1. A. 1535. Andrejs Vaskis Tukuma apkārtnē.

2. A. 1535. E. Bērziņa no 73 g. vecas L. Blešķevicas, Džūkstē.

3. A. 1535. A. Lerchis-Puškaitis, Talsu apg. L. P. IV, 78 (17, 1).

4. A. 1535. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 47 g. vecā K. Ādernieka Aumeisteŗos.

5. A. 1535. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecās Annas Rudzītes Smiltenē.

6. A. 1535. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecās Annas Rudzītes Smiltenē.

7. A. 1535. Skolniece Kr. Salnīte 1892. g. Blomes pag. V. Maldoņa kr.

8. A. 1535. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 57.

9. A. 1535. E. Veide no 50 g. vecās Bertas Pavaines Jaunburtnieku Gaurās. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 218, 40.

10. A. 1535. E. Simsons no A. Bagdanoviča Makašānu pag.

11. A. 1535. A. Gari - Juone no no S. Keibinīka Domopolē. Latvju kultūras kr.

12. A. 1535. Skolnieks St. Valeinis no Z. Vucanes, Rēzeknes pag. N. Rancāna kr.

13. A. 1535. K. Tarzieris Tirzā, Brīvzemnieka, Sborņik, 243. piez. L. P. VII, I, 845, 4.

14. A. 1535. J. Sproģis Koknesē, Brīvzemnieka, Sborņik, 242, 124. L. P. VII, 845, 5.

15. A. 1535. Pogu Jānis, Bechmanls, Bramberģniekos, L. P. VI, 891 (133, 3).

16. A. 1535. J. Krieviņš Drobužu Zīlēs, Brīvzemnieka kr. L. P. VI, 898 (133,10).

17. A. 1535. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. L. P. VI, 897 (133, 9).

18. A. 1535. L. P. Džūkstē - Pienavā. LP I, 88, 58.

19. A. 1535. Māturu Atis Grāvendālniekos. LP Vl, 372, 109.

20. A. 1535. J. Vaskis Tukuma apkārtnē.

21. A. 1535. E. Lapiņa Vestienā. Folkloras krātuvē.

22. A. 1535. Skolnieks R. Tupesis no 75 g. v. A. Jurķa, Nicā. K. Lielozola kr.

23. A. 1535. Līvija Aizupe no Katrīnas Bērziņas Nīcā.

24. A. 1535. Skolniece J. Stulpa Nīcā Lejniekos.

25. A. 1535. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. T. XVIII, Krakavā, 1895, 276, 18.

26. A. 1535. A. Gari - Juone no S. Keibinika Domopolē.

27. 1535. Skolnieks V. Juoņins Eglūnā.

28. A. 1535. V. Zacharska no A. Rečas, Silajāņu pag.

29. A. 1535. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomoci do antropologii krajowej. T. XVIII, Krakavā 1895, 266, 15.

30. A. 1535. L. Uļjana Latgalē.

31. A. 1535. L. Uļjana Latgalē.

32. A. 1535. A. Medne no A. Studentes Madonas apr. Patkules pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 217, 418.

33. A. 1535. N. Rancāna skolnieks no Kapiņu pag.