1. A.511. K. Plaviņš Viskāļu Jaun-Lautos. Zin. kom. kr. LP, VII, II, 27, 2, 2.

2. A. 511. A. Kreicbergs Dzirciemā. LP, VI, 818 (5).

3. A. 511. Ernsts Birznieks no Fr. Šulca Dzirciemā. Jkr. III, 35 (12). LP, VII, II, 27, 1, 1.

4. A. 511. J. Dīcmanis Lieģos, "Pasaku vācelīte", 23. LP, VII, II, 27, 1, 2.

5. A. 511. Rkr. II, 114. LP, VII, II, 27, 1, 3.

6. A. 511. K. Vītols Mangaļos. LP, VII, II, 27, 2, 1.

7. A. 511. J. Jērums Valkas apr. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 816 (3).

8. A. 511. E. Šteins Gulbenē. LP, VI, 818 (4).

9. A. 511. Skolniece K. Jaunzeme no 38 g. vecas K. Staltes Nīcā.

10. A. 511. P. Š. no gadu 40 vecas Annas Pīpiņas Skaistā.

11. A. 511. P. Blaus Ērgļos. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 814 (2).

12. A. 511. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 159 (139).

13. A. 511. Skolnieks J. Bernāts no K. Jušķevicas Nīcā. K. Lielozola kr.

14. A. 511. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. kom. kr. LP, VI, 820 (6).

15. A. 511. R. Tabine. Naaizmierstule "Tautas posokas" 7.

16. A. 511. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomos'ci do antrapologii krajowej. T. 18. Krakavā 1895, 342 (25).

17. A. 511. Skolnieks J. Kiulenīks no M. Kiulenīcas Varkavas pag. Biernānu cientā. N. Rancāna kr.A. 511. Skolnieks J. Kiulenīks no M. Kiulenīcas Varkavas pag. Biernānu cientā. N. Rancāna kr.

18. A. 511. Uzrakstīta Līksnas pag. Latvju kultūras kr.

19. A. 511. A. Gari-Juone no S. Keibinīka Domopolē.

20. A. 511. A. Gari-Juone Domopolē.

21. A. 511. A. Gari-Juone no 65 g. vecas S. Zaščerinskas, Domopolē. Latvju kultūras kr.

22. A. 325. 511 Skolnieks V. Barkovskis Latgalē.

23. A. 511.510. J. Lautenbachs no K. Lautenbachas.

24. 9. 511. 510. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras krātuvē.

25. A. 511. 510. Latvju kultūras kr. Teicēja 45 g. veca V. Kromane Latgalē.

26. A. 511. 510. V. Barkovskis, Latgalē.

27. A. 511. 510. A. Gari-Juone no 65 g. vecas S. Zaščerinskas, Domopolē. Latvju kultūras kr.

28.  A. 511. 403. II. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no P. Āboltiņas Aumeisteros.

29. A. 511. 403. L. P. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 102 (6).

30. A. 511. 403. P. Alunāns Krustpiliešos. Zin, Kom. kr. LP, VI, 811 (l).

31. A. 511. 403. A. Lerchis- Puškaitis no Biksējas. LP, VI, 811-14.

32. A. 511 A. Lerchis- Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 104 (69).

33. A. 511.403. V. Podis Latgalē.

34. A. 511. 510. 403. H. Skujiņa. Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

35. A. 511. 510. 403. Skolniece M. Bycāne Eglūnē. N. Rancāna krājumā.

36. A. 511. Skolnieks V. Barkovskis Latgalē.

37. A. 511. K. Tarzieris Druvienā. LP, V, 130, 3.

38. A. 511. V. Podis no St. Krimovas Rēzeknes Ružinavas pag. Latvju kultūras kr.