1. A. 315. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 21. A. Š. II., 97a.

2. A. 315. Jansonu Pāvils Dzirciema Dirbās, Jkr. V, II, 72 LP, VII, II, 22, i, 2. AŠ, II, 97b.

3. A. 315. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 79. AŠ, II, 97c.

4. A. 315. J. Krieviņš, Drobušu Zīlēs. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 22, l, 5.

5. A. 315. Krūmiņš, Skultē, A. Bīlenšteina kr. LP, Vl, 124, 4. AŠ, II, 971.

6. A. 315. No Hononoratas Benedikta meitas, dz. 1866 Ludzas - Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotevskle. Warszawa, 1892. 23.

7. A. 315. R. Tabine no skolnieka O. Kolosa. Neaizmirstule "Tautas posokas" 9.

8. A. 315. A. Smagars Līksnas pag.

9. A. 315. Teicēja 76. g. vecā Staleidzāne Atašienē. Kultūras balss kr.

10. A. 313. 315. F. Fišers Krūtē, LP, VII, II, 22, I, 6.

11. A. 313. 315. Pelēks 1872 Suntažos. LP, VII, II, 22, II, 6. piez.

12. A. 313. 315. J. Beirups Oktē, LP, VII, II, 22, I, 4.

13. A. 313. 315. V. Vīdneris 1878. Skrundā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 22, I, 4 piez.

14. A. 313. 315. Treimaņu Jānis no Švānu Lūcijas, Kroņa Birzniekos. Jkr. V, 32, LP, VII, II, 22, I, 3.

15. A. 313. 315. M. Šiliņa, Tukuma apkārtnē, A. Bīlenšteina k r. LP, VI, 126, 11. AŠ, II 97 p.

16. A. 313. 315. Lapas Mārtiņš, Rūjienā. "Dievs un velns" 1904, Nr. 9.

17. A. 315. 304. Jānis Namnieks, Mežotnē, LP, VI, 126, 10. AŠ, III, 94d.

18. A. 315. 304. A. Tērauds, Ērgļos, A. Bīlensteina kr. LP. VI, 126, AŠ, II, 97e.

19. A. 315. 304. A. Lerchis -Puškaitis, Pienavā. LP, IV, 10, 2. AŠ, II, 97f.

20. A. 315. 314. Lestenē, LP, IV, 10, 3. AŠ, II, 97i.

21. A. 315. 304. 1. Kalniņš, Druvienā. R. Auning "Ü ber den lett. Drachen-Mythus", 135. LP, VI, 126, l AŠ, II, 97g.

22. A. 315. 304. Mācītājs Hilde, Gaujienā. R. Auning "Ü ber den lett. Drachen-Mythus", 136. LP, VI, 2 AŠ, II, 97h.

23. A 315. 304. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē. LP, IV, 28, 3. AŠ, II, 97k.

24. A. 315. 304. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā. Folkloras archiva kr.

25. A. 315. 304. Jānis Kungs, Lielezerē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 126, 7. AŠ, II, 97m.

26. A. 315. 304. Pogu Jānis, Bechmanis, Udzē, Brīvzemnieka kr. LP, VII, 126, 6. AŠ, II, 97n.

27. A. 315. 304. E. Aizderdzis, Gulbenē, LP, VI, 126, 9. AŠ, 97c.

28. A. 315. 304. E. Dü nsberģis, Dundagas-Kubeles skolā. LP, VII, II, 22, l, 1.