1. A  930. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, V, 195 (85).

2. A. 930. J. Bankins "Šis un tas" I, 1872, 55.

3. A. 930. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 47. g. vecā K. Ādernieka Aumeisteŗos.

4. A. 930. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

5. A. 930. B. Oltiņš elksniešu izloksnē. Jkr. II, 133, 2. LP, VII, II, 24, 2. 4.

6. A. 930. J. Beča no P. Antonova Kapeņu pag. Latvju kultūras kr.

7. A. 930. L. Uļjana no Z. Barkanes Latgalē.

8. A. 930. Levkadija Uļjana Latgalē. Latvju kultūras kr.

9. A. 930. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 75, 43.

10. A. 934. J. A. Jansona iesūtīta.

11. A. 934. 891. Juris Ozoliņš Lubānas Vecainiekos, M. Celmiņa kr.

12. A. 930. 891. Talaža Meķe Brīvzemnieka "Sborņik" 181. LP, VII, II, 25, 5, 6

13. A. 930.891. No Veronikas Rausānes dzim. 1859. g. Ludzas apr. Stiglovas draudzē. W.Weryho.Podania Lotewskie. Varšavā 1892, 5.

14. A. 930. 89l. M. Garkolne no 76 g. vecas Īvas Staleidzānes Atašienē.

15. A. 930. 461. 891. J. Sproģis Koknesē. Rkr. II, 118. LP,VII, II, 25, 5, 5.

16. A. 930.461. Skolnieks R. Tupesis no 75. g. v. A Jurķa, K. Lielozola kr.

17. A. 930.461. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomsci do antropologii krajowej. T. XVIII. Krakavā, 1895, 375, 42.

18. A. 930. 461. J. Opyncāns Bērzgales pag.

19. A   885.46l.930, Ernsts Birznieks no Kriša Skudras Dzirciemā. Jkr. III, 23. LP, VII, II, 25, 5, 3.

20. A. 930. 461. K. Kuzņecova Raunas apg. LP, V, 259 (117, 7).

21. A. 930. 46l. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I I, J 5.

22. A. 930. 461. J. Treus Ēķengrāvē. LP, V, 254 (117, 5).

23. A. 930. 955. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 247 (117, 2).

24. A. 930. 832. 840. 891. J. A. Jansona iesūtīta.

25. A. 930. 461. V. Vīdneris Skrundā. LP, V, 251 (117, 4).

26. A. 930. 461. 840. 891. M. Garkolne no 67.g. veca A. Kovaļevska Bebrenē. Latvju kultūras kr.

27. A. 930. J. Pločkalns Skrundā. LP, V, 258 (117, 6).

28. A. 930. 725. Lauris ar Ūsiņu Biksteniekos. LP, V, 273 (118, 2).

29. A. 930. 1061. 1084. M. Garkolne no O. Pīzeļa Jāsmuižas pag. Latvju kultūras kr.

30. A. 930. 840. J. Beča Silajāņu pag. Latvju kultūras kr.