1. R. Bērziņš Iecavniekos. LP, I, 184, 187.

2. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

3. No kāda L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

4. H. Skujiņa Smiltenē.

5. Skolnieks J. Mintiks Strenčos.

6. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

7. E. Medniece no Lienas Jupānes Kraukļu pag.

8. Alīda Dragone Palsmanē.

9. Skolnieks E. Priediņš no 97 g. v. Annas Andersones Rendā.

10. M. Mālmeistere Nurmuižā.

11. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

12. H. Skujiņa Smiltenē.

13. H. Skujiņa (Andrs Ziemelis) no 68 g. v. Pēteŗa Sūca Smiltenē.

14. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

15. E. Kļaviņa Secē. Latvju kultūras kr.

16. H.Skujiņa Aumeisteŗu pag.

17. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

18. P. Neimanis Zlēkās.

l9. P. Kupšis Nīcā, K. Lielozola kr.

20. J. Luters Otaņķēpie Nīcas. K. Lielozola kr.

21. P. Šmits no P. Dankas Raunā.

22. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

23. Augusts Ādlers Jaun-Gulbenē.

24. Voldemārs Ostravs Jaun-Gulbenē.

25. M. Ziediņa Dignājas pag. Latvju kultūras kr.

26. J. Avotiņš no 69 g. v. L. Striķes Vestienā.

27. K. Bika Gaujienā.

28. A. Goldberģe.

29. A.Goldberģe.

30. Rūdolfs Kociņš, Z. Lancmaņa kr.

31. Augusts Ādlers Jaun-Gulbenē.

32. Skolnieks V. Vecvanags Saukā.

33. G. Pols Galgauskas pag.

34. K. Lielozols no savas tēva mātes Šķibē.

35. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

36. T. Dzintara krājums Talsos.

37. J. Rozenšteine Arlavā. P. Kundziņa krājumā.

38. J. A. Jansons nc 47 g. v. M. Rozentāles Laukgaļos,

39. A. B i 1 e n š t e i n s 1864. g. E r g 1 o s. LP, VI, 236, 30, 32.

40. Aizputes apg. Fr. Brīvzemnieka « Sborņik» LP, VlI, I, 1065, 2.

41. Brencēns Madaliņas dr. Zin. Kom. kr. LP, VI, 233, 30, 29.

42. Tapilnieks Matkulē. Jkr. IL LP, VII, I, 1079.