Pieturzīmes teikuma vidū

VINGRINĀJUMI

1. vingrinājums

Liec vajadzīgās pieturzīmes!

1. Smilšainā lēzenā Baltijas jūras pludmale seklā piekraste veselīgais jūras un priežu mežu gaiss kā arī kāpas rada ļoti labus apstākļus darbaļaužu atpūtai un veselības nostiprināšanai. 2. Starp Ainažiem un Salacgrīvu jūrai piekļaujas lēzenu pļavu josla tā saucamās randu pļavas. 3. Mazsāļajā Baltijas jūrā var dzīvot gan jūras gan saldūdens zivis. 4. Nozīmīgākās jūras zivis ir mencas plekstes jeb butes reņģes un salakas. 5. Lielo upju tuvumā mīt arī tipiskas saldūdens zivis kā līdakas zandarti upju asari.

Atbilde

 

2. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Visi trīs lācis vilks un lapsa bijuši sanākuši pie trim eglēm tās redz esot bijušas tādas egles starp kurām bijis brīvs laukums un sākuši spriest. Lapsa teikusi ka nu jau zemniekam būšot diezgan atmaksāts un likusies uz auss. Kā par nelaimi tievo asti viņa novietojusi divu koku starpā. Zemnieks nu klusītēm sadabūjis garu koku nolicis to aiz eglēm un piesējis lapsas asti klāt tā ka šī pat nepamanījusi. Kad tas bijis padarīts ņēmis smalkus žagarus un aizdedzinājis. Lapsa kā cirtusies no bailēm tā nobraukusi pus astei ādu. No tā laika sākusi nēsāt asti augstāk un tai uzaugusi kupla spalva.

(Latviešu tautas pasaka)

Atbilde

 

3. vingrinājums

Liec nepieciešamās pieturzīmes! Nosaki visu vienzilbes vārdu vārdšķiru!

1. Vēžošanas romantika silta vasaras nakts ugunskurs upītes vai ezera krastā diļļu vai ķimeņu aromāts savaldzina pat tos kas ar nicināšanu novēršas no makšķeres. 2. Viļņi slīd tāpat kā pirmīt klusi un steidzīgi klusajā naktī. 3. Akustiķi izgudrojuši aparātu kas 700 reižu pastiprina gandrīz nedzirdamo kukaiņu labības kaitēkļu kustības troksni. 4. Zem lapām zālē guļ kastaņi mazi un lieli brūni un raibi plakani un gluži apaļi.

Atbilde

 

4. vingrinājums

Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Kurš prot ar uguni rīkoties spēj sasildīties neapdedzinājies kurš neprot apdedzinās nesasildījies. 2. Dažkārt laimi kura nepiepildās dēvējam par nelaimi bet nelaimi kura nepiepildās par laimi. 3. Plosts paliek plosts lai diezin cik liels būvēts to straume nes. 4. Rīta gaisma liek gailim dziedāt ne gaiļa dziedāšana aust rītam. 5. Par to kas būs nav ko strīdēties par to kas bijis vēl mazāk.

(G. Upītis.)

Atbilde

 

5. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Sākumu Vaidava rod Muratu ezerā plašā pārpurvotā apvidū. Pavasaros bieza migla neizklīst no rīta līdz vakaram ietinot kārklu krūmājus. Tā apskāvusi ieleju tik cieši ka tikai meža strazdu svilpienos klausoties var noteikt cik tālu līdz lielajiem kokiem. Virs galvas lokus mezdama blēj mērkaziņa. Dziļi dūksnājā grimdams aizlēkšo iztraucēts alnis no tālienes atplūst vilka gaudas un spožs mēness lēnām ieguļas kuplo egļu zaru gultā raidot samtainus spocīgi bālus starus apkārtnei.

Atbilde

 

 

6. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Pamatieži atsedzas tajās vietās kur noārdīta virsējo iežu kārta daudzu upju Daugavas Gaujas Amatas Ventas Lielupes ielejās gravās un stāvās pamatiežu pacēlumu nogāzēs piemēram Slīteres stāvajā kraujā. 2. Cieto iežu klinšainās sienas kas reizēm tiek nosauktas par iežiem piemēram Zvārtas iezis Sietiņiezis iežu nobrukumi to piekājē pazemes ūdeņu izplūdumi avotos un to darbības sekas alas un saldūdens kaļķu nogulumi kopā ar pirmatnējo cilvēka mazskarto veģetāciju veido īpatnējas ainavas. 3. Osu vaļņos piemēram Ogrē un Tukumā kēmu pauguros un senās upju terasēs piemēram Daugavas ielejas lejasteces daļā ir lieli grants krājumi. 4. Vairākās vietās Rīgas apkārtnē arī Rīgas pilsētas teritorijā sastopamas iekšzemes kāpu grēdas kas izveidojušās vēja un seno ūdenstilpju viļņu darbības rezultātā.

Atbilde

 

 

7. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Laima aizklāja logu un iededza kaķaci. 2. Fabrikas Laima ražotās konfektes Gamma un Rīts garšoja visiem Daugavas komandas dalībniekiem. 3. Tikai daļa spēļu Daugavai notiek pilsētā pie Daugavas. 4. Rūpnīcas Darba spars brigadieris apbalvots ar medaļu Par izcilu darbu. 5. Vārds fizika cēlies no grieķu vārda physis kas nozīmē daba. 6. Filmu Tobago maina kursu es neesmu redzējis.

Atbilde

 

 

8. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Ilze ar Annu saskatās un acis viņām kļūst lielas un spožas kā kastaņi. 2. Viņas mērcē spalvu tintē un ieinteresētas domā kāds tas kastanis varētu būt brūns vai raibs. 3. Vējš satver brūnās matu šķipsnas un es samanu matu maigo pieskārienu savai sejai. 4. Bija jau satumsis un es uzmanīgi vēroju vai dārzā nesēž cilvēki. 5. Kamēr vesels tavs ķermenis kamēr vecums vēl tālu kamēr tu esi spēju briedumā visiem spēkiem centies sevi pilnveidot!

Atbilde

 

 

9. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Vēdzeles barību meklēt iziet tikai naktī un dienu guļ alās vai zem siekstām un velēnām. Ja man ir desmit makšķeru un es tās esmu iesviedis katru savā vietā tad tās var aizņemt garu upes gabalu jo ir vajadzīgas vietas kur ūdens lēnām atplūst uz augšu un tādas negadās bieži. Nu es staigāju rokas kabatās sabāzis un vai nu svilpoju vai paklusām dziedu. Es eju no makšķeres uz makšķeri kā vēžotājs un cilāju. Ja nav nekā es apskatu kumosu un metu atpakaļ ja ir - noņemu zivi uzmaucu jaunu slieku un metu atkal. Pēc pusnakts zivis staigā mazāk un loms vairs nav tik labs. Es tāpēc ap pusnakti vācu makšķeres rokā un brienu uz māju slapjš ledusaukstām rokām un kājām. Dienas trīs mani moka nejaukas iesnas. Bet kad tās ir pāri es eju atkal vai nu uz vēdzelēm vai dienā uz līdakām.

(Pēc J. Jaunsudrabiņa.)

Atbilde

 

 

10. vingrinājums

Liec vajadzīgās pieturzīmes! Pasvītrojiet palīgvārdus un nosakiet to vārdšķiru!

1. Jūra maina savu krāsu tūkstošreiz dienā te tā ir balta bāla pelnu pelēka te zaļa zila violeta melna te rožaina sārta zeltaina. 2. Es raugos un manas jūtas vārsmo līdzi šīm krāsām augšup un lejup kā pa nebeidzamām kāpnēm kā pa bezgalīgu klaviatūru. 3. Vairākas laivas slīd man garām gan malup gan jūrup. 4. Ūdens ir auksts kā ledus un es brīnos kā bērniem patīk pa to bradāt. 5. Viņi draiskojas krastmalas ūdenī it kā tas būtu silts kā tikko slaukts piens.

Atbilde

 

11. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Lapsa ieraudzīdama krūzi uz akas malas gribēja nogaršot no tās. Krūze to manīdama teikusi Kūmiņ tas nav tev likts! Bet lapsa pienu lakdama iebāzusi galvu krūzē. Tā pienu dzerot lapsa iesprūdusi. Nu lapsa krūzi baidīdama nes to slīcināt. Krūzi slīcinot pašu ievelk ūdenī. Slīkdama lapsa sauc Krūzīt krūzīt es tik pa jokam! Bet krūze lēni grimdama atbild Es arī tikai pa jokam bet tu bļauj no tiesas.

(Latviešu tautas pasaka.)

Atbilde

 

 

12. vingrinājums

Liec nepieciešamās pieturzīmes, ievērojot izsauksmes vārdu un tiešās runas teikumu rakstību!

1. Urrā Mārcis iesaucas Būs tilts līdz skolai par pieciem kilometriem mazāk. 2. Ha it kā skolai būtu kājas Sandra visgudri nosaka. 3. Ūja skolai kājas bet mums lūk nebūs jāmēro tie kilometri teica zēns. 4. Ak cik labi priecājās citi. 5. Redz tiltu vispirms pārbaudīs zēns piemetināja. 6. Re kā arī pieaugušajiem jākārto eksāmens Sandra noteica.

(Pēc R Vanagas.)

Atbilde

 

 

13. vingrinājums

Liec vajadzīgās pieturzīmes, atdalot izsauksmes vārdus, uzrunu, tiešās runas teikumu daļas!

Pūce ar lapsu vairs nerunāja, un lapsa aizgāja pie medņa. "Re kūmiņš arī klāt" mednis noteica, sēdēdams sausā priedes zarā.

"Jā tev labi. Tu no augšas redzi. Bet es?"

"Uz zemes var visbrangāk paēsties," mednis sacīja.

"Re cik tu spoža un apaļa. "

"Ak mednīt kā man gribas lidot," lapsa smilkstēja.

"Vai tu mani apēdīsi!"

"Ak mednīt tad jau tu nezini jauno likumu. Ar šodienu visi ir draugi un brāļi."

"Re pār kalnu brāžas suņi ar miera vēsti" mednis iesaucās.

(Pēc V. Belševicas.)

Atbilde

 

 

14. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Reiz dzīvoja kāds zvejnieks kam bija dēls. 2. Vienreiz zvejnieks sazvejotās zivis atdeva dēlam lai viņš tās pārdod pilsētā un par dabūto naudu nopērk maizi. 3. Dēls nes arī zivis uz pilsētu un pārdod bet dabūto naudu ved mājās. 4. Ceļā dēls satiek kādu vīru kas nes kaķi slīcināt. 5. Dēls kaķi nopērk par visu naudu atnes to mājās un palaiž vaļā.

