1. A. 650 A. A. Bīlenšteins 1862 g. no teicējas Lavīzes Veises Jaunaucē. LP, VI, 112, XXXVII.

2. A. 650 A. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875. 3.

3. A. 650 A. J. Simenovs Dolē, Brīvzemnieka "Sborņik" 60, 55, LP, VII, I, 258, 4.

4. A. 650 A. A. Lerchis - Puškaitis Slampā. LP, IV, 1, (l, v. 1).

5. A. 650 A. H. Skujiņš, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

6. A. 650 A. H.Skujiņš, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās Plāņu pag.

7. A. 650 A. J. Vilsonis, Nīgrandē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 513 (115, 12).

8. A. 650 A. Vidzemē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 391, (112, 12).

9. A. 650 A. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē Pienavā LP, I, 58 (23).

10. A. 650 A. K. P. Laucē. Zin Kom. kr. LP, VII, I, 787, 19.

11. A. 650 A. R. L. B. Zinību komisijas Rakstu krājums, III, 107. LP, VII, I, 788, 14.

12.  A. 650 A. J. Ezers no Žaņa Treijera Kalētu Gramzdā. Jkr. V, 1896, 136, 6. LP, VII, I, 780, 10a.

13. A. 650 A. Brīvnieku Liesma no 40 g. veca Kaspara Pluģa Rumbeniekos. Jkr. V, 1896, 117. LP, VII, I, 777, 8.

14. A. 650 A. 1062. Maksims ar J.Pelēku Āraišos. LP, VII, I, 783, 11.

15. A. 650 A. Indriķis Reķis Kroņa Rendā, Brīvzemnieka krājumā. LP, VI, 414 (112, 22. piez.).

16. A. 650 A. Jānis Mežiņš Nīcā. LP, VI, 413 (112, 22. piez.)

17. A. 650 A. Jēkabs Birģeris Mežotnē. LP, VI, 407 (112, 20)

18.  A. 650 A. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras krātuvē.

19.  A. 650 A. Teicēja 76 g. veca Īva Staleidzāne, Atašienes pagastā

20. A. 650 A. Skolnieks S. Vaivods Eglunā. N. Rancāna kr.

21.  A. 650 A. Lapas Mārtiņš Rūjienā. "Dievs un velns" 1904, 75 (13).

22. A. 650 A. 301 B. K.Tarzieris Tirzas Druvienā, Brīvzemnieka “Sborņik” 152 (l00). Andrejanoff, Lettische Märchen, 37 (Bärenmensch).

23. A. 650 A. A. Pumpurs Lielvārdes un Jumpravas muižas. apg. No "Lācplēša", eposa ievada.

24. A. 650, 1063, 1084, 1009. J. Henniņš no P. Boles l879. g. Sasmakā.

25. A. 650 A. E. Lejiņš Nogalē. LP, VI, 414 (112, 23).

26. A. 650 A. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, 511 (115, 11a).

27. A. 650 A. Māturu Juris Grāvendālē. LP, VI, 511 (115, 11b).

28. A. 650 A. R. Banga Gulbenē. LP, VI, 396 (112, 14).

29. A. 650 A. Štreiberģis Lestenē. LP, I, 77 (46).

30. A. 650 A. J. A. Jansons Kurzemē.

31. A. 650 A. Pr. S. Etn. III, 1893, 47. LP, VII, I, 781, l0b.