1. A. 554. J. Bergmanis, Bārtā, 1877. A. Bīlenšteina kr. L.P. VI, 617 (123, 2).

2. A. 554. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no A. Strazdiņa Aumeisteros.

3. A. 554. Ernsts Birznieks no Billes Freibergas. Dzirciemā, Jkr. III, 57, 21. LP, VII, II, 22, 3, 3.

4. A. 554. I. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

5. A 554. Skolnieks A. Ignāts Nīcā, K. Lielozola kr.

6. A. 554. Skolniece M. Ignāte Nīcā. K. Lielozola kr.

7. A. 554. A. Bīlenšteins Jaun-Auce. LP. VI, 645 (123, 1).

8. A. 554. J. Bankins "Šis un tas", II, 1875, 9.

9. A. 554. A. Gari-Juone no L. Želvas Jāsmuižas pag. Latvju kultūras kr.

10. A. 554. Teicēis J. Baranovskis, Siljāņu pag.

11. A. 554 Skolnieks J. Kiulenīks Latgalē. N. Rancāna kr.

12. A. 554. Augusts Mednis, Gulbenē. LP. VI, 861 (130, 4).

13. A. 554. M. Šiliņa Slampeniekos, A.Bīlenšteina kr. LP. VI, 653 (123, 14).

14. A. 554. Celmu Anna, Misā. LP. VII, II, 25, 7, 1.

15. A. 554. Porīteru Pēteris, Vietalvas Odzienas Danepeltē. Jkr. V, 116, (76.) LP. VII, II 25, 7. 2.

16. A. 554. Skolniece M. Spuntele no L. Dānenieces Nīcā. K. Lielozola kr.

17. A. 554. Līna Danenīca, Rumbas gala Spunteļos.

18. A. 554. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP. I, 25.

19. A. 554. 313. F. Rēķis Rendā, Brīvzemnieka "Sborņik" 122. LP. VII, II, 25, 7, 3.

20. A. 554. 313. Juris Ozoliņš Lubānas Vecainiekos, M. Celmiņa kr.

21. A. 554. 313. A. Tērauds 1863. g., Vidzemes Jaunpilī, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 649 (123, 3).

22. A. 554. 313. E. Nātiņa, Nogalē.

23. A. 554. 553. 313. Skolniece O. Krēsliņa no sava tēva, Meirānu Vidzemniekos.

24. A. 554. 313. Juris Graudiņš, Dz. Garozu Anšķinos, A. Bīlenšteina kr. LP. VI, 650 (123, 5).

25. A. 554. Alfrēds, "Pasakas" 1893, 6, 3.

26. A. 554. R. Tabine no skolnieka A. Bukata Bolvos.

27. A. 554. K. Žiema Mežotnē. L. P. VI, 651 (123, 8).

28. A. 554. F. Dunovs Grienvaldē, A. Bīlenšteina kr. LP. VI, 655 (123, 15).

29. A. 554. R. Vulfs Ūziņniekos. L.P. VI, 655 (123, 16.)

30. A. 554. R. Būčus Rudbāržos. LP. VI, 652 (123, 10).

31. A. 513 B. 554. Alfrēds, "Pasakas" 1893, 19, 8.

32. A. 554. K. Tarzieris Druvienā, Brīvzemnieka "Sborņik" 121. LP, VII, II, 25, 7, 4.

33. A. 502. 554. Fl. Ankipāns no 76 g. veca J. Zlydņa Ludzas apr. Latvju kultūras kr.

34. A. 570. 554. J. Cakuls Barkavā. Zīdūnis 1923. Nr. 6.

35. A. 554. 516. 505. A. Gari-Juone no 67 g. veca A. Kovaļevska Bebrenē.