1. A. 307. J. Bankins "Šis un tas" II, 1875., 4.

2. A.307. J.Dīcmanis Lejas - Kurzemē, "Pasaku vācelīte" 1891., 17. LP, VII, I, 188. 1. p. AŠ, III, 2a.

3. A. 307. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, Vl, 4, 2. AŠ, III 2g.

4. L. Zēberga Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

5. J. Bankins "Šis un tas" I, 1872., 19.

6. K. Bramanis Rīgas apg. LP, V, 9, 5.

7. LP. Džūkstē-Pienavā. LP, I, 75.

8. M. Muzikants Rūjienas Tornejas Pinķertos. LP. V, 9,39.

9. A. Būmanis Kalnaciemā, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 4, 1d.

10. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenē.

11. M. Zemesarāja Talsos, T. Dzintarkalna krājumā.

12. E. Krokums Talsos no 70g. vecās Hedas Rieksts, T. Dzintarkalna krājumā.

13.  M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras archīva krājumā.

14. P. Š. no P. Zeltiņas Rīgā.

15. Juris Bokums 1868. Durbes Raibenieku Rutkos. LP, VII, I, 133. 1. p.

16. P. Paulīts Straupē. Jkr. V, 151. 1. p. LP, VII, I, 132, 1. p.

17. M. Šimiņš no And. Zīberģa Bruknā. Etn. III, 16 l. p. LP, VII, I, 134. l. p.

18. Juris Upītis Gatartas Mīlakšos. Z. Kom. kr. LP, VII, I, l35.

19. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka kr. 97. LP, VIl, I, 134. 1. p.

20. V. Ozoliņš no P. Cera Vestieņā. LP, VII, I, 135. l. p.

21. K. Mačulāns Lašos. LP, VII, I, 135. 1. p.

22. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 99.

23. D. Ozoliņš Jaun - Rozē. LP, V, 9, 36.

24. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Bilskā.

25. Lapas Mārtiņš Rūjienā, "Gudrais Ansis un velns" III, Smiltenē 1902., 13.

26. Jaunzemju Berta Alūksnē, Zin. Kom. kr. LP, VI, 11, 13.

27. Lapas Mārtiņš Rūjienā, "Gudrais Ansis un velns" III, Smiltenē 1902.

28. P. Paulītis Straupē, Jkr. V 151.

29. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

30. St. Uļanovska Viļānos, Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. T. 18. Krakavā 1895., 487. 1. p.

31. P. Bycāns Kapiņos, N. Rancāna kr.