(Latviešu pasakas fragments.)

Atbilde

 

 

15. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Izceltos vārdus dali pārnešanai jaunā rindā!

1. Arī zēnus pārņem meža burvīgums. 2. Viņi sadrāž sev ieročus iedod arī man nest pār plecu garu šķēpu un nosauc mani par milzi. 3. Pāros viņi drāžas uz priekšu un pētoši skatās uz visām pusēm pēc pūķiem un velniem ar deviņām galvām lai varētu uzsākt cīņu. 4. Bet piepeši izlec no baltām sūnām uz ceļa aizgulējies zaķis un mēs visi satūkstamies.

(Pēc E. Birznieka - Upīša.)

Atbilde

 

 

16. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Aiz katra lietvārda iekavās ieraksti tā vienskaitļa nominatīvu!

1. Viņai jāizpētī kas tie tādi zaļi mīksti spilveni mežā. 2. Un kas tas tāds meža kalns kurā grimst kājas un neiegrimst. 3. Un kas tās priedes pašas debess zilos mēteļos? 4. "Avoti" nogrimst zem kājām ar visām ēkām un dārziem jumti laižas lēzeni. 5. Mazie ceļi tek no mājas uz māju ietek sētā un tur nobeidzas.

(Pēc A. Brigaderes.)

Atbilde

 

17. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Aiz izceltajiem īpašības vārdiem iekavās ieraksti tā dzimti, skaitli, locījumu un īpašības vārda galotni - nenoteiktā vai noteiktā!

Jūdass dzīvoja liela ceļa malā mazā mājiņā. Rūpes tur sēdēja kaktā un meta savas īgnās dzeltenās acis uz katru kumosu kas parādījās uz nabadzīgā galda. Rozes vasarā viņa mazajā dārzā noziedēja ar sīkiem retiem ziediem un vairoja tikai asus ērkšķus.

Bet garām pa gludo lielceļu ripoja spožas karietes uz ķēniņa pili. Kādu dienu daiļā princese apturēja savu spožo karieti pie Jūdasa durvīm un aicināja puisi uz savu skaisto pili apkopt viņas dārzu.

(Pēc K Skalbes.)

Atbilde

 

18. vingrinājums

Daudzpunktes vietā liec norādāmos vietniekvārdus tas, tāds! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Kādam saimniekam bijis vecs slinks runcis. ... nevīžojis peles ķert bet gulējis uz mūrīša un staipījies. Saimnieks sadusmojies izraidījis ... ar suņiem uz mežu. Bijusi ziema un runcim salis. ... gājis pa mežu un žēlojies Nav maizes nav maizes! Te nācis sirms un kurls mednieks. ... vaicājis kas ... runcītim nav. ... žēlīgā balsī stāstījis Nav maizes nav mājas!

(Latviešu pasaka.)

Atbilde

 

19. vingrinājums

Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Runcis aplūkoja katru nokritušu zariņu katru pērno lapu ko pacēla. 2. Ikkatrs mazais nieks runāja ar viņu bet bezdibens tuvumā visas lietas atdzīvojās un ieguva jaunu spožumu. 3. Pie vecā vītola upes malā sēd viņļaužu krustmāte visus viņa uzrunā un visiem skatās sejā ar savādu siltu skatu. 4. Ikkatrs mats milzim tik garš kā koka masts. 5. Viss - no vienas burvības viņš bija vaļā bet kaut kas viņam bija iedūries kā skabarga un sūrstēja saldi un sāpīgi.

(Pēc K. Skalbes.)

Atbilde

 

20. vingrinājums

Liec nepieciešamās pieturzīmes! Pasvītro apstākļa vārdus!

1. Šogad vasara nāca vēlāk tāpēc nu grib pakavēties ilgāk. 2. Ieplakās uzkrājusies zema migla kāda vērojama vasaras vidū pēc auglīga lietus. 3. Šī migla viegli plīvo un lēnām gaist bet zeme cenšas ilgāk piesaistīt maigo veldzi. 4. Bāli zaļgani vīd apšu zari un galotnes jo šie slaidie koki aug vienuviet. 5. Pamazām zūd migla parādās tuvākie koki.

(Pēc A. Caunes.)

Atbilde

 

21. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Daudzpunktes vietā raksti kādu no dotajiem apstākļa vārdiem: tikko, otrreiz, citreiz, katrreiz!

1. Katru rītu ... saule parādās virs meža mani modina cielaviņa. 2. Cielaviņa rūpējas par saviem bērniem un saules ... skartajās logu rūtīs ķer pirmās atmodušās mušas. 3. ... tā metas loga rūtīs kā vēja triekts pušķis. 5. ... rīts dzinkst un skan jo zāle ir sirma no rasas. 6. Bet ... jumtgalā vidžina bezdelīga un pie meža upītes ... sāk koncertu lakstīgala.

(Pēc A. Caunes.)

Atbilde

 

 

22. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Izceltos vārdus dali pārnešanai jaunā rindā!

Tikai steidzīgs un nevaļīgs cilvēks var mežu vienkārši saukt par zaļu bet zaļam ir simts nokrāsas. Bērza lapa saulē ir gandrīz dzeltena bet vasarā tā reizēm liekas pilnīgi balta. Pat katra lapa ir citāda: galotnē tā ir gaiša lapotnē viegli aizēnota ap stumbru tumša un krēslaina. Kad lec saule meža galotnes iekvēlojas kā spodrināts kapars.

Diezgan es šīs krāsu rotaļas un maiņas tiku izskatījies. Vakaros kad domas ir izklaiņojušas visas iespēju takas un šaubu labirintus es savās iedomās apmetu kūleni un skaļi iesmejos.

(Pēc G. Janovska.)

Atbilde

 

23. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Nosaki apstākļa vārdus, pasvītrojot tos!

1. Kad palika tumšs Ješka tūliņ piecēlās sēdus un gaidīja lai pārskrien bailes uztraukums izbrīns un dusmas. 2. Četri apcirkņi miežu Bukstiņš noteica un atlaidās guļus. 3. Krodziniece kluburu kluburiem skrēja turp ap stadalas stūri patlaban izvēlās meita un steidzās saimniecei palīgā. 4. Tauķiene atvilkās sāņus jo patlaban pieskrēja Virpuliene ar Sīkulieni. 5. Sūnciemieši klusi skatījās uz Ciepslienes kūtiņas stūri aiz kura pazuda Andrs ar nikno Lāci.

(Pēc A. Upīša.)

Atbilde

 

24. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Pasvītro apstākļa vārdus!

1. Viegla migla tagad lēni slīd pār Susējas līčiem bet caur vecajiem kokiem veras mēness vara ripa. 2. Un kaut kur pļavā zirgs nopurina krēpes un klusi iezviedzas. 3. Kāpēc es nedrīkstēju būt tur ja tā bija mana vieta? 4. Laiva viegli šūpojās ūdens klusu gulgoja ap tās sāniem. 5. Man bija tikko deviņi gadi kad es jau tēvam braucu līdzi lielselgas zvejā. 6. Cik tas gan bija sen…

(Pēc G. Janovska.)

Atbilde

 

 

25. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Atdali divdabja teicienu ar komatu!

1. Pie kādas saimnieces pavisam negaidot atnākusi kāda viešņa. 2. Saimniece viešņu pagodinājusi celdama galdā pienu un medu. 3. Viešņa bijusi varen vēlīga un nepārtraukti pļāpājot izstāstījusi daudz jauna. 4. Beigās labi paēdusi viešņa pajautājusi: "Cik tad saimniece vienā reizē varot izslaukt? Vai varot izslaukt vienā reizē kādus desmit stopus?" 5. "Kur nu tik daudz," atteica saimniece smagi nopūzdamās, "labi, ja vienu spainīti varu izslaukt."

Atbilde

 

 

26. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Senos laikos Lielvārdē dzīvojis bargs nenovīdīgs bet vecs kungs. Kur vien viņš gājis vai braucis katrreiz ēna nākusi tam līdz. Šo ēnu ko ļaudis redzējuši ikviens saucis par Velnu. Kad kungs bijis beigts papriekšu viņa miesa sazāļota un tikai tad likta zārkā. Zirgi kas veduši šķirstu tik tikko varējuši to pavilkt. Ikkatrs jutis ka uz zārka sēdējis Velns un turējis rokā kunga dvēseli. Vēl tagad vakaros pie kunga kapa neviens nedrīkst iet.

(Latviešu teika.)

Atbilde

 

27. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Svītriņu vietā liec vajadzījo patskani a vai ā!

1. Dažreiz aizsargā tas ja neaizsargāj-s.

2. Dažreiz gad-s ka jāizliek-s par muļķi bet reizēm tas nav nemaz jātēlo.

3. Cilvēks ieskat-s jums acīs un jūs jūt-t kā pieskar-s viņa būtība.

4. Kuri nespēj izcelties savās acīs cenš-s to panākt citu priekšā. Ja nav galīgi nejēgas tas vienmēr izdod-s.

5. Kāpēc pasakas ir pasakas? Tāpēc ka tur beigās vienmēr beidz-s nepatikšanas. Dzīvē tās nebeidz-s.

(Pēc Z. Ungura.)

Atbilde

 

 

28. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Iekavās aiz katra divdabja ieraksti tā nosaukumu, lietojot pareizus saīsinājumus!

Lietus pamazām pārgāja un Ansis paņēmis tālskati raudzījās no dzīvokļa loga pāri namiem uz laukiem. Viņš redzēja kā kūpēdamas tur žuva no lietus mitrā zeme un māju sienas. Viņš redzēja bērnu izskrejam no istabas un brienam pa sētsvidus peļķēm un kovārņus spīdošām mugurām griežamies ap augstu koku. Viņš redzēja arī ezi kurš knosoties izlīda no krūma un uzmanīgi ostīja gaisu ar savu kustīgo purnu. Tālumā viņš vēl manīja aizejošo negaisu un priecājās par tikko izplaukušo lapu drebēšanu zem baltajām lietus strūklām.

(Pēc E. Virzas.)

Atbilde

 

 

29. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Atrodi tekstā divdabjus un pasvītro tos!

Dārznieks iededzinādams skalus iebrida labi dziļi Daugavā un lēni pret straumi iedams meklēja un dūra zivis. Puisēni palika malā. Tepat lēnām brizdami viņi ķēra no slēptuvēm izlīdušos vēžus. Tie lielām garām acīm gluži apmulsuši skatījās vienīgi liesmā un nemaz nemanīja čaklos pirkstiņus kas sagrāba viņus un iemeta dziļajā kulē.

