1. 301 A. A, Āliņš ar Teodoru Kārkluvalku Rikterē. LP, VII, II, 19. IV, 6.

2. A. 301 A. Ābele Valkā, Magzin der Lett. lit. G. XVII, 1885, 47.-51. 1. p.

3. A. 301. A. Alfreds, "Pasakas" 1893, 11.

4. A. 301. A. R. Zīverts Grāvendālē, A. Bīlenšteina kr., LP, II, 115, 32. AŠ, II, 86 d.

5. A. 301 A. Māturu Atis Grāvendālē, LP, VI, 116, 32. piez. AŠ. II, 86 c. piez.

6. A. 301 A. Grāvendālē . LP, VI, 115, 32 piez.

7. A. 301 A. J. Kungs Liel-Ezerē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 21. AŠ, II, 86 e.

8. A. 301 A. M. Starķis Lielvārdē, Ausekļa atl. r. LP, VI, 115, 15 d. AŠ, II, 86 g.

9. A.301 A. A. Māturs Grāvendālē. I.P, VI, 115, 15 d. piez. AŠ, II, 86 f.

10. A. 301 A. P. L ielupis Vec-Piebalgā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 16. AŠ, II, 86 h.

11. A. 301A. A. Kreicbergs Dzirciemā. LP, VI, 115, 18 b. AŠ, 86 i.

12. A. 301 A. D. Ozoliņš Jaun-Rozē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 5 b. AŠ, II, 86 k.

13. A. 301 A. R. Vulfs Ūziņos. LP, VI, 115, 5a piez.

14. A. 301 A LP, VI, 115, 17. AŠ, II, 86. 1.

15. A. 301 A. M. Ārons, Bērzaunē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 4, AŠ, II, 86 n.

16.  A. 301 A. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē, Zin. Kom. kr. LP, VI, 115, 28. AŠ, II, 86 0.

17. A 301 A. M. Starķis Lielvārdē, Ausekļa atl. r. LP, VI, 115, 15c. AŠ, 86 p.

18. A. 301 A. Rūjienā A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 115, 33. AŠ, II, 86.s.

19. A. 301 A. Vasīlnieks, Nogalē. LP, VI, 115, 13. AŠ, II, 86 t.

20. A. 301 A. M. Novads Oktē pie Talsiem. LP, VII, II, 19, IV, 9.

21. A. 301 A. Fr. Sitmanis Oktē. LP, VII, II, 19, IV, 10.

22. A. 301 A. J. Simenovs Dolē, Brīvzemnieka "Sborņik" 56,. LP, VII, II, 19, 4, 18.

23. A. 301 A. J. Saulīte ar Teodoru Kārkluvalku Rikterē. LP, VII, II, 19, IV, 7.

24. A.301. A. A. J. Kungs, Skrundas Būdniekos, Brīvz. kr. LP, VI, 115, 24 turp. AŠ, II, 86 r.

25. A. 301 A. Anna Pā1īte Misā. LP, VII, II, 19, IV, 1l.

26. A. 301 A. K. Žiema Švitenē. LP, IV, 1, 2 v. AŠ, II, 86 v.

27. A. 310. 810-4. 301 A. 665. L. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

28. A. 301 A. J. Dīcmanis Lieģos (Lejas Kurzemē), "Pasaku vācelīte" 1891, 1.

29. A. 301 A. N. Rancāns Rēzeknē.

30. A. 301 A. Anna Svenča Daugavpils Līksnas pagastā, J. Rupjā kr.

31. A. 301 A. J. Brunovska Liksnā, J. Rupjā kr.

32. A. 301 A. R. Tabine Kapiņos.

33. A. 301 A.665. 571. St. Ulanovska Vijānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowei. T. 18. Krakavā 1895, 437. 1. p.

34. A. 301 A. F. Pudžs Eglūnas Niedrumuižas sādžā. N. Rancāna krājumā.

35. A.301A. No Marijas Romaņenko dzim. 1794. g. Ludzas apriņķa Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie, 1893, 7.

36. A. 301A. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1866. Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryh, Podania Lotewskie, Warszawa 1892, 16.