1. Skābais dolē. Etn IV, 1894. LP, VII, II, 50, 2, la.

2. LP, VII II, 50, 2, 1b.

3. F. Pārups Santē. Jkr V, 16, 11. LP, VII, 11, 50, 2, 1d.

4. C. Apšenieks Jaunlatgales apr., Bērzpi1s pagastā. Teikas par Dievu, 63, 80.

5. Vonogs Ludzas apr., Mērdzeres pag. Teikas par Dievu, 61, 78.

6. G. Polis Jēkabpils Mēmeles pag. Teikas par Dievu. 62, 79.

7. G. Polis no 76 g. v. Dores Kules Bauskas apr.

8. M. Bērziņa Vaidavā.

9. P. Zeltiņa Ikšķilē.

10. R. Tabine Rēzeknes Birzgalos.

11. R. Tabine, vispārīgi Latgalē. Šī pasaka ir tulkota arī poļu valodā 1891. g. Krakavā. «Ļotysze lnflant Polskicb.»

12. J. Avotiņš Krustpilī.

13. M. Bērziņš Umurgas pag. Teikas par Dievu, 61, 77.

14. M. Bērziņš Umurgas pag. Teikas par Dievu, 64, 82.

15. Z. Liepiņš no E. Liepiņas, Salacā.

16. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, III, 101, 53.

17. Druvienā Etn. IV, 1894. LP, VII, II, 50, 11.

18. Anna Klauss Jaunpiebalgā.

19. A. Smilga Doles salā. Folkloras kr.

20. K. Plocins no 54 g. v. A. Makalānes Daugavpils apr. Teikas ar Dievu, 72, 92.

21. M. Šimiņš Bruknā. Etn. III, 1893, 10.

22. Deļļu Hugons uzr. Mārcienā. Jkr. V, 1896, 12, 2.

23. R. Tabine Ludzas Viļānos.

24. M. Simiņ  Bruknā. Etn.III, 1893. LP, VII, II, 50, 2, 50.

25. Mordaks Rīgā. Teikas par Dievu, 64 83.

26. M. Ārons Bērzaunē. LP, V, 107, 31.

27. Kārlis Skujiņa no M. Šveicares Lielvircavas pag.

28. K. Jansons Plāņos.

29. P. Kalnāne Rēzeknes apr. Vidsmuižas pag. Teikas par Dievu, 66, 84.

30. A. Vestmanis no Zepa Vidsmuižā.

31. J. Avotiņš Krustpilī.

32. M. Bērziņš Umurgā. Teikas par Dievu, 67, 86.

33. A. Lindāns Kapiņos, R. Tabines krājumā.

34. A. Borcberte Rīgā. Teikas par Dievu 68, 88.

35. M. Bērziņš Umurgā. Teikas par Dievu, 69, 89.

36. J. Briņķis Rikteres pagastā.

37. M. Bērziņš Umurgā. Teikas par Dievu, 67, 87.

38. A. Aviņš no 81 g. v. A. Podiņas Salenieku pagastā.

39. R. Tabine Rēzeknes Birzgalos.

40. R. Tabine Rēzeknes Birzgaļos.

41. V. Bramanis Daugavpils apr. Kalupes pag. Teikas par Dievu, 69. 96.