Jancis tēvu vērodams gribēja zināt cik liels loms. Dārznieks jaunus skalus aizdedzinādams aizvien atbildēja lēnām un nesteigdamies Nu kādas pāris tādas kā siļķītes ir...

Pēc tam Jancis saņēma lomu ko līdz tam dārznieks uzglabāja savās svārku kulēs. Brīžam mezdamās uz visām pusēm parādījās divas vai trīs mārciņas smaga zivs. Saņem aiz žaunām Janc dārznieks uztrauktā balsī saka no visa spēka piespiezdams žebērkļa kātu zivij šurp un turp svaidoties.

(Pēc Valda.)

Atbilde

 

 

30. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Aiz darbības vārdiem iekavās norādi to konjugāciju, laiku un personu!

1. Kādā vakarā kad mēs mācāmies katrs savā istabā piezvana Miglāja kundze un lūdz mani aiziet pie viņas bērniem uz pāris stundām. 2. Ir auksts un vējains kad skrienu uz Miglāju māju. 3. Ielu spuldzes šūpojas vēja brāzienos cilvēki iet pusteciņus. 4. Pēkšņi es dzirdu sīku balstiņu. 5. Apskatos apkārt bet nevaru nekur neko ieraudzīt. 6. Tad no ielas notekas man pretī izlec mazs kaķēns noliecos un paceļu to.

(Pēc I. Grebzdes.)

Atbilde

 

 

31. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Centies ieraudzīt saikļus! Lai sevi pārbaudītu, pasvītro tos!

1. Kad abi puikas nonāca pie Liepavota Jancis bija nozudis. 2. Marčs gan aplaida bažīgi acis apkārt bet Janci nekur neredzēja. 3. Pēteris glūnēja drīz uz vienu pusi drīz otru pusi. 4. Marčs pēc visiem putniņu meklētāju noteikumiem rādīja lai cieš klusu un uzmanās. 5. Bet piepeši viņam likās ka kāds stāvētu aiz muguras. 6. Pēteris apsviedās apkārt tā ka ļaunais smaids no viņa sejas nozuda.

(Pēc Valda.)

Atbilde

 

 

32. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Pēteris bija vecāks lielāks un kaulaināks par Janci. 2. Arī šādā cīņā viņš negāja pirmoreiz taču pārākums bija Pētera pusē. 3. Jancim atlika vienīgi izveicība un augstā apziņa ka aizstāv mazos putniņus. 4. Pēteris grieza to drīz uz vienu drīz otru pusi. 5. Jancim bija jāsaņem viss lunkanums un veiklība lai noturētos kājās. 6. Cīņa vilkās labi ilgi bet bez panākuma. 7. Tad Pēteris uzmina nosistajam putniņam kāja slīdēja. 8. Nu Pēteris gulēja augšpēdus zemē un taisnība bija uzvarējusi.

(Pēc Valda.)

Atbilde

 

 

33. vingrinājums

Liec vajadzīgās pieturzīmes izsauksmes vārdu un uzrunas atdalīšanai!

"Vai pūcīt tev gan skaisti bērni," lapsa sacīja.

"Kāda māte, tādi bērni!" pūce atcirta, "Uš, uš!" sadzina bērnus perēklī atpakaļ.

"Ak es skatos, tu viņus māci lidot!"

"Ai ai ai Pirmoreiz ieraudzījusi, ka putnu bērnus lidot māca!" pūce zobojās.

"Klau pūcīt iemāci mani arī! Man tā gribas lidot, tā gribas lidot, ka vai nu!"

(Pēc V. Belševicas.)

Atbilde

 

 

34. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Mēs nonācām apaļā meža norā kurai visapkārt bija augstas tumšas egles. Vecs balts zirgs sapītām kājām lēni tipināja gar zaļo pļavas malu un plūca jauno sulīgo zāli. Bet mēs kūrām uguni. Mēs stiepām uz ugunskuru vecus sakārņus nokritušus zarus un sausus sarkanus paegļus kuri švirkstēdami dega ar augstu liesmu. Tas laikam bija mūsu pirmais pieguļnieku ugunskurs.

(Pēc K. Skalbes.)

Atbilde

 

 

35. vingrinājums

Aiz izceltajiem darbības vārdiem ieraksti to nenoteiksmi! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Malkas vedēji kas parasti atgriezās vakarā pārbrauca tikai vēlā naktī. 2. Sniegs uz ceļa bija galīgi iziris un zirgiem kājas muka cauri. 3. Tagad zirgi stāvēja sētsvidū un klausījās kā Lielupes otrā krastā skaņi rūca strauts. 4. Vēja nebija bet siltas gaisa strāvas pašas uzplūda un atplūda. 5. Saimnieks nevarēja aizmigt jo neizskaidrojams uztraukums gāzās iekšā pa durvīm un logiem. 6. Kad Straumēnu ļaudis atmodās viņi redzēja vēl šur tur ledu pļavās un netīru sniegu uz laukiem.

(Pēc E. Virzas.)

Atbilde

 

 

36. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Aiz darbības vārda norādi tā laiku!

Tās ir skaistas dienas kad es apmetos Kārļos un palīdzu posties svinībām. Vilmiņas māsa ar meitu ir jau atbraukušas. Tā mēs četras saimes istabā ņemamies ap lielo garo galdu. Maļam veļam rullējam spiežam un pa starpām jautri uzdziedam.

Vilis staigā ar nopietnu un norūpējušos seju. Vai viss būs laikā gatavs? Vai alus izrūgs un vai Aizgalē vēl varēs dabūt pāris deju plates? Citas mūzikas nebūs. Esam izlēmuši ka četri muzikanti aizņems vai pusi istabas. Kur tad dejos?

(Pēc I. Grebzdes.)

Atbilde

 

37. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Tās salikto laiku formas, kurās izlaists palīgdarbības vārds ir, pasvītro!

1. Mūsu dzīvoklis ir izjaukts bet mantas sasaiņotas ceļam. 2. Tagad manta pielipusi manām kājām un dara tās smagas. 3. Nu jaunais dzīvoklis ir mājīgi iekārtots bet es staigāju savās gaišajās istabās un raugos pa logu pavasara saulē. 4. Viss sniegs jau nozudis un smilts mūsu ielā izkaltusi sausa un balta. 5. Jaunās apses izplaukušas ielu malās un smaržo rūgti bet patīkami.

(Pēc L Grebzdes.)

Atbilde

 

38. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Pasvītro vienlīdzīgos teikuma locekļus un saikļus!

Atceries līksmo un reizē skumjo līgo kas līgoja kā ziedu laiva Latvijas gaisā pāri ezeriem pāri Gaujai Ventai un Daugavai pāri Ormanim Zilajam kalnam un Gaiziņam pāri Zemgalei Latgalei Vidzemei Kursai.

Atceries arī vasaras darbus tīrumos un pļavās kad tu gāji kā brīvs cilvēks neviena vagara neuzraudzīts un nedzīts.

(Pēc J. Jaunsudrabiņa.)

Atbilde

 

39. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Izsauksmes vārdus vai izsauksmes vārdu izteicienā pasvītro!

Un lūk lapsa ierauga pļaviņā stārķi.

"Ak tu laime!" iesaucās lapsa un gāja klāt. "Labdien stārķīt! Laimīgas medības!"

"Paldies kūmiņ," stārķis pieklājīgi atbildēja un norija vardi. "Ak man tādas bēdas, tādas bēdas kaimiņ," lapsa noslaucīja asaras.

"Ak tu dieviņ kas tad tev par bēdām?" stārķis prasīja.

"Ak tu dieniņ kā es gribu pasauli no augšas redzēt bet neviens putns mani negrib augšā celt!"

"Nāc tik šurp," stārķis pagrāba lapsu un sāka celties gaisā. "Nu vai es neteicu?", stārķis sauca.

"Laid mani vaļā! Ak tagad es lidošu pati!" Uh!

(Pēc V. Belševicas)

Atbilde

 

 

40. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Nosaki vārdšķiras izceltajiem vārdiem!

Meža māte pieņem mani puisis lūdz pie koka piespiedies. Viņš runā ar egli kā ar māti un noliek zem viņas zariem visas savas bēdas.

Māja stāv ābeļu dārzā kā zaļā vainagā tik pelēko jumtu un skursteni var redzēt.

Zem ābelēm staigā māte no istabas uz klēti no klēts uz istabu pati kupla kā ziedoša ābele.

Iet iet nonāk pie smēdes meža malā. Melns skurstenis kā lācis tup uz jumta iekšā skan lakta.

Atbilde

 

41. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Kad putni dziedāja zaros labība auga koki un zāles viļņojās pļavās saulei bija kur pastaigāties un pati no dabas krāšņuma iedegusies tā to apkampa pīpeņu dzeltenām rokām. Bet visam apguļoties aizejot un novīstot tā aprāva savu gaismu kā aprauj pienu govs kad to izdzen vājās ganībās. Saule aizgāja uz laimīgākām krastmalām kur tās deviņiem dzelteniem zirgiem bija barības papilnam.

(E.Virza.)

Atbilde

 

 

42. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Nosaki izcelto vārdu vārdšķiras!

Ārstnieciskās vingrošanas saturs un metodika var būt dažādi. Tie ir atkarīgi no slimnieka veselības stāvokļa un vecuma no slimības rakstura fāzes u. tml. Tā piemēram miokarda (sirds muskulatūras) infarkta gadījumā sākumā lieto vingrinājumus roku un kāju pirkstu muskuļiem. Iesaistot vingrinājumos lielākas muskuļu grupas pakāpeniski pieaug sirds muskulatūras slodze.

Atbilde

 

 

43. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Ievieto pakārtojuma vārdus!

1. Ir labi saprotams ... cilvēki krustabu galveno jēgu saskata vārda došanā jaunpiedzimušajam

2. Jau sen ir pierādīts ... latviešu senči piemērotus krustavārdus saviem bērniem nereti prata atrast apkārtējā dabā

3. Nav apstrīdams ... mūsu tautā visvairāk izplatītais krustavārds Jānis ir latvisks vārds

4. Jājautā ... mēs drīkstētu dievību vārdus Laima lai Māra Austra velti valkāt tos plaši ieviešot

5. Vēlams ... par mums - latviešiem - jau pēc vai krustavārda varētu spriest

6. Izbrīnu nerada tas ... latviešiem ir ieviesušies leģendārie vārdi - lībiešu Imants prūšu Vidvuds kuršu Indulis teiku varonis Lāčplēsis

7. Jāatzīmē ... uzvārdu došanas likumā bija aizliegts zemniekiem piešķirt kungu uzvārdus bet ieteikts ... latviešiem būtu arī latviski uzvārdi

8. Ir noskaidrots ... latviešu zemnieks uzvārda vietā ieguvis palamu

(Pēc V. Ancīša.)

