1. A.477. St. Cybuļs Latgalē, N. Rancāna kr.

2. A. 477. R. Vulfs Ūziņos. LP, III, 54.

3. A 477. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 61 g. vecas Zanas Balodes Aumeisteŗos.

4. A. 477. Kultūras balss krājuma pasaka no Latgales.

5. A. 477. Kultūras balss krājuma pasaka no Latgales.

6. A. 477. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 61 g. vecas Zanas Balodes Aumeisteŗos.

7. A. 477. 313. B. D. Ozoliņš Jaun- Rozē. LP, V, 46, 30 piez.

8. A. 477. J. Simenovs Dolē. LP, V, 46, 13.

9. A. 477. J. Ezers Kalētos. Jkr. IV, 34 (21). LP, VII I. 1225 (l).

10. A. 477. V. Zacharska, no 37 g. veca A. Vēvera Sakstagala pag. Kultūras balss kr.

11. A. 477. Z. Sēle Slampes Ķivuļos. A. Bērzkalnes kr.

12. A. 477. 1134. Upciemu Milda Annēniešos, Zin. kom. kr. LP, VI, 175 (32).

13. A. 477. A. Goldberga. J. A. Jansona kr.

14. A. 477. Lapas Mārtiņš no Rūjienas, Ērģemes un Ēveles draudzes. "Gudrais Ansis un velns" I, 1901, 52 (14).

15. A. 477.314. M. Šiliņa Dzirciemā. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 79 (127, 8).

16. A. 477. K. Ļuta Asūnes Plupovā. J. Rupjā krājumā.

17. A. 477. 1159. 301. 'Teicējs Jaudzems Makašānu Kultūras balss kr.

18. A. 477. Teicēja 90 g. veca Vitkovska Kārsavā. Kultūras balss kr.

19. A. 477. J. Ezers no Kļavu Jāņa Kalētos Jkr. V. 42 (15).

20. A. 477. Lapas Mārtiņš no Rūjienas, Ērģemes un Ēveles draudzes. "Gudrais Ansis un velns" I, 1901, 43.

21. A. 477. Lapas Mārtiņš no Rūjienas, Ērģemes un Ēveles draudzes. "Gudrais Ansis un velns" (II, 1902, 53 (7).

22. A. 477. L. Bērziņš ar