l. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

2. J. G. Elkšņu pag. Balss 1889. g. nr. 32. LP, V11, 1, 736, 1.

3. Sebežu Pēteris Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VlI, I, 834, 7.

4. Andrejs Lindē. Zin. Kom. kr. LP, VlI, I, 834, 9.

5. R. V. Bērziņš Annēniešos, Vidz. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 766, 4.

6. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, Vl, 50, 5, 4.

7. Skolotājs Brasliņš Latnales Stružānos. Drachen - Mythus 68, 110. LP, Vl, 93, 86.

8. A. Vaskis Tukumā.

9. A. Gari-Juone no 40 g. v. M. Dortholcas Dricānu pag.

10. J. Upītis Jaun-Rozē. LP, Vl, 112, 19.

11. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka Sborņik, 101. 71, 4. LP, Vl, 100, 23.

12. Āronu Matīss Bērzaun. Drachen-Mythus, 28. 38. LP, Vh 76, 41.

13. Andrejs I.indē. Zin. Kom kr. L,P, VIl, I, 730, 12.

14. Skolniece T. Ķenga Jelgavas apr. Skursteņa muižā.

15. H. Skujiņa Bilskas pag.

16. K. Blaub. Sērpilī. LP, Vl, 113, 19.

17. Emsiņu Gasinš Susejā. Zin. Kom. kr. LP, Vl, 60, 5, 14.

18. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 122, 43, 6.

19. Fr. Fišers Krūtē, Lejas Kurzemē. LP, Vll, 1,727,4.

20. Kārlis Mačulāns no vecmātes Māŗas Okmanienes Kamarišku pag., Mežsargu mājās, Ilūkstes apg. LP, VIl, I, 728, 5.

21. Pēteris Ozoliņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 728, 6.

22. Stud. Vītols Kursīšu Sūbŗu Vītolos. LP, VII, I, 729,8.

23. Runtuļu Vilis Vilcē, Kurzemē. Jkr. IV. LP, VlI, I, 79, 9.

24. Celmiņu Kārlis Lubānas Nagliņos.

25. Teicējs 57 g. v. S. Čikuls Rēzeknes Birzgala pag. Latvju kultūras kr.

26. A Vaskis Tukumā.

27. J. Dauškāns Grunculē. LP. Vl 112, 18.

28. M. E. Bērziņš Umurgā. LP, VlI, I, 733, 1.

29. A. Lerchis-Puškaitis. V, 117, 43, i.

30. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 8, 3. LP, VI, LP, 66, 7.

31. Krūmiņu Jānis Drustu Auļukalnā. L,P, VI, 123 32.

32. No Jaun-Bebriem. Rkr. III LP, VI, 58, 5, 10.

33. R. Kaufmanis no A. Pureniņa Lindes pag. J. A. Jansona kr.

34. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka «Sborņik», 104, 71, 7. LP, Vl, 101, 26.

35. J. Eniķis Jaun-Laicenē. LP, Vl, 111, 15.

36. Āronu Matīss Liezerē. Drachen-Mythus, 32 42. LP, Vl, 78, 45.

37. Rudzītis Vec-Kalsnavā. Drachen-Mythus, 42. 66. LP, Vl, 83, 68.

38. Fr. Štāls Sabilē. J. Lautenbacha krājumā.

39. A. Doks Dzelzavā. Drachen-Mythus, 26, 35. LP, VI, 75, 37.

40. Jānis Rūtentāls Džūkstē. LP, VI, 58, 5, 12.

41. Plūdonis Liel-Iecavniekos. Jkr. V. LP, VII, 1, 730, 11.