Atbilde

 

 

44. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Senajiem latviešiem bija četri lielākie svētki kas saistīti ar saules stāvokli debess lokā jeb saulgriežiem. 2. Ziemas Saulgrieži kad diena visīsākā un nakts visgarākā. 3. Pavasara un rudens Saulgrieži kad nakts un diena vienādā garumā un vasaras Saulgrieži kad nakts visīsākā un diena visgarākā. 4. Lielākie no šiem svētkiem ir ziemas un vasaras Saulgrieži. 5. Kristīgā baznīca izturējās diezgan naidīgi pret šiem svētkiem jo šo svētku tradīcijas nesaskanēja ar kristīgās baznīcas ieražām. 6. Tāpēc arī šos svētkus apvienoja ar baznīcas svētkiem. 7. Lai gan daudz latviešu svētku tradīciju tagad jau zudušas tomēr vēl daudz kas ir saglabājies arī līdz mūsu dienām. 8. Sevišķi tas ir mūsu tautasdziesmās no kurām mēs vēl tagad varam gūt diezgan gaišu pārskatu par seno latviešu svētkiem.

(O. Līdeks.)

Atbilde

 

45. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Krustāmā bērna nosaukums pāde apstiprina slēdziena pareizību sanskritā šis vārds un tā atvasinājumi daudzu citu nozīmju starpā dod atbalstu vissenākajām krustabu ieražām

2. Nosaukums krustabas atvasināts no vārda krusts šai zīmei ļoti svarīga nozīme vārda došanas rituāla norisē

3. Latviešu bērni senos laikos uz laukiem parasti piedzima pirtī jo tā bija vispiemērotākā vieta sētā pirts novietojums bija upes vai dīķa malā atstatu no citām ēkām

4. Krustabu paražu galvenie izpildītāji ir krusttēvs un krustmāte dižie kūmas tāpēc viņu izvēle sevišķi svarīga bērnam zaudējot vecākus dižie kūmas kļūst par bērna aizbildņiem

5. Tā kā Laima ir bērna mūža laimes licēja tad krustabās sagaida arī viņas piedalīšanos

6. Raksturīgas ir dažādas kūmu darbības ar ko domāts ietekmēt bērna dzīvi raksturu un paradumus

7. Kūmas velk greznas drēbes lai pādei būtu grezna dzīve cenšas neaizņemties lai pādei nevajadzētu otra lūgt liek rakstainu villaini lai pāde augtu liela rakstītāja velk kuplas drēbes lai pāde izaugtu kupla

8. Krustabu gods iesākas ar ātro mielastu Viesi sastājas ap galdu cieši viens pie otra lai bērnam augtu cieši un līdzeni zobi un visi cenšas paēst ātri jo tad bērns būs čakls Ja ēdot daudz nerunā pāde neizaugs pļāpīga Ātrajā mielastā dod baltu ēdienu pienu sieru baltmaizi lai pādei būtu laba gaiša nākotne Arī sarunās ir tikai labas un gaišas valodas lai bērns izaugtu labs un dižens

(Pēc M. Grīna un M. Grīnas.)

Atbilde

 

 

46. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. K. Mīlenbahs ir pirmais latvietis kas zinātnisku valodas izpēti uzlūko par savas dzīves pamatuzdevumu.

2. 1871. gadā kad K. Mīlenbahs iestājas slavenajā Jelgavas ģimnāzijā tur īpaša vērība tiek veltīta klasiskajām valodām.

3. Jelgavas ģimnāzijas vāciskais gars tiek apslāpēts latviešu ģimnāzistu pulciņā jo tur pastiprinās K. Mīlenbaha interese par latviešu valodu un tautas garamantām.

4. K. Mīlenbaha dzīves laikā vairs nav daudz tādu valodnieku kas strādātu vienatnē un kas nebūtu saistīti ne ar pētnieku grupu ne ar pasniedzēju darbu augstākajās mācību iestādēs.

5. Valodnieku kurus K. Mīlenbahs ciena un no kuriem mācās nav daudz.

6. K. Mīlenbaha raksts "Latviešu izlokšņu svars jautājumā par Baltijas pirmiemītniekiem" ievērojams ar to ka atspēko A. Bīlenšteina uzskatu ka galvenajos lībiešu novados sastopamas tāmnieku izloksnēm raksturīgas īpatnības.

7. Grāmatā "Teikums" ar kuru tiek aizsākta teorētiska latviešu sintakses izpēte pieturzīmju lietošanas jautājumi tikpat kā netiek skarti.

8. Ar viņaprāt izcilāko sengrieķu eposu "Odiseja" K. Mīlenbahs nolemj iepazīstināt arī daudzos latviešu lasītājus kam antīkā literatūra vēl ir sveša bet tulkojums pierāda ka izcilajam valodniekam piemīt acīm redzamas dzejnieka dotības.

9. K. Mīlenbahs atzina labu dzeju kurā saturs un forma bija nevainojama.

10. K. Mīlenbahs vēlējies lai vārdu etimoloģiju viņa vārdnīcā dotu J. Endzelīns - ne mazāk izcils latviešu valodnieks.

11. K. Mīlenbaha literatūrkritiskie darbi top laikā kad latviešu valodā tikko sāk veidoties daiļliteratūras valodas specifiskās iezīmes.

12.Īsta pievēršanās zinātniskajai valodniecībai sākas ap 1889 gadu kad K. Mīlenbahs kļūst par Jelgavas ģimnāzijas virsskolotāju.

13. Kaut arī zinātniska valodniecība Latvijā sāk attīstīties vēlu tomēr valodas kopšana no "Eiropas līmeņa" atpaliek tikai par pāris gadu desmitiem.

14. 1895. gada rudenī latviešu valodnieks ar ģimeni pārceļas uz Rīgu kur līdz pat mūža beigām strādā par vācu valodas skolotāju Aleksandra ģimnāzijā bet pat vācu valodu K. Mīlenbahs māca tā lai tā nekļūtu par pārvācošanās ieroci.

(Pēc I. Druvietes.)

Atbilde

 

 

47. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

I variants.

1. Iespējams ka tieši šī bija tā vieta pēc kuras es ilgojos. 2. Tur kur pēc maniem aprēķiniem vajadzēja būt šosejai meža ielokā pavērās novakara gaismas pieliets četrstūris.

3. Kaut kas šajā promslīdošajā zili raibajā ainavā laikam bija tāds kas atgādināja senos laikus.

4. Vecais mēness jau tik ilgi bija staigājis pa ziedošo liepu zariem ka bija aizņēmies no tās smaržu un liepai iedevis savu medaino dzeltenumu.

5. Divas reizes gadā Latvijas debesis pielīst ar smeldzošu nemieru: pavasaros kad atlido lielie gājputni un atvasaras dienās kad uz siltajām zemēm dodas meža zosu gulbju un dzērvju bari.

6. Sausajās vasarās kūpēja ceļi un smilšaini lauki tā ka arājam un braucējam griezās aiz muguras biezi putekļu mākoņi.

7. Taisni pāri pļavai stiepās tumša svītra jo kāds nesen bija gājis un nobirdinājis rasu.

8. Pēc noziedēšanas ābelei mierīgāks prāts kaut arī visu laiku jābūt apdomīgai un rāmai.

9. Es neticu ka apse dreb vienmēr no bailēm es zinu - tā dreb no prieka un lielas kaut kā gribēšanas.

10. Kālab lapām tāda sausa sprakstoņa itin kā koki būtu tikai dekorācijas neba dzīvas būtnes?

11. Šodien Ventas rumba šķiet pārplūdusi kas ir raksturīgi pēc spēcīgām lietavām.

12. Ja sēkla sasniedz zemi tad tai vairs neko nevar padarīt.

13. Daba ir radījusi cilvēku tāpēc ka tai ir nepieciešams kāds kas to apbrīno saudzē un mīl.

14. Ir tik labi tad kad kūkotājas dzeguzes mežā zvana pēdējo vakara jundu.

15. Daba jāuzskata gan par svētnīcu gan par darbnīcu lai tajā varētu ne tikai atpūsties bet arī strādāt.

16. Ikvienam dabas baudītājam jāizturas tā lai nezinātājam mežs izliktos pilnīgi tukšs.

(A. Zīda pēc latviešu autoru darbiem.)

Atbilde

 

II variants.

1. Mēs esam tik lieli cik daudz apzināmies savu cilvēka lielumu.

2. Ir svarīgi ja cilvēks katru dienu atrod ko jaunu citos un arī pats sevī.

3. Dažreiz gadās ka jāizliekas par muļķi un tad pēkšņi ar šausmām jūti - tev nemaz tas nav jātēlo.

4. Es vienmēr kļūstu piesardzīgs tur kur pārāk daudzi izskatās laimīgi.

5. Sīki ieskrambājumi vienmēr izrādās nāvīgāki nekā dziļas rētas jo tiem neviens nepiegriež vajadzīgās vērības.

6. Dažkārt kāds sīkums mūs satrauc tā ka ilgi nespējam ne par ko domāt.

7. Dziesma vienmēr skan tai mutē kurai roku priekšā neaizliksi.

8. Skolas gadi ir tie kad jāiemācās pašam domāt un spriest.

9. Ja katrs mēs domājam ka esam tas gudrākais no kurienes tad visas muļķības un aplamības?

10. Daudzi cilvēki ir jautri un jūtas laimīgi ka var pabūt vienatnē ar sevi.

11. Dažiem cilvēkiem viss liekas tik skaidrs lai vai kādu sarežģītu jautājumu nāktos izšķirt.

12. Lai baudītu prieku pietiek ar veselību; laimei vajadzīgas vēl ciešanas.

13. Mums abiem pa ceļam tā ka varēsim daudz senu atmiņu pārcilāt.

14. Jo daiļrunīgāks ir skaistums jo plašākas tam iespējas samelot.

15. Labi kritiķi sastopami daudz retāk nekā labi dzejnieki kā rezultātā labs kritiķis vienmēr ir lielāks retums.

(A. Zīda pēc latviešu autoru darbiem.)

Atbilde

 

 

48. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. XVII gadsimts ir garīgo rakstu laiks kad dzīvo un strādā daudz ievērojamu cilvēku G. Mancelis K. Fīrekers J. Reiters E. Gliks.

