Vilkati.

1. LP, V, 123, 44, 1.

2. Gustavs Pociemā. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 865, 4.

3. H. Skujiņa Bilskas pag.

4. H. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanē.

5. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 869, 7.

6. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII, I, 877, 2.

7. A. Lerchis-Puškaitis no Jāņa Pekas Lestenē. LP, VII, I, 858, 3.

8. K. Tarzieris Druvienā. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII, I, 858, 4.

9. Z. Lapiņš Salacā.

10. A. Mednis Llmbažos. Folkloras krātuvē.

11. R. Kalniņš Dobeles Udzē.

12. Ētmanis Kazdangā. Brivzemnieka kr. LP, VII, I, 889, 1.

13. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 890.

14. Toms Mellezers Jaun-Rozē. D. Ozoliņa kr. Etn. 1, 1891. LP, VII, I, 891, 1.

15. Custavs Pociemā. Etn. II, 1892. LP, VII, I, 891, 2.

16. K. Tarzieris Druvienā. Brīvzemnieka «Sborņik» . LP, VII, I, 892, 3.

17. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 885, 11.

18. Oškalnu Andrejs no savas 90 g. v. mātes Lindes Birzgalē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 862, 13.

19. H. Skujiņa Smiltenes pag.

20. Liepiņš Engurē. LP, V, 125, 44, 6.

21. Sīmanis Mazjānis Jaun-Rozē. LP, VII, I, 895, 4.

22. H. Skujiņa no 65 g. v. K. Mežuļa Bilskas pag.

23. Stud. M. Irbe no 69 g. v. M. Ķises Tūjas pag.

24. A. Aizsils Lubānā.

25. J. Balodis Lazdonā. Brīvzemnieka kr. LP, VII, 889, 2.

26. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

27. Ernsts Dünsberģis Dundagā. LP, VII, I, 866, 5.

28. Ķrēsliņu Jānis. «Latv. teikas» I, 11.

29. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

30. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

31. H. Skujiņa Bilskas pag.

32. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa, saukta Kambura Jāņa, Bilskas pag. Lejasūsīnās.

33. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

34. K. Jansons Plāņos.

35. J. A. Jansons Vandzenē.

36. K. Bramanis Rīgas apg. LP, V, 123, 44, 2.

37. Zaļokalnu Jānis Rāmuļos. LP, VII, I, 868, 6.

38. Brīvnieku Liesma no A. Olmanes Rumbeniekos. J k r. IV. LP, VII, I, 880, 4.

39. Oškalnu Andrejs Vircavā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 886, 13.

40. Zaļokalnu Jānis Rāmuļos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 886, 14.

41. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII, I, 887, 15.

42. H. Skujņa Smiltenes pag.

43. H. Skujiņa Bilskas pag.

44. Kreicberģis Dzirciemā. LP, V, 127, 44, 12.

45. J. Kalniņš Garkalnē. LP, VII, I, 885, 10.

46. Milda Upciemu-Skaidrīte Jaunpilī. Zin. Kom. kr. LP, VI, 146, 9, 2.

47. K. Bramanis Rīgas apg. LP, V, 124, 44, 3.

48. K. Bramanis Rīgas apg. LP, V, 124, 44, 4.

49. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 126, 44, 9.

50. Tarzieris Druvienā. LP, V, 31, I, 57.

51. H. Skujiņa no 67 g. v. Annas Rudzītes Smiltenē.

52. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

53. Lapas Mārtiņš «Pasakas un nostāsti», 1902, 91, 19.

54. Gari-Juone no 60 g. v. Putnu Broņislava Kokorevas pagastā.

55. H. Skujiņa no A. Celmiņa Aumeisteŗos.

56. Audzis Lodiešos. Jkr. IL LP, VII, I, 894, 4.