1. H. Skujiņa Amneisteŗos.

2. Krēsliņu Jānis Malienā. «Latv. teikas», II, 6, 2.

3. No J. Lautenbacha krājuma.

4. D.Ozoliņš Jaun-Rozē Etn. II, 1892. "Svētku laiki." LP, VII,I, 87, 2.

5. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pagastā.

6. V. Strautiņš Vestienā. «Baltijas Vēstneša» feļet, 1890., 164. n - r ā. LP, VII, I, 623, 14.

7. Jumurdiešu Jānis, Jumurdā. Balss 1881. g., 7. n-rā. LP, VII, I, 627, 13.

8. Ernests Dinsberģis sen. Dundagas Kubeles skolā. LP, VII, I, 108, 20.

9. Gaiķu Fricis, Zadiņš. Zin. Kom. kr. LP, VI, 157, 11, 12 .

10. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

11. J. Andriņš no I. Sīpoles Taurkalnē.

12. H.Skujiņa no kādas vecenītes Aumeisteŗu pag.

13. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

14. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 155, 11, 7.

15. H. Skujiņa Smiltenes pagastā.

16. Āboliņu Jānis Rūjienā. LP, VI, 46, 12.

17. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

18. H. Skujiņa Bilskas pagastā.

19. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

20. H. Skujiņa Aumeisteŗu pagastā.

21. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 164, 148.

22. N. Ašmane Nītaures pag. J. A. Jansona kr.

23. Augusts Ādleris. Z. Lancmaņa kr.

24. V. Anisimenoka no A. Mača Lubānā. A. Aizsila krājums.

25. No L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

26. J. Apariņš no A. Dāboliņa Skaistkalnē.

27. V. Zacharska no T. Latkovskas Varaklāņos.

28. Skolniece A. Meiunte Streņčos.

29. L. Būcēns Talsos. P. Kundziņa krājumā.

30. V. Anisimenoka Lubānā. A. Aizsiļa kr.

31. Ernsts Birznieks no Fr. Baumaņa Dzirciemā. J k r. III. LP, VII, I, 178, 8.

32. H. Skujiņa Smiltenē.