2. Vācu - latviešu vārdnīca un Latviešu frazeoloģija tās ir G. Manceļa ievērojamā darba Latvietis divas daļas.

3. XVII gadsimta autori kā G. Mancelis K. Fīrekers E. Gliks mācījušies no latviešu tautas valodas.

4. Tādus G. Merkeļa darbus kā Latvieši Vanems Imanta pazīst katrs latvietis.

5. K. Fīrekers tulkojot dziesmas prasmīgi izmantojis gan latviešu folkloras pamazināmos vārdus gan sakāmvārdus.

6. G. Manceļa kā arī J. Reitera devums latviešu valodas attīstībā ir nozīmīgs.

7. Ne vien savos dziesmu tulkojumos bet arī darbā pie Bībeles K. Fīrekers izmantoja latviešu vidū gūtās zināšanas.

Atbilde

 

 

49. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Pelēks suns pelnos gulēdams ņurd.

2. Sākumā lopiņi bija nemierīgi meklēdami labāku zāli.

3. Klīzdama ar savu lopu baru Annele atceras visu ko runājuši lielie ļaudis.

4. Sevišķi viena dzērve vairāk reižu aplidoja apkārt citām arvien klaigādama it kā bažīdamās vai tikai visas pacēlušās no purva.

5. Apzinoties savu lielo uzdevumu ar pacilātu un drosmīgu garu meitene devās uz kaimiņiem.

6. Annele bija tā aizņemta visu apskatot un vērtējot ka pavisam aizmirsa iet istabā.

7. Saulīte kā pa zemes virsu lidinājās tik mīļi glāstīdama un sildīdama.

(Pēc A. Brigaderes.)

Atbilde

 

50. vingrinājums

Liec pieturzīmes! Atrodi tekstā savrupinājumus, iekavās aiz savrupinājuma norādot to veidu!

1. Dvēsele jau ir tā ar tām neredzamām acīm kas tomēr redz redz lietas visbrīnišķās un neatkārtojamās tā ir ar tām balsīm gandrīz nedzirdamām kas pasaka daudz daudz vairāk nekā visi lielie cilvēki zina un grib pasacīt. Jā jā viņa ir! Annelei arī viņa ir tā dvēsele!

(Pēc A. Brigaderes.)

2. Toties dzīvāk palikuši man atmiņā iespaidi no Taivas ciema. Jau vairāk nekā divdesmit gadu no tā laika pagājuši tomēr bijušais stādās man acu priekšā ļoti spilgti tik dzīvi un gaiši it kā to vēl vakar būtu piedzīvojis. Gar vienu pusi mūsu mājai iet plats lielceļš pelēks piesērējušiem grāvjiem abās pusēs.

Otrā pusē rīta pusē tek upe aiz kuras pakalnā stāv sils. Katru vakaru krēslai metoties laižas turpu lielos baros vārnas - kā melnas ēnas.

Bez mūsu mājām ciematā vēl sešas mājas visas vecas nolaistas pussakritušas.

(Pēc V. Plūdoņa.)

3. Tā šie ļaudis še bija valdījuši ņemdami meslus no vakariem un rītiem apspiezdami nespēcīgos un lišķīgi glaimodami spēcīgākiem atvērdami ostas durvis seniem Krievijas ādu tirgotājiem Austrumu zīda audējiem poļu labības ražotājiem un Rietumu kultūras izstrādājumiem.

(E. Virza.)

Atbilde

 

51. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Skaists un liels ir cilvēka mūžs ja tas pavadīts darbā un ja darbs ir bijis radošs kur pats darbonis audzis līdz ar viņu.

(Aspazija.)

2. Kad izgāju mēness naktī tik spožā un mēmā ka no sniega spīguļiem sūrstēja acis un klusums sūcās manī caur bungādiņām un ādas porām es nomazgājos neizmērojamā jau gandrīz fantastiskajā dailē kā kristālskaidrā ūdenī un grimu zaigojošajā mierā kā saldā aizmirstībā līdz mani pamodināja pūces sauciens.

(R. Ezera.)

3. Vislabāk man bija šeit kur strauti no meža pļavām vēl nesa tik tīrus ūdeņus ka varēja padzerties no saujas kur vēl drīkstēja noplūkt puķi un maršrutus izvēlēties pēc saviem ieskatiem kur nevajadzēja pārvietoties ar gidiem un vadīties pēc ceļvežiem un kur neviens neliedza iedēvēt stigas lauces un krustceles bez saskaņošanas ar izpildkomiteju.

(R. Ezera.)

4. Vilšanās lielāko tiesu nāk tad kad mīlēto būtni mēs re dzam tādu kāda tā ir bet nevis tādu kādu mēs bijām iedomājušies.

    (Lotārs.)

5. Kad saule gluži bez staru novēlās aiz apvāršņa un debesis pamazām sasaldamas ieguva miroņa sejas blāvumu un mēness pavisam sarkans nodedzis kādas lielas rijas krāsnī sāka kāpt augšup tā gaisma ielīdama zaķu apaļajās acīs piepildīja tās ar bailēm un bālu mēnesnīcu un izbijušies tie sāka ūvināties kopā.

(E. Virza.)

6. Lai izkļūtu no paradoksa ka nav ko ēst bet vannā skraida zivis nolēmu vienu nogalināt un izvēlējos to kurai uz muguras zvīņu nobrāzums domādama ka tā būs pati vārgākā.

(R. Ezera.)

7. Cilvēkiem patīk noskatīties uz kautiņu, kā cīnās dzīvība ar nāvi un nāve ar dzīvību un kā nāve uzvar.

        (R. Ezera.)   

8. Beigu beigās katram no mums pieder tikai tas ko protam un varam pievākt vai vismaz noturēt vai vismaz izlūgties kurš piešķir un aplaupa juzdamies augstāk par visiem un kuru tāpat kā visus var negaidot apvest ap stūri.

(R. Ezera.)

9. Katru pavasari ir sajūta ka tas nekad neatkārtosies un ka tik liels skaistums nevar būt nebeidzami daudz un ka tā ir liela brīnuma vienreizība.

(R. Ezera.)

10. Kadiķis savā dzimtenē ja viņam ļauj savvaļīgi augt nemaz tik nesmuks nav ja vēl tam visapkārt vējā žūžina slaikas priedes.

(I. Ziedonis.)

11. Ja jūs esat veselīgs cilvēks ja jums labi nervi un labsir dīga daba un jūs gribat skatīties un klausīties cilvēkos brauciet autobusā pilnā autobusā.

(I. Ziedonis.)

12. Latviešu sievietēm jātur rūpe par to lai ģimenes pavardi nekalpotu tikai ēsmas gatavošanai bet lai katrā latviešu mājā gaiši degtu arī nedziestoša nacionāla svētuguns.

(A. Dāle-Ķeniņa.)

13. Ja mums kaut retumis labpatiktu pavērot pašiem sevi un ja mēs to laiku ko tērējam vērojot citus un iepazīstoties ar lietām kam nav ar mums sakara izmantotu lai papētītu sevi tad mēs drīz vien saprastu cik nedroša un trausla ēka ir mūsu ,,es".

(A. Upīts.)

14. Arvienu vairāk es nāku pie pārliecības ka laime ir iekšēja bet ne ārēja lieta un ka askētisms ir viena no cilvēka aristokrātiskā gara formām kas viņam ļauj labāk saskatīt dzīves un pasaules neiznīcīgās un mūžīgās līnijas.

(E. Virza.)

Atbilde

 

52. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. E. Dārziņš vairāk par visiem ticēja latvju iekšējam daiļumam un latvju skanīgai dvēselei.

2. No pilsētas pārbraucis mājās viņš parasti ar grāmatu aizgājis mežā un izstiepies uz vēdera un stundām ilgi lasījis.

3. E. Dārziņa tuvākā sapratēja bijusi māte kas līdz sirmam vecumam saglabājusi savu muzikālo balsi un iekšķīgo rosmi un lepnumu maigo un silti atsaucīgo sirdi.

4. Māte negribēja lai dēls brauc uz Pēterpili un studē mūziku jo kura māte grib lai viņas bērns ciestu badu kaut arī šis bads vēlāk būtu lauriem vainagots.

5. Kad Emīls pirmo reizi taisījās braukt uz konservatoriju un kad viss jau bija sagatavots garajam un grūtajam ceļam māte viņu izvadot vēl noskaitīja korāli.

6. Pārnācis uz Rīgu viņš pelnīja maizi dodams privātstundas un rakstīdams mūzikas kritikas kuru apgarotība saista vēl šīsdienas lasītāju.

7. Un baigā rudens naktī kad nāves motīvi kokos iešalcas un kad no ziemeļiem pūš pirmā ledus dvesma un kad nāk naidīgā pretvara tā salauž vientuļo priedi.

8. Viršu klajuma uzkalniņā stāv vientuļa priede sprogaino galvu augstu pacēlusi debesīs un atvērta visiem saules stariem un padota visiem vējiem.

9. Visos darbos Poruku un Dārziņu saista dziļi iekšķīgi pavedieni un viņi abi sevi apliecina kā viena laikmeta cilvēki.

10. Un Emīlam šķita ka dziesma (un sevišķi kora dziesma) ir visdrošākais ceļš pa kuru tauta atkal ieies mākslas svētnīcā.

(Pēc Z. Mauriņas.)

Atbilde

 

53. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Dzeja ir kā saule kas visu dzīvu dara apcere ir kā mēness kas visu klusā atmiņā nokārto aforisms ir zibens kas visu aši apgaismo.

(Rainis.)

2. Cilvēka gars pakļauts tam pašam likumam kuram pakļauta miesa proti tas nespēj eksistēt ja pastāvīgi nesaņem barību.

(L. Jounargs.)

3. Svarīgos dzīves brīžos dažkārt visparastākajā cilvēkā uzliesmo varenības dzirksts kura līdz tam nemanīta gruzdējusi viņa krūtīs un viņš paveic kaut ko tādu ko iepriekš nebūtu pat sapņojis un kas pēc tam viņam pašam liekas gandrīz vai neticami.

(M. Ļermontovs.)

4. Griba ir cilvēka dzimumam raksturīga īpašība bet saprāts mūžīgs noteicējs kas vada un virza cilvēka gribu.

(F. Šillers.)

5. Tāpat kā no zālēm nav nekāda labuma ja to deva ir pārāk liela tā nekur neder arī nosodījums un kritika ja tā pārkāpj taisnīguma robežas.

(A. Šopenhauers.)

6. Cilvēka prāts gūst baudījumu zinātnē bet viņa sirds rod apmierinājumu un prieku tad ja viņš kādam citam atvieglina dzīves nastu.

(K. Gauss.)

