1. A. 303. J. Bankins "Šis un tas". II, 1875, 6.

2. A. 303. J. Simenovs Dolē, Brīvzemnieka Sborņik 114. LP, VII, II, 20, I, 2.

3. A. 303. K. Tarzieris Tirzā, Brīvzemnieka Sborņik116. LP, VII, II, 0, I, 1.

4. A. 303. V. Vīdneris 1878., Skrundē. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 125, 20. AŠ, II, 95a.

5. A. 303. LP. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 40. AŠ, II, 95b.

6. A. 303. A. Bīlenšteins Jaun-Aucē, R. Auniņa "Ueber den lett. Drachen-Mythus" 132. LP, VI, 125, 21. AŠ.II, 95c.

7. A. 303. 307. Māturu Atis Grāvenlādē. LP, VI, 125, 23. AŠ, II, 95d.

8. A. 303. 1. Kauliņš Sausnejā, R. Auniņa "Ueber den lett. D r a c h e n - M y t h u s" 133. LP, VI, l25, 22. AŠ, II, 95e.

9. A. 303. K. Plēsājs Mežotnē. LP, VI, 115, 25. AŠ, II, 95f.

10. A. 303. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 125, 1S. AŠ, II, 95g.

11. A.303. A. Briedis Ērglos, Zin. Kom. kr. LP, Vl, 125, 12. . AŠ, II, 95h.

12. A. 3a3. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģos, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 125, 17. AŠ, II, 95i.

13. A. 303. Blīdenē 1866., A. Bīlenšteina. kr.. LP, VI, 125, 24. AŠ, II, 95k.

14. A. 303. Ivaniņs Ērbērģē. LP, IV, 28, 1. AŠ, II, 951.

15. A. 303. J. Trejs 1879. Saukā, Brīvzemnieka kr. LP,VI,125,5. AŠ, II, 95m.

16. A. 303. J. Cielava Nogalē. LP, VI, 125, 6.

17. A. 303. 304. Štrauss Erbēģē. LP, IV, 12, 1. AŠ, II, 95n.

18. A. 303. J. Ciobziņš Durzupē. Jkr. V, II, 65. LP, VII. IL 2. I, 9. AŠ, II, 950.

19. A. 303. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, IV, 28, 2. A5, II, 95p.

20. A. 303. Baumanis Nīcā. LP, VI, 125, 25, AŠ, II, 95r.

21. A. 303. 313. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 110. AŠ, II, 95s.

22. A. 303. K. Corbiks no 70 gadu vecas Grietas Stendenbergas Elejas Pārupjos.

23. A. 303. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 157.

24. A. 3a3. 302. D. Ozo1iņš Jaun-Rozē. LP, V, 152.

25. A. 303. F. Fišers Krūtē. LP, VII, II, 20, I, 6.

26. A. 303. M. Šiliņa j. Slampē, A. Bīlenšteina kr. LP, VII, II, 20, I, 7.

27. A. 303. D. Ozoliņš Jaun-Rozē, Brīvzemnieka kr. LP, VII. II, 20, I, 8.

28. A. 303. J. Pelēks Āraišos, LP, VII, II, 20, I, 4.

29. A. 303. J. Saržants Uktē. LP, VII, II, 20, I, 5.

30. A. 303. P. Smelteris Latgalē.

31. A. 303. J. Čiučs Preiļos, N. Rancāna kr.

32. A. 567. 303. J. Dicmanis Lieģos "Pasaku vācelīte". 1891, 19. LP, VII, II, 20, 1, 3.

33. A. 567. 303. R. Kundziņš Tukuma apkaimē. LP, IV, 3, 2. AŠ, II, 95t.

34. A.303. 30lA. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.