1. A. 480. Ērgļos 1864. g. A. Bilenšteina kr. LP. VI. 823 (8).

2. A. 480. Mārtiņš Starķis Lielvārdē. LP, V, 130.

3. A. 480. Alfreds "Pasakas" 4 (2). LP, VII II, 27, 7.

4. A. 480. A. Smagars Līksnas pag.

5. A. 480. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē Zin. kom. kr. LP. VI. 825 (9. piez.).

6. A. 480. Skolnieks V. Borkovskis Latgalē.

7. A. 480. D. Ozoliņš Jaun-Rozē LP, V, 130, 4.

8. A. 480. 530. Skolnieks J. Atteka no 42. s. vecas A. Kalnes Nīcā. K. Lielozola kr.

9. A. 480. St. Uļanovska Viļānos. Zbibr wiadomosci do antropologii kraiowej. T. 18. Krakovā, 1895, 313-315.

10. A. 480. Teicēja 89 g. veca A. Rasnača Nīcgalē, Kultūras balss kr.

11. A.480. A. Brencis no A. Žniperes Varakļānu pag.

12. A. 480. Teicēja 35 g. veca J. Strode Višķos. Kultūras balss kr.

13. A. 480 L. Bērziņš ar Rezevsku Irlavā. LP, III, 33.

14. A. 480. Kāds nīcenieks uzrakstījis turienes izloksn. Etn. II. 1892. 47.

15. A. 480. Kāds nīcenieks uzrakstījis turienes izloksn. Etn. II. 1892. 47.

16.  A. 40. E. Ābole Vījciemā, A. Bērzkalnes krājumā.

17. A. 480. Gobziņš Durzupē. LP, IV, 56, l.

18. A. 480. Jansonu Pāvuls Dzirciemā. Jkr. V, 141 (10). LP. VII. 11. 9 1.

19. A. 480 J. Dīcmanis Lieģos. "Pasaku vācelīte", 22. LP. VII, II, 27 8, 3.

20. A. 480. T. Ansbergs Ēvēlē. Etn. IV, 1894, 169. LP, VII, II, 279, 7.

21. A. 480. M. Ferliņa Ūziņos. LP. VII, II, 27, 8, 6.

22. A. 480. Mārtiņš Veidemanis Ūziņos. LP, VII, II, 27. 9, 2.

23. A. 480. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 55 g. vecas K. Cīrules Smiltenē.

24. A. 480. Liepa Mežotnē. LP. VI. 837 (17).

25. A. 480. A. Bīlenšteina kr. no Sesavas. LP, VI. 840 (19).

26. A. 480. Kreicbergs Dzirciemā. LP, VI, 836 (16).

27. A. 480. Trēziņu Emma Kauguriešos. LP VI. 828 (10).

28. A. 480. Ērgļu Zīlēnos, 1.864. g. A. Bīlenšteina kr. LP. VI 828 (10. piez.).

29. A. 480. R. Vulfs Ūziņos. I.P. VII, II 27 10, 1.

30. A. 480. A. Andersons Lielvārdē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 835 (15).

31. A. 480. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. kom. kr. LP. VI. 838 (18).

32. A. 480. M. Starķis Lielvārdē, Brīvzemnieka kr. LP. VI. 834 (14).

33. A. 480. Brīvzemnieka kr. no Bērzaunes. LP, VI. 838 (18. piez.).

34. A. 480. F. Banalis no M. Vysockas Rēzeknē. Kultūras balss kr.