3).

5. A. 840. Līdaku Jēkabs un Juris Iecavā. LP, VI, 135 (8, 2).

6. A. 840. P. Š. no P. Zeltiņas Rīgā.

7. A. 840. Skolniece O. Krēsliņa no tēvabrāļa Meirānu zemniekos.

8. A.840. A. Vaskis Tukumā.

9. A. 840. O. Ķiršteins Kr. Misā. LP, III, 86, 47.

10. A. 840. No Nīcas. LP, VI, 144 (8, 12).

11. A. 840. Teicējs J. Garoziņš 47. g. v. latgalietis. J. A. Jansona kr.

12. A. 840. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, 134 (8, 1).

13. A. 840. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos pie Jelg. Jkr. V, 149, 20. LP, VII, I, 1205, 2.

14. A. 840. A. Bīlenšteins Ērgļos. LP, VI, 141 (8, 9).

15. A. 840. Indr. Denavs, Valgalē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 143 (8, 11).

16. A. 840. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 1205, 1.

17. A. 840. M. Garkolne no 35. g. vecas J. Strodes Višķu pag.

18. A 840. Jakubs Jakuškins Rēzeknē.

19. A. 840. A. Gari - Juone no 65 g. vecas S. Zaščerinskas, Domopolē. Latvju Kultūras kr.

20. A. 840. Vasilnieks Nogalē. LP, V, 282 (120).

21. A. 840. Mātuŗu Atis Grāvendālē. LP, VI, 137 (8, 3).

22. A. 840. J. A Jansona krājuma pasaka.

23. A. 840. Briedis Piperu Augusts Ērgļu Piperos. LP, VI, l40 (8, 7).

24. A. 840. Briedis, Piperu Augusts, Ērgļu Piperos. LP, VI, 139 (8, 6).

25. A. 840. Kleinhofu Fricis Naudītē. Jkr. V, 5 (3). LP, VII, I, 1214 (2).

26. A. 840. Skolniece T. Beča Preiļu pag.

27. A. 840. Bitaks ar A. Budzi Litenā. LP, VII, I, 98, 14.