l. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 40.

2. Blauberģis Sērpilī. LP, V, 15, 1, 25.

3. No Gulbenes. LP, VII, I, 1134.

4. Putvaidis Jaun-Laicenē. «Balss» 1889. g. nr. 3. LP, VII, I, 1136, 1.

5. Ķaliņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurz. Jkr. IV. LP, VII, I, 1137, 2.

6. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos

7. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

8. Andreis Vaskis Tukuma apkārtnē.

9. Skolnieks A. Jurķis Nīcā K. Lielozola kr.

10. J A. Jansons no 47 g. v. M. Rozentāles Laukgalos.

11. Teicēja E. Kreicberga Talsu apgabalā.

12. H. Skujiņa no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.

13. Skolnieks Andrejs Ritenis no 40 g. v. Miķēla Dunika, Nīcā.

14. H. Skujiņa Smiltenes pag.

15. H. Skujiņa Smiltenē.

16. L. Ozola Sērpilī. A. Bērzkalnes krājumā.

17. A. Gari-Juone no 81 g. v. T. Gailuma Domopoles pag.

18. F. Apfelbaums Stendē, P. Kundziņa krājumā.

19. J. Vilsons Nīgrandē. LP, V, 403, 197, 13.

20. K. Šulcs Zasulaukā. «Balt. Vēstn.» piel. 1894. g nr. 29. LP, VII, I, 1144.

21. J. Vīksne Nīcā. K. Lielozola kr.

22. V. Akmentiņš Lubānas pagastā Zvidzienas apkārtnē. A. Aizsila kr.

23. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 1133, 1.

24. Brīvzemnieks Aizputē. «Sborņik». LP, VII, I, 1136, 3.

25. K. Streidiņš Jaunpiebalgā.

26. Celmiņu Austra Trikātas apkārtnē. J. A. Jansona kr.

27. Audzis Jērkulē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 222, 30, 8.

28. Arv. Porietis Grašu pag. Latvju kultūras kr.

29. A. Gari-Juone no St. Keibinīka Domopoles pag.

30. V. Zacharska no 103 g. v. A. Šuša Makašānu pag. V. Podis krājumā.