1. Skolotājs Karlsons. Drachen-Mythus, 47, 76. I.P, Vl, 85.

2. Krēsliņu Jānis Mālienā. «Latviešu teikas», I, XIV.

3. A. Doks Dzelzavā. Drachen-Mythus, 25, 33 LP, Vl, 75, 38.

4. Liepiņš Engurē. LP, V, 121, 43, 4.

5. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 9, 4. LP, VI, 67, 8.

6. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka «Sborņik», 102, 71, 5. LP, VI, l00, 24.

7. Krūmiņu Jānis Drustu Auļukalnā. LP, VI, 123, 32.

8. Āronu Matīss Liezerē. Drachen-Mythus, 29, 40. LP, Vl, 77, 44.

9. Āronu Matīss Liezerē. Drachen-Mythus, 32, 43. LP, VI, 78, 46.

10. Nameitu Juris Liel-Vircavā. Etn. Il, 1892. LP, Vl, 121, 32.

11. H. Skujiņa Bilskas pag.

12. Mācītājs Dēbners Jaun-Kalsnavā no Caunes. Drachen-Mythus, 39, 61. LP, VI, 82, 64.

13. P. Blūms Jaun-Rozē. LP, VI, 111, 15.

14. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

15. J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.

16. Lodenhof Vidz. Apsē. Drachen-Mythus, 15, 14. LP, Vl, 70, 18.

17. Rankā Drachen-Mythus, 27, 57. LP, Vl, 76, 40.

18. P?teris Kriev?ns Il?kstes apr. D?navie?os. LP, VIl, I, 965, l.

19. Banga Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VlI, I, 766, 3.

20. Andrejs Lindē. Zin. Kom. kr. LP, VII, l, 766, 5.

20. Andrejs Lindē. Zin. Kom. kr. LP, VII, l, 766, 5.

21. M. E. Bērziņš Umurgā. LP, VIl, I, 766, 7.

22. A. U. Saikavā. Zin. Kom. kr. LP, V II, 1, 766, 2.

23. K. Andrītis Jaun-Rozē LP, Vl, 109, 12.

24. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, Vl, 49, 5, 3.

25. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti», 1902, 17, 89.

26. E. Dūnsberģis Dundadzniekos. LP, VIl, I, 759, 2.

27. Grāvendāliešos. Drachen-Mythus, 18, 23. LP, Vl,72,27.

28. Jansonu Jānis Liel-Platonē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 754, 6.

29. Vilis Ozoliņš Vestienā no Mades Ozolipas. LP, Vll, I, 754, 7.

30. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, Vl, 133, 8.

31. N. Annēniešos. LP, Vl, 118.

32. Mācītājs Dēbners Jaun-Kalsnavā no Caunes. Drachen-Mythus, 40, 62 LP, VI, 82, 65.

33. Grāvendāliešos. Drachen-Mythus, 27, 36. LP, Vl, 75,39.

34. Mācītājs Dēbners Jaun-Kalsnavā no Caunes. Drachen-Mythus, 38, 60. LP, Vl, 81, 63.

35. Celmiņu Kārlis Lubānas Nagliņos.

36. Kārlis Birznieks Zemītniekos. Drachen-Mythus, 53, 90. LP, Vl, 88, 75.

37. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 10, 8. LP, Vl, 68, 12.

38. R. Bērziņš Smārdeniekos. LP, V, 123, 43, 8.