1. A.510 B. J. Sisenis no 72 g. vecas Veinbergas Zasulaukā. J. A. Jansona kr.

2. A. 510 B. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

3. A. 510 B. Skolniece K. Krūze 1892. g. Smiltenes Blomu pag. V. Maldoņa kr.

4. A. 510 B. Štrauss Ērberģniekos. LP, IV, 42, 2.

5. A. 510 13. 0. Kiršteins Kr. Misā. LP, IV, 42, 3.

6. A. 510 B. No Švītenes. LP, IV, 42, 4.

7. A. 510 B. P. Š. no P. Zeltiņas Ikšķilē.

8. A. 510 B. Saržants Iģenē. LP, VII, II, 27, 26, 1.

9. A. 510 B. Kreicberģis Dzirciemā. LP, VII, II, 27, 26, 2.

10. A. 510 B. E. Poka Misā. LP, VII, II, 27, 26 3.

11. A. 510 B. Grīnbergs Mežotnē. LP, VII. II, 27, 26, 4.

12. A. 510 B. Skolniece M. Upmale no 50 g. vecas J. Juškevices Nīcā.

13. A. 510 B. W. Weryho "Podania lotewskie" 2 Varšavā 1892. g. No poļu valodas tulkota.

14. A. 510 B. Skolnieks J. Jurķis no 60 g. vecas A. Jurķes Nīcā.

15. A. 510 B. A. Gari-Juone no 46 g. vecas Ūzūlu Zuzannas Varakļānu pag.

16. 510 B. J. Opyncāns Latgalē. Latvju kultūras kr.

17. A. 510 B. Simsons no Visockas Ozolmuižas pag.

18. A. 510 B. V. Zacharska no J. Yšteles Rozentovas pag.

19. A. 510 B. V. Podis Latgalē.

20. A. 510 B. Bērtulsons Biksējā pie Smiltenes. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 84b (21).

21. A. 510 B. A. Bīlenšteina kr. no Blīdenes, LP, VI, 846 (21 piez.).

22. A. 510 B. Pabērzis Vīnšeņķniekos. LP, IV, 42, 6.

23. A. 510 B. 313. R. Tabine no skolnieces A. Ukinas. Naaizmierstule "Tautas posokas" 5.

24. A. 510 B. Teicēja A. Reča, Siljāņu Majautos. Latvju kultūras kr.

25. A. 510 B. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 27 25. 1.

26. A. 510 B. A. Lerchis- Puškaitis Džūkstē- Pienavā. LP, I, 67 (35).

27. A. 510 B. A. Graudiņa, J. Lautenbacha krājumā.

28. A. 510 B. Skolotājs Saržants Nurmuižniekos Kurzemē. LP, VII, II, 12, 27, 21, 1.

29. A. 401. 510 B. J. Jūķis Liel - Ezerē. LP, VII, II, 12, 27, 21, 2.

30. A. 510 B. Teicēja M. Garkalne Jāsmuižas pag Latvju kultūras kr.

31. A. 510 B. V. Podis Latgalē.