7. Nevis ārējais lielums un stiprums vien noteic tautas augstāko un patieso vērtību cilvēces attīstībā bet gan viņas gara lidojuma cēlums viņas sasniegumi zinātnē mākslā tikumos.

(K. Štrāls.)

8. Aita un vilks katrs citādi izprot vārdu brīvību te arī slēpjas cilvēku sabiedrībā valdošo domstarpību un pretrunu būtība.

(A. Linkolns.)

Atbilde

 

54. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Ziemassvētki Straumēnos

1. Kādu dienu Straumēnu saimniece paņēma pie sienas pakārto kalendāru uz kura vāka bija uzbildēti četru gadalaiku darbi un sākusi to šķirstīt ieraudzīja ka tikai viena nedēļa atlikusi līdz Ziemsvētkiem.

2. Aužot un vērpjot viņa nemaz nebija pamanījusi svētku tuvošanos jo dienas gāja uz priekšu tikpat lēni cik lēni aug koks bet tagad viņa jau sadzirdēja ka tie drāžas šurp savās kamanās un ausis viņai pieplūda pilnas zvaniņu skanēšanas.

3. Baznīcēni izbraukuši no mājām dzirdēja pa visu ceļu skanam pulkstentiņus baltā baznīca saplūda kopā ar piesnigušajiem kokiem un sveču pilnie lukturi mirdzēdami caur lielajiem logiem izskatījās ārā pakārti.

4. Pa durvīm dievnamā nemitīgi nāca kažokos tērpti vīri un vilnas lakatos satinušās sievas līdz beidzot visa baznīca pieplūda pilna ļaužu virs kuriem dega pieci lukturi apgaismodami vecas un jaunas sejas kas visas skatījās uz altāri kur liela egle sniegdamās līdz pašiem griestiem mirdzēja spožu mirdzēšanu.

5. Caur griestiem tornī vēl arvien varēja dzirdēt zvana dūkšanu un kad ienācēji atvēra durvis skaņas nāca iekšā skaidras it kā sniegā nomazgātas.

6. Tad piepeši beidza dūkt zvanu skaņas un atskanēja ērģeles uzsākdamas dziesmu kurai ar pūlēm varēja tikt līdzi ļaudis jo tie klausījās tikai savās balsīs.

7. Vēl vairāk par eglītes mirdzumu Straumēnu saimi apvienoja iekšējais mirdzums un katrā no viņiem dega kāds lukturis kas visu padarīja gaišu un saprotamu.

8. Straumēnu radniecības koks bija liels un visos apkārtējos pagastos iespiedās tā zari bet cik tālu tie arī neaizgāja neviens neaizmirsa vietu no kuras bija cēlies.

9. Un arī tie kas Straumēnos nemaz nebija dzimuši gāja pilni šā mājas gara jo ar vecāku nostāstiem tas iegāja viņos uz visiem laikiem tāpēc reizi pa gadu ikviens še gribēja vai nu nopūsties vai papriecāties un tad atkal doties atpakaļ.

10. Ciemiņu un saimnieku runas aizgāja atpakaļ uz veciem laikiem Straumēnu seniem saimniekiem un saimniecēm un tie viņiem iztēlojās par tādiem nepārspējamiem.

11. Viņu gars bija iebūvējies šinīs ēkās un līdzi šīm ēkām būvējās arī viņu spriedumi par visām lietām un neviens no tiem nebija akls.

12. Un tā bija garīgā ēka ko viņi cēla paši par to nedomādami un kamēr viņu istabas laidari un klētis ar laiku nolietojās tā māja kas pacēlās viņu garā pastāvēja un pēc tās viņi izbūvēja savu zemi kuras pamatos bija ierakti viņu tēvi.

(E. Virza.)

Atbilde

 

 

55. vingrinājums

Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Pavasara gaišais smaids pēc ziemas drūmā pelēkā vaiga ir kā svētdiena pēc grūtas darba nedēļas.

(J. Jaunsudrabiņš.)

2. Sievietes pārdzīvojumu straume atšķiras no vīrieša dvēseles dzīves jau vispārīgās noskaņās un motīvos nerunājot jau nemaz par specifiski sievietisko sfēru.

(Z. Mauriņa.)

3. Man jāmācās koka pacietība koka sīkstums un salcietība koka ugunscietība un nāvescietība koka stiprie nervi un mūžīgās atjaunošanās spēja koka uzticība un godīgums.

(A. Bels.)

4. Reizēm steidzīgais dzīves ņudzeklis šķiet kā ieilgusi sazvērestība pret visu cēlo un skaisto.

(Z. Ungurs.)

5. Tā šie ļaudis še bija valdījuši ņemdami meslus no vakariem un rītiem apspiezdami nespēcīgos un lišķīgi glaimodami spēcīgākiem atvērdami ostas durvis seniem Krievijas ādu tirgotājiem Austrumu zīda audējiem poļu labības ražotājiem un Rietumu kultūras izstrādājumiem.

(E. Virza.)

6. Astoņpadsmitā novembra rīts uzausa drūms un miglains un neviena zvana skaņa nepavēstīja tā sākšanos un neviena reliģiska ceremonija nenotika par godu šai ausmai.

(E. Virza.)

7. Kosas un mežābeles joprojām zaļoja un auga augumā dārza galā un pie viņu pakājes burbuļoja pērļainais avots joprojām kuploja melnie alkšņi un vīrakšņu biezokņi garām teiksmainām sārtpuķītēm vidū.

(J. Veselis.)

8. Rudenī katra diena kļūst arvien krāsaināka spilgtāka un aukstāka un vēsie rīti katru gājēju padara spirgtu.

(E. Virza.)

9. Gadu desmitiem ikkatru stundu še bija staigājušas dažādas kājas un šie celiņi bija redzējuši bērnu nevarīgos soļus.

(E. Virza.)

10. Dievs saimnieku šeit bija padarījis par augstāko rīkotāju un viņš ļaudīm tikai nodeva Viņa pavēles un tās vajadzēja izpildīt.

(E. Virza.)

11. Bet ļaudis visvairāk mājās turēja senais māju gars ierastu darbu nemainīga kārtība un tam viņi kalpoja vairāk nekā saimniekam.

(E. Virza.)

12. Kolektīvā dzīvē daudz ko mēs iegūstam par velti bet savā personīgajā dzīvē visu iegūstam ar lielu uzupurēšanos ar lielām ciešanām un sāpēm.

(K. Raudive.)

13. Aukstās ziemas dienās kad saule ar blāvi sudrabotu seģeni apsegusies slīdēja cauri mežiem augstā priedē uzkāpis dzenis klauvēja un klauvēja.

(S. Kaldupe.)

14. Civilizācija ir gadsimtu gaitā pamazām sakrātu ticējumu paražu un zināšanu mantojums ko reizēm grūti attaisnot ar loģiku bet kas pats sevi attaisno tāpat kā ceļi ja tie kaut kur aizved paverot cilvēkam viņa iekšējo plašumu.

(A. Sent-Ekziperī.)

15. Katrs cilvēks galu galā nonāk pie slēdziena ka vienīgā persona kurai var melot ar sekmēm ir viņš pats.

(A. Franss.)

16. Ja iedams pretī mērķim tu ceļā sāksi apstāties lai sviestu ar akmeni katram sunim kurš tevi aprej tad arī savu mērķi nekad nesasniegsi.

(F. Dostojevskis.)

17. Ak mīlestība tu pārvērt cilvēka sirdi ziedošā dārzā un netīrā mēslainē krāšņā un nekautrīgā dārzā kam augsni baro noslēpumainība un netiklības atkritumi!

(K. Hamsuns.)

18. Ja gribi būt gudrs iemācies saprātīgi jautāt uzmanīgi klausīties mierīgi atbildēt un apklust kad tev vairāk nekā nav ko teikt.

(J. Lafatērs.)

19. Ir pierādīts ka pat vislielākais noziedznieks viskaislīgākais slepkava spēj mīlēt jo mīla ir dzinulis kurš ne tik vien cilvēkus bet arī zem viņa daudz zemāk stāvošus radījumus saista un pēc sevišķiem likumiem vienu pie otra sien.

(J. Poruks.)

20. Ja pie viņa kādreiz atnāks pati Laimes māte un vaicās vai viņš zina kas ir viņa dzīves lielākie dārgumi viņš sacīs droši un nekļūdīgi gaisma dziesma un draugs kas mani saprot.

(S. Kaldupe.)

21. Skaidra un spēcīga doma ir kā magnēts kas pats pievelk tam vajadzīgos vārdus lai papildinātos niansētos un izteiktos.

(Z. Ungurs.)

22. Cilvēki apskauž nemirstīgos dievus un dievi nāk pie cilvēkiem lai plūktu laimes un sāpju puķi jo laime un sāpes ir tikai cilvēkiem.

(K. Skalbe.)

23. Ja kāds atvaira tavu palīdzīgo roku tad zini ka viņš sargā kādu savu brūci kurai taču sāpīgs ikviens pieskāriens gan līdzjūtīgs gan ļauns.

(Z. Ungurs.)

24. Nebiju vairs tik jauna lai atļautos šķiest laiku bet nebiju arī tik veca kad nav vairs ko tērēt biju tajos gados kad jau jāzin ko uzsākt ar savu laiku un kad vēl ir iespējams ar laiku kaut ko uzsākt.

(R. Ezera.)

25. Rīgai ir daudz durvju un logu bet kas iesācis pa to maldīties kas ir saindēts no tās gaisa tas beidzot netiek vairs ārā ne pa durvīm ne pa logu.

(K. Skalbe.)

26. Tā saule kura jau sen staigāja pa zemes lielceļiem ierāva robus tajos mūros ar kuriem mūs norobežoja no citas pasaules un mēs saķērāmies ar baroniem garīgajos kauju laukos un mūsu pretinieks bēga.

(E. Virza.)

27. Tā pastiprinās mūžīgā patiesība ka tik tas var valdīt un organizēt stipru varu kam ir kopīga ideoloģija ar tautu kas māk paredzēt rītausmu kad no tās vēl nekas cits nav jūtams kā vienīgi augstāko koku tikko manāmas trīsas.

(E. Virza.)

28. Kad esam laimīgi tad esam arī tikumīgi bet kad esam tikumīgi ne katru reizi esam laimīgi.

(O. Vailds.)

29. Jo kas melo tas arī blēdī kas blēdī tas arī zog kas zog tas arī laupa un kas laupa tas arī slepkavo.

(M. Zīverts.)

