1. A. fon Bordelius 1890. g. «Libausche Zeitung» un «Baltijas Vēstnesis» nr. 16. LP, VII, II, 71, 22.

2. Taurkalne «Rota» 1886. g. nr. 4. LP, VII, II, 71, 20.

3. G. Fr. Matīsens Turaidā. « Balss» 1888. g. nr. 46. LP, VII, II, 71, 19.

4. Kārlis Bika Gaujienā Zin. Ķom. kr. LP, VII, II, 71, 8.

5. H. Skujiņa smiltenes pag.

6. Ģirģenu Jānis Vatrānā. Jkr. IV. LP, VII, II, 71, 7.

7. Inlandē 1852. g. F. Bienemann « Livl. Sagenbuch» , 267, 278. LP, VII, II, 75, 9.

8. Censonis Stukmaņos. «Balss» 1893. g. nr. 37. LP, VII, II, 66, 11.

9. «Mājas Viesis» 1880. g. nr. 7.

10. «Mājas Viesis» 1880. g. nr. 10.

11. V. Strautiņš Bērzaunē. «Baltijas Vēstnesis», 1893. g. nr. 46: LP, VII, II, 69, 3.

12. Naudīšnieks Embūtē. «Balss» 1889. g. nr. l0.

13. No Romeskalna. «Balss» 1888. g. nr. 12.

14. No Kabiles. «Balss» 1888. g. nr. 12.

15. No Dzērves. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 71, 11.

16. No Dzērves. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 71,

17. No Dzērves. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 71, 12.

18. H. Skujiņa no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.

19. « Baltijas Vēstnesis» 1899. g. LP, VII, II, 71, 3.

20. A. Bīlenšteins Altenē. Magazin XIV. B.LP, VII, 71, 15.

21. Jēkabs Priede Dolē. Zin. Kom. kr. LP, VII, II, 71, 9.

22. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. Zin. Kom kr. LP, VI. 216, 29.

23. Gaiķu Fricis-Zadiņš Rudbāržos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 217, 4.

24. A. Gari-Juone no St. Keibinīka Domopolē.

25. Ēdolietis Ēdolē. Jkr. IV. LP, VII, II 71,

26. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VII, II, 71, 1.

27. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos. Jkr. IV. LP, VII, II, 71, 5.

28. Jēkabs Priede Dolē. Zin. Kom. kr. LP, VII, II, 71, 10.

29. J. Karps no sava teva Cesvaine. Jkr. IV. LP, VII, II, 71, 2.

30. No Dzērves. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 71, 13.

31. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšās. Zin. Kom. kr. LP, VII, II, 71, 21.

32. H. Skujiņa. no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

33. J Rubenis Ērgļos.