LATVIEŠU VALODAS KOPĒJI

Ābele Anna
Ādolfijs Heinrihs
Alunāns Juris
Ancītis Krišjānis
Augstkalns Alvils
Barbare Dzidra
Bārs Juris
Bendiks Hermanis
Bergmane Anna
Biezbārdis Kaspars
Bīlenšteins Augusts
Blese Ernests
Blinkena Aina
Breidaks Antons
Celmiņa Ieva
Ceplītis Laimdots
Dambe Valija
Endzelīns Jānis
Fīrekers Kristofors
Freidenfelds Ilmārs
Gāters Alfrēds
Grabis Rūdolfs
Hūgenbergers Kārlis
Kangere Baiba
Kārkliņš Jūlijs
Karulis Konstantīns
Kronvalds Atis
Laua Alise
Lelis Jāzeps
Lepika Milda
Liepa Elmārs
Loja Jānis
Mancelis Georgs
Mīlenbahs Kārlis
Nītiņa Daina
Ozols Artūrs
Rēhehūzens Johans Georgs
Rozenbergs Jānis
Rudzīte Marta
Rūķe-Draviņa Velta
Saule-Sleine Mērija

Skujiņa Valentīna
Šmite Elfrīda
Šmits Pēteris
Soida Emīlija
Spāģis Andrejs
Stenders Gothards Frīdrihs
Ulmanis Kārlis Kristiāns
Valdemārs Krišjānis
Veidemane Ruta