30. Man ir par maz tikai redzēt kas notiek ap cilvēku es gribu izdibināt noslēpumu kura vārds ir cilvēks un tas nebija izdarāms garām skrejot un cauri braucot ekskursijās un komandējumos tais pasākumu dzirnavās tai kampaņu konveijerā kas mala savos gaņģos un kratīja uz saviem sietiem grieza riņķī un rāva uz priekšu bez manas gribas un pret manu gribu.

(R. Ezera.)

Atbilde

 

 

56. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Mūsu dzimtenes klimats ir bargs vēsturiski notikumi nelabvēlīgi kara ugunis biežāk spīdējušas pār latviešu mājām nekā miera labdarīgā saule tādēļ latvietim grūti pacietīgi meklēt un atrast ceļu uz tuvcilvēku.

2. Mēs esam zemnieku tauta kas savu lielāko piepūli lielāko enerģiju un kaislīgāko pieķeršanos veltī zemei mājām kādam pasākumam bet ne tuvcilvēka saprašanai.

3. Visi laiki un visas tautas pazīst personības kas nav šķīrušas savu dzīvi no darba cilvēkus kuros prāts ne mazāk attīstīts par sirdi intelekts un emocijas līdzsvarotas.

4. Slava un gods visiem ķīmiķiem kas atklājuši sāpes remdinātājus līdzekļus lai svētīti ārsti vajadzīgo zāļu devēji bet bez klusuma dziedinātāja spēka iekšējā pasaule ir sadrumstalota dvēselei trūkst spārnu.

5. Jo dziļāka nakts tumsa jo stiprākas ilgas pēc gaismas jo garāka ziema jo nepacietīgākas ilgas pēc pavasara jo smagāka verdzības nasta jo dedzīgākas brīvības iļgas jo smagāks dzīves krusts jo lielākas prieka slāpes.

6. Katram indivīdam šeit zemes virsū ir jāpilda viņam vienam atbilstošs uzdevums kas darītāja dzīvei piešķir jēgu - ja vien viņš saņem visus spēkus pārvar skopumu mazdūšību un slinkumu un iztur savā noliktajā vietā arī bezzvaigžņu naktī grūtību kalns un dzīves tumsa baida mūsdienu jaunatni.

7. Troksnis saplosa nervus sarausta smalkos dvēseles audus izraisa fizisku un garīgu sasirgšanu un visļaunākā pļauka ir skaļi aizcirstas durvis.

8. Lielākai daļai draudzība ir svētdiena kas aizņem tikai septīto daļu no dzīves daudziem draudzība ir Vasarsvētki vai Lieldienas tās nosvin un aizmirst bet visbiežāk gadās pagāni kas draudzības svētkus nemaz nepazīst.

9. Viens no iemesliem kādēļ mūslaiku bērni grūti audzināmi ir tas ka modernajos dzīvokļos nav neviena noslēpumaina kaktiņa neviena pagraba neviena apburta dārza kur mazajam cilvēkam paslēpties.

10. Bez jēgpilna darba mūsu dienas ir līdzīgas naktij kurā nevar sagaidīt saules lēktu mūzika ir cilvēces lūgsna par gaišāku dzīvi un drauga tuvums neļauj nogrimt melnā bezcerībā.

11. Man šķiet ka vārds sirdsapziņa latviešu valodā ir ļoti izteiksmīgs sirdsapziņa liek darīt nevis to ko aplēš prāts vai saprāts bet to ko saka sirds.

12. Cilvēks nav akmens kas guļot ceļmalā pats sevi piepilda cilvēks ir un top aug un nobriest mijiedarbībā ar līdzcilvēku ar darbu ar Dievu jo visa dzīvā dzīvība ir kustība enerģija kas dzen visu kosmu dzen arī mūs.

13. Priekšnoteikums mākslas darba izpratnei ir izbrīns bet lielākais mākslas darbs ir un paliek jēgpilna dzīve proti tāda kas par spīti šķēršļiem piepilda indivīdā dusošās iespējas.

14. Kā baltais saules stars sadalās septiņās varavīksnes krāsās tā latviešu baltās drānas ir saaustas no septiņiem pavedieniem un tikai tur kur tie savijušies kopā rodas īsts mirdzošs baltums.

15. Mūsdienu cilvēku savstarpējās attiecības panīkušas labvēlības vietā stājusies nesātība salta mantrausība varas kāre dīkdienība taču neviens nespēj dzīvot tikai sev un sevī.

16. Es ticu draudzībai kā saulei debesīs kas ziemeļos tik reti spīd jo bieži draugs pie tevis atnāk dziļā pusnakts stundā nesaukts un neaicināts un paliek kamēr nakti nomaina rīta ausma.

17. Visi mēs ziemeļu ļaudis sveicinām gājputnus kad tie no svelmes krastiem atgriežas mājās jo tad visi izjūtam ka uzvarējis pavasaris.

18. Lai izprastu kādu cilvēku jāatceras viss labākais un viss sliktākais ko vispār zini par cilvēka dabu.

19. Vientulība ir pašgribēta vai likteņa lemta atšķirtība kas var veicināt radītājus dīgļus taču pamestība ir uzspiesta vienpatība un var izpostīt dvēseles un gara dzīvi.

20. Rainim un viņu es citēju kā dižāko personību mūsu literatūras laukā vientulība nebija privāts dzīves veids bet metafizisks pārdzīvojums.

21. Nekas mani tā nesatricina kā ziņa par latviešu trimdiniekiem kas tūkstoš briesmas un šķēršļus pārvarēdami sasnieguši drošības krastu Jaunajā pasaulē tomēr sabrūk svešniecības jūgā.

22. Es gribu lai nabags nepriecātos par bagātā nāvi es gribu lai visi būtu laimīgi un lai nedaudzo labklājība nekļūtu pārējiem par nastu.

23. Lai dzīvotu līdzi kāda tuvcilvēka ciešanām jābūt bijīgam dzirdīgam un - galvenais - apbalvotam ar iztēli lai dalītos tuvcilvēka priekā jābūt dzirdīgam un - galvenais - brīvam no nenovīdības.

24. Ir divējāda vientulības izjūta cilvēks var justies atstāts būdams viens savās četrās sienās bet rūgtāka ir tā otrā vientulība kad dzīvojam kopā ar kādu cilvēku visu dienu visu nakti tomēr jūtamies bezgala vieni.

25. Māte izņem zobenu no kareivja un spalvu ar nāves spriedumu no tiesneša rokas; māte ir ne tikai dzīvības radītāja bet ikkatras dzīvības sargātāja; māte ir katra sieviete kas izturas pret jaunāko vājāko kā zeme pret sēklu.

26. Savas mājas es nosaucu par Ābelēm kad tur vēl neauga neviena ābelīte bet es gribēju lai ābeļu dārzs tur reiz būtu tik košs kā to esmu iecerējis savā simfonijā.

(Pēc Z. Mauriņas.)

Atbilde

 

57. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Kaut mūsu laime sniedzas līdz zvaigznēm vai lido līdz pašai saulei reiz tomēr mūsu laimei mūsu sapņiem ir gals un pēdējais mūžam ir viens un tas pats: skumjas par zaudēto.

2 Audzinātāji kas domā ka viņiem izdevies stāties ciešā kontaktā ar jaunatni ir sapņotāji jo jaunatne nemaz nevēlas lai viņu saprot; viņa grib palikt tāda kāda tā nu reiz ir un instinktīvi pretojas visiem tuvināšanās mēģinājumiem.

3. Jaunatne nav pērkama un tai ir ļoti vērīgs skats; tā turas kopā izveidodama nepārraujamu fronti pret pieaugušajiem; jaunatne nav sentimentāla; tai var tuvoties bet tās rindās mēs netiekam iekšā.

4. Viss dzīvais kustas un tas kas kustas var būt spēcīgs var gūt to cildeno majestātiskumu ar kuru apveltīts sastingušais kurš nemūžam vairs nespēs pakustēties spēs vēl tikai sabrukt.

5. Ja kāds nosit otru cilvēku to tiesā un soda kā slepkavu bet ja es iznīcinu daudzas mazas nenozīmīgas dzīves tad mani dēvē par labu veikalnieku.

6. Melanholisks cilvēks kļūst domājot par dzīvi cinisks kad tas redz kā citi tiek ar to galā.

7. Sieviete nav tērauda mēbele; viņa ir puķe viņa neprasa lietišķību; viņa vēlas jautro glaimu sauli; tāpēc labāk tai ik dienas pateikt kādu jauku vārdu nekā dzīvnieciskā nopietnībā visu mūžu viņas labā strādāt.

8. Tas bija savādi: cik svaigi un gleznaini kļuva cilvēka izteicieni kad tas lamājās cik mūžam vienādi bija izteicieni mīlestībā cik dažāda un spilgta turpretī bija lāstu skala.

9. Vienīgais ko es dzīvē kādreiz gribētu ir domāt ko gribu runāt ko gribu un darīt ko gribu bet kopš mums ir pestītāji pa labi un pa kreisi tas ir daudz lielāks noziegums nekā jebkura slepkavība.

10. Kad mēs patiešām sākam kaut ko saprast mēs esam jau pārāk veci lai izmantotu to dzīvē; tā tas turpinās - vilnis pēc viļņa viena paaudze pēc otras un neviena no tām nespēj kaut ko nebūt aizgūt no citas.

11. Kas paliek pāri - reizēm kāds skumjš grūtsirdības vakars grūtsirdība ko jūt katrs jo paiet viss un cilvēks ir vienīgā būtne kas to apzinās un arī apzinās ka šai apstāklī slēpjas mierinājums lai gan to īsti nesaprot.

Atbilde

 

 

58. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Lai pierādītu cik šīs istablietas ir vecas saplaisājušas sapuvušas izļodzījušās izēstas šķības greizas kroplas nolietotas un tuvu galam vajadzētu ķerties pie apraksta kas aizkavētu stāsta risinājumu un ko nevaļīgi cilvēki nepiedotu.

2. Eižens de Rastinjaks - tā viņu sauca - piederēja pie jaunekļiem kurus trūkums veido darbam kuri jau no būtības izprot cerības ko vecāki uz viņiem liek un kuri gatavo sev spožu nākotni jau pielāgodamies tās sabiedrības topošajam garam lai pirmie tai izspiestu sulu.

3. Pārstaigājiet aprakstiet Parīzi; lai kā jūs pūlētos to pārstaigāt un aprakstīt lai cik daudz būtu šīs jūras pētnieku lai cik uzcītīgi tie strādātu arvien vēl atradīsies kāda neatklāta vieta kāda nezināma ala puķes pērles izdzinumi - kaut kas nedzirdēts ko piemirsuši literārie ūdenslīdēji.

