1. A. 707. J. S p r o i s K o k n e s , B r v z e m n i e k a "S b o r i k" 163, 105. LP, VIII. II. 27, 24, 3.

2. A. 707. A. L e r c h i s - P u k a i t i s, D k s t - P i e n a v , LP, I, 74, 42.

3. A. 707. H. S k u j i a, A n d r s Z i e m e l i s, n o 47. g. v e c K. d e r n i e k a A u m e i s t e o s.

4. A. 707. M. i l i a, r l a v , 1875. g. A. B l e n t e i n a k r j u m s. LP, VI, 1024 (152, 6).

5. A. 707. J. G o b z i , R u d b r o s. LP, VI, 1019 (152, 4).

6. A. 707. J. S p r o i s K o k n e s . Rkr, II, 116. LP, VII II, 27, 24, 2.

7. A. 707. I d a V e n c e k a n o A n n a s R o z e n b e r g a s G u l b e n .

8. A. 707. S t. U a n o v s k a, V i n o s, Z b i o r w i a d o m o s c i d o a n t r o p o l o g i i k r a j o w e j. T. XVIII, Krakav 1895, 366, 40.

9. A. 707. J. U p t i s, G a t a r t i e u M l a k o s, B r v z e m n i e k a k r. LP, VI, 1034 (152, 11).

10. A. 707. J. O z o l s S a u k . B r v z e m n i e k a k r. LP, VII, II, 27, 24, 4.

11. A. 707. A. B u n g i s, 1880. g. e l v e l n i e k o s p i e V e c - A u c e s, B r v z e m n i e k a k r. LP, VI, 1032 (152, 10).

12. A. 707. R. t r a u s s r b . LP, IV, 72 (14).

13. A 707. J. B i r e z e I k i l n o 67. g. v e c a s T r n e s Z i b e n e s. J k r. II, 136. LP, VIII, II, 27, 24, 1.

14. A. 707. K r e i c b e r i s D z i r c i e m . LP, VI, 1036 (152, 12).

15. A. 707. A. L e r c h i s - P u k a i t i s D k s t - P i e n a v . LP, I, 72, 39.

16. A. 707. N o M a r i j a s R o m a e n k o d z. 1794. g. L u d z a s a p r. S t i g l o v a s d r a u d z . V. V e r y h o, P o d a n i a L o t e w s k i e, W a r s z a w a, 1892, 9.

17. A. 707. T e i c j a 89. g. v e c a A. R a s n a a N c g a l . L a t v j u k u l t r a s k r.

18. A. 707. V. V d n e r i s S k r u n d , B r v z e m n i e k a k r j u m s. LP, VI, 1039 (152, 14).

19. A. 707. J. O z o l s, S a u k , B r v z e m n i e k a k r j u m s. LP, VI, 1039 (152, 15).

20. A. 707. 675. N o H o n o r a t a s B e n e d i k t a m e i t a s, d z. 1866. g. L u d z a s S t i g l a v a d r a u d z . W. W e r y h o, P o d a n i a L o t e w s k i e. W a r s z a w a 1992. 19.

21. A. 707. A u g u s t s M e d n i s G u l b e n . LP, VI, 1027 (152, 8).

22. A. 707. 675. K r m i P t e r u p . A. B l e n t e i n a k r. LP, VI. 1021 (152, ).

23. A. 707. 675. A. G a r i - J u o n e n o 56 g. v e c a s K r o m a u B r i g i t a s, B i k o v a s p a g . L a t v j u K u l t r a s k r.

24. A. 707. 675. P. S m e l t e r s L u d z a s a p r. Z a m u i a s p a g.

25. A. 707. J. O p y n c n s, R z e k n e s a p r. B i r g a a p a g.

26. A. 707. 675. V. B a r k o v s k i s L a t g a l .

27. A. 707. 675. S k o l n i e k s G. V a i v o d s E g l n . N. R a n c n a k r j u m s.

28. A. 707. 551. r g o s 1864. g. A. B l e n t e i n a k r. LP, VI, 1039 (152, 16)

29. A. 707. 551. S t. U a n o v s k a V i n o s. Z b i o r w i a d o m o c i d o a n t r o p o l o g i i k r a j o w e j T. XVIII. K r a k a v 1890, 335, 33.

30. A. 707. 706. P o g u J n i s, B e c h m a n i s, B r v z e m n i e k a k r. LP, VI, 1037 (192, 13).

31. A. 510. 425. 707. J. K u n g s 1880. g. A i z p u t . B r v z e m n i e k a k r j u m s. LP, VI, 1028 (152, 9).

32. A. 707. 531. M. S k r u p s k a S a u k .

33. A. 707. V. Z a c h a r s k a n o 95 g. v e c a A. M e a M a k a n u p a g. M a k a r o v k a s c i e m . L a t v j u k u l t r a s k r.