1. A. 550. J. Āboliņš Rūjienā. Brīvzemnieka kr. LP. VI, 951 (139, 4).

2. A. 560. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 150, 127.

3. A. 550. V. Barkovskis no Pāvula Cešļas Sakstagala pagastā, Lipuru ciemā.

4. A.550. Latvju kultūras krājuma pasaka no Latgales.

5. A. 550. Andrīvs Patmalnīks Eglūnā. N. Rancāna kr.

6. A. 550. P.Š. no P. Smeltera piezīmēm Skaistā, 1895. g.

7. A. 550. A. Gari - Juone no 45 g. vecas V. Kromanes, Latvju Kultūras kr

8. A. 550. L. Uļjāna Latgalē. Latvju kultūras kr.

9. A. 550. Jānis Sproģis Stukmaniešos, Brīvzemnieka kr. "Sborņik" 211 (218). LP. VI, 935 (139, 1).

10. A. 550. Māturu Atis Grāvendālē. LP. VI, 964 (139,14).

11. A. 550. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP. VI, 956 (139, 8).

12. A. 550. Freimanis Āneniekos (Tetelmundē), A. Bīlenšteina kr. LP. VI, 964 (139, 13).

13. A. 550. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras krātuvē.

14. A. 550. Skolnieks J. Brēdiķis Nīcā, K. Lielozola kr.

15. A. 550. J. Eleksis, Stukmaņos.

16. A. 550. 314. Z. k. Rakstu krājums, II, 1884, 106.

17. A. 550. M. Starķis, Lielvārdē. Brīvzemnieka kr. LP. VI, 954 (139, 6).

18. A. 550. Alfreds, "Pasakas", 1893, 60. 26.

19. A. 550. 853. Juris Bokums, Durbes Raibenieku Rutkos.1868. g. LP. VII, II, 25, 1, 3.

20. A. 550. E. F. Šēnberģis no vecā Grauduža Rucavā. A. Bīlenšteina kr. LP. VI, 961 (139, 12).

21. A. 550. M. Starķis Lielvārdē 1872. g., Brīvzemnieka kr. LP. VI, 953 (139, 5).

22. A. 550. Rudzītis Gulbenē. LP. VI, 947 (139, 3)

23. A. 550. 516. J. Rozentāls Priežumuižā. Brīvzemnieka kr. LP. VI, 956 (139, 9).

24. A. 550. Bērmanis Bramberģnieku Pogās, Brīvzemnieka kr. LP. VII, II, 25, 1, 5.

25. A. 550. 461. Ernsts Birznieks Dzirciemā. Jkr. III, 14, 6. LP. VII, II, 25, l, 2.

26. A. 461. 551. 550. Viļķeru Kārlis Dobelniekos. Jkr. V, 28, 4. LP. Vil, II. 25, 5, l.

27. A. 550. 301. Skolnieks St. Valeinis no Donāta, Rēzeknes apr., Birzgaļu pag.

28. A. 550. L. Uļjāna no A. Adjānas Latgalē. Latvju kultūras kr.

29. A. 550. 402. Māturu Atis Grāvendālē. LP. VI, 960 (139, 11).

30. A. 550. Skolnieks P. Mūrēns no 64. g. vecas M. Skaldes Nīcā. K. Lielozola kr.

31. A. 550. L. Uļjāna no A. Adjānas Latgalē. Latvju kultūras kr.

32. A. 550. V. Zacharska no H. Macanovas Makašānu pag. Latvju kultūras kr.

33. A. 550. 1651. Skolnieks V. Joņins no 60. g. veca J. Joņina, Daugavpils apr. Pustiņas pag.