1. R. V. Bērziņš Annēniešos. Etn., I, 1891. LP, VII, I, 1112, 3.

2. Kanaviņš Glbenē. LP, VII, I, 1146, l.

3. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

4. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 227, 30, 17.

5. Ernests Menke no 50 g. vecā Juŗa Menkes Dignājas pag.

6. A. Miezere Saukā Latvju kultūras kr.

7. Aleksandrs Snipe Jaun-Gulbenē.

8. Ķeviešu Andrejs Koknesē. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, I082, 9.

9. Gaiķu Fricis, Zadiņš, Rudbāržos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 228, 30, 21.

10. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. vecās Annas Drulles Nīcā.

11. Auļu Jānis Cēsīs. Etn., II, 1892. LP, VII, I, 1052, 6.

12. Fr. Mūrnieks Valkas apr. Lejas pagasta Kurmjos. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1050, 2.

13. Fr. Brīvzemnieks Aizputes apg, «Sborņik» 94, 69. 16. LP, VII, I, 1050, 3.

14. Kr. Nāburgs Umurgā. «Balss», 1887. g., nr. 19. LP, VII, I. 1049, 1.

15. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos. Jkr. IV. LP, VII, 1, 1119, 3.

16. Kalninu Emīlija Dobeles apr. Ķroņa Udzē. Jkr. IL LP, VII, I, 1120, 3.

17. Rankā. Rkr. IIL LP, VII, I, 1130, 4.

18. Runtuļu Vilis Vilcē, Kurzemē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1121, 5.

19. A. Mednis Limbažos. Folkloras krātuvē.

20. A. Mednis Limbažos. Folkloras krātuvē.

21. Naudīšnieks Naudīšniekos. «Balss», 1889. g. nr. 1. LP, VII, I, 1123, 9.

22. A. Zilamkalns no Annas Grāvītes Bērzaunes Siliņos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1124, 2.

23. A. Skara. «Austrums», 1894. g. nr. 2. LP, VII, I, 1124, 4.

24. Naudīšnieks Naudītē. Balss, 1889. g. nr. 1. LP, VII, 1125, 1.

25. K. Bankers Dundagas Cepeļlejās. LP, VII, I, 1126, I.

26. Fr. Reķis Rendā. Brīvzemnieka «Sborņik», 42, 69, 14. LP, VII, I, 1126, 2.

27. V. Ozoliņš no M. Ozoliņas Vestienā. LP, VII, I, 1115, l.

28. V. Ozoliņš Vestienā. LP, VII, I, 1115, 2.

29. Karps no sava tēva Cesvainē. Jkr. IV. I.P, VII. I, 1115, 3.

30. Emsiņu Gasiņš Susējā. Zin. Kom. kr. LP, VI, 230. 30, 23.

31. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII, I, 1034, 2.

32. Cenas Mārtiņš Saleniekos, Vidzemē. Jkr. II. LP, VII, I, 1152.

33. K. Šulcs Zasulaukā. LP, VI, 237, 30, 33.

34. Briedis (Piperu Augusts) Ērgļu Piperos. LP, VI. 235, 30, 30.

35. Kunstmaņu Paula Līvbērzniekos. LP, VI, 237, 30, 34

36. Kalniņu Emīlija Udzē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1149. 1.

37. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII, I, 1150, 2.

38. Runtuļu Vilis Vilcē. Jkr. V. LP, VII, I, 1150, 3.

39. J. Ansberģis Ēvelē. Etn. 1V, 1894. LP, VII, I, 1151, 4.

40. Milda Upciemu-Skaidrīte Annēniešos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 219, 30, 1.

41. Jānis Priede Garkalnē. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1144, 1.

42. M. Garkolne no Īvas Staleidzānes Atašienē.

43. M. Nagēviča Jāsmuižas Pīpiņos. Latvju kultūras kr.

44. M. Garkolne no 76 g. v. Īvas Staleidzānas Atašienē.