4. Pēc nelgu domām visi ir pļāpas un tukšu salmu kūlēji - tiem kas nerunā par savām darīšanām ir tumšas lietas padomā.

5. Rastinjakam tomēr viscaur bija dienvidnieka daba; kad nodomus vajadzēja īstenot tie atdūrās pret vilcināšanos kāda pārņem jaunus cilvēkus kad viņi atrodas klajā jūrā nezinādami nedz kurp virzīt savus spēkus nedz kādā leņķī iegriezt buras vējā.

6. Ai jaunības gadi kad viss staro viss dzirkst un liesmo līksma spēka gadi lai gan šo spēku neviens - ne vīrietis ne sieviete neliek lietā!

7. Viņa gaita kļūst drošāka; viņš jūt sevī atspaidu viņš skatās skaidri un tieši viņa kustības ir veiklas; vakar viņš vēl bija pazemīgs un kautrs gatavs mierīgi saņemt sitienus; rīt viņš jau varētu iekraut pa ausi pašam ministram.

8. Ir maigi raksturi kuros domas ieviešas un tos izposta ir arī spēcīgi bruņoti raksturi galvaskausi kā vara torņi pret kuriem sveša griba atsitas kā lode pret mūri un saplakusi nokrīt zemē; ir vēl arī gļēvi appūkājušies raksturi kuros svešas idejas iestrēgst kā lodes zemes nocietinājuma valnī.

9. Ģēnija griba loka visus to nīst pūlas aprunāt jo tas ņem un ne ar vienu nedalās tomēr ja tas pastāv uz savu visi padodas ar vārdu sakot to dievina stāvot uz ceļiem ja nevar iemīt dubļos.

10. Principu nav ir tikai notikumi; likumu nav ir tikai apstākļi; izcils cilvēks iekļaujas notikumos un apstākļos lai tos vadītu.

11. Bet cilvēks ir Dievs ja viņš līdzinās jums: tas vairs nav ar ādu pārvilkts mehānisms bet teātris kurā rosās visskaistākās jūtas un es dzīvoju tikai ar jūtām.

12. Pēc nepatīkamās iekšēja drudža izraisītās sajūtas ko radīja doma par nolīgumu ar cilvēku kurš viņam riebās bet kurš viņa acīs auga aizvien lielāks savu cinisko ideju un pārdrošības dēļ ar kādu tas iznīcināja sabiedrību Rastinjaks saģērbās pasūtīja pajūgu un devās pie de Resto kundzes.

Atbilde

 

 

59. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Kāds saimnieks ar kalpiem kopā neēdis bet ēdis atsevišķi. Kad vārījuši gaļas ēdienu tad kalpi dabūjuši zupu vai ko citu kas bijis vārīts bet no gaļas viņi nedabūjuši ne kumosa. Ēdienus devuši vienmēr ļoti vecus kas vienmēr jau bijuši skābi. Pie tā paša saimnieka dzīvojis kāds puisis kas bijis uz visādiem niķiem un stiķiem.

Kādu vakaru kad saimniece un saimnieks bija aizgājuši gulēt puisis iegājis cūku kūtī. Aizgaldā bijis nobarots ļoti liels vepris un puisim gribējies briesmīgi gaļas. Viņš ņēmis vepri un ietriecis ābeļu dārzā. Vepris nu pa dārzu gājis ābolus kodīdams ka brakšķējis vien. Puisis nu skrējis uz istabu pie saimnieka un stāstījis ka ābeļu dārzā esot zagļi. Tie lasot ābolus ka pakšot vien lai nākot pats pārliecināties. Saimniekam bijis bailes iet un viņš iedevis puisim bisi lai nu šis ejot šaut. Saimnieks gan vēl prasījis vai tik šis neesot pārskatījies. Puisis saucis lai nākot pats paskatīties.

(Latviešu tautas anekdote.)

Atbilde

 

60. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

I variants

Visas pieturzīmes ir izdomātas.

1. Diena ir pieturas zīmju plūsma nakts ir pieturas zīmju plūsma gads ir pieturas zīmju ezers mūžs ir pieturas zīmju okeāns. Pieturas zīmes nērš ikrus pieturzīmes viena otru apēd un iznīcina.

Punkts ir visnopietnākais un arī viskonservatīvākais. Tas necieš domas turpinātību.

Daudzpunkts ir stosteklis kam trūkst vārdu. 2. Jo prāts īsāks jo daudzpunkts garāks.

3. Domuzīme šī daudznozīmīgā pļāpa izstumj godīgo kolu. Viņa nekaunīgi un spekulatīvi plātās es esmu daudznozīmīga.

4. Semikolu nesaprot vienmēr tam jāklausās pārmetumi ka šī lūk ir punkta vieta šī lūk ir komata vieta. Semikols ir smalks vīrs smalkjūtīgs un neuzbāzīgs tāpēc tik reti redzams.

5. Vajadzētu padomāt par to vai semikolu cilts neiznīkst vai to neasimilē vai vienu daļu nepārņem punkti otru daļu komati. Tā cīnās pieturas zīmes.

(Pēc I. Ziedoņa.)

Atbilde

II variants

1. Punktam vēstījumā ir tikpat svarīga loma kā satiksmes regulētājam uz ielas tomēr tekstu sacerētājiem punkts šķiet Trojas zirgs kas var rūpīgi sargātajā teikumu cietoksnī slepus ievest ienaidnieku.

2. Raksts ir vārda mēma projekcija mums jāmeklē palīdzība pie zīmēm kas aizstāj runas intonāciju.

3. Apostrofs ir kautrīgs mēģinājums vienkāršot skaņu kombināciju kas prasa daudz enerģijas vai arī atmest šķietami lieku vārda daļu.

4. Pēdiņās tiek ietverti vārdi kurus rakstnieks pagaidām uzdrošinās lietot tikai ar zināmu piesardzību.

5. Es dievinu semikolu šo brīnišķo pieturzīmi kas nav ne punkts ne komats vajag just kad tas ir vairāk nekā komats un mazāk nekā punkts.

6. Nebūtu par ļaunu popularizēt kolu tas piesaista uzmanību aizstāj saikļus "ka" kuri dažkārt teikumā parādās vairākas reizes.

(Pēc K. Lombas.)

Atbilde

 

61. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

1. Nodzeltējusi lapa stāsta par rudens tuvumu. 2. Pirmajās salnās nodzeltējusi lapa stāsta par rudens tuvumu. 3. Lapa nodzeltējusi stāsta par rudens tuvumu. 4. Lapa pirmajās salnās nodzeltējusi stāsta par rudens tuvumu.

Atbilde

 

 

62. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Es pārstaigāju visas tās vietas kur kā bērns un kā pusaudzis biju ieminis savas pēdas un man daudz kas atvērās no senās burvības.

Esi mūžam sveicināta tu pelēkā smilts kas tu manas pēdas kādreiz saņēmusi mīkstām rokām!

Esiet mūžam sveicināti jūs mīļie cilvēki kuri vadījāt daudzkārt manus soļus un manas domas uz visu labu! Esiet sveicinātas jūs vecās būdas kurās reiz mitu un sildījos!

(J.Jaunsudrabiņš.)

Atbilde

 

63. vingrinājums

Liec vajadzīgās pieturzīmes! Vietniekvārdus pasvītro ar vienu svītru, lietvārdus – ar divām!

1. Reinim sirds kāro vai ik dienu klusībā aiziet līdz brūngani pelēkajam akmenim kas smags un mierīgs snauž pusceļā starp māju un lielceļu. 2. Viņam patīk nostāties uz akmens un skatīties vai uz ceļa neparādīsies rati vai neredz kādu gājēju. 3. Ceļš ir kā upe pa kuru allaž plūst ūdeņi. 4. Nē ceļš tomēr nav kā upe. 5. Upe steidz tikai uz vienu pusi bet ģarām Mādariem ļaudis dodas gan tur kur tālāk ir Sila krogs gan tur kur gluži pretēji atrodas Vecpiebalgas muiža. 6. Mādaros pat klēpja bērns zina tie vieni brauc vai iet uz Rīgu tie otri uz Piebalgu.

Atbilde

 

 

64. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes! Nosaki darbības vārdus!

1. Dziesmu vairogs atsita bultas jā bultas nemitīgi spindzējušas uz mūsu pusi. Un tomēr visām bēdām par spīti dziesma augstu stāv estrādē pelēkajos vadmalas svārkos savos vainadziņos prievītēs un Līgo karogos pastalās ieautām kājām dziļā cieņā un mīlestībā uz tālajiem senčiem. Dziesma aizstāvas kā uzticīgs karotājs aizstāvas ar savu dvēselisko gaismu.

2. Sirmais virsdiriģents Haralds Mednis universitātes aulā šoziem korim skaidroja nu šī dziesma būtu jāskandina savādāk īpaši uzsverot lielo prasīgo jautājumu Kur palika sirmie dievi brīvie tautas dēliņi Jā kur tad viņi palika Kur... Mani to es par sevi pēdējie dziesmu svētki kad pats arī biju korists aizbalsojās Stropu mežā Daugavpilī 1941 gada 16 jūnijā.

(A.Skalbe.)

Atbilde

 

65. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

"Zemesvēzi dzirdēt" ir mūsdienām raksturīgais romāns ar vienu varoni centrā ar viņa asociatīvi savērptajām atmiņām veidots tikai I. Indrānei raksturīgajā emocionāli ekspresīvajā stāstījumā ar bagātīgu metaforiskās izteiksmes slāni. Tas ir ne vien tēlains bet arī detalizēti precīzs visparastāko ikdienas darbu apraksts bez kura Donāta raksturs nav iedomājams. It visam cauri zemteksts - cilvēks ir liels ja viņš ir savā vietā savu darbu dara pēc sirdsapziņas ar pārliecību ka citādi pasaule nemaz nevar pastāvēt.

(Pēc H. Hirša.)

Atbilde

 

66. vingrinājums

Lasi doto tekstu! Liec nepieciešamās pieturzīmes!

Šīm mājām bija varens un tāls starojums. Varbūt tāpēc ka šajā kalnā kopš ļaudis vien atceras stādītas ābeles mājojušas bites un resnajā liepā apmeties stārķis. Svēteļi parasti mīlot brīvu slīdējumu pārredzamību un plašumu un šeit to nespēja aizsegt bērzu birzītes un apšu audzītes un tumšo egļu skupsna pakrastē pār kuru veda lejas ceļš kas cēlās stāvus augšā pagājās garām liepai klētsgalam un sētsvidū iekšā.

(Pēc V. Upmales.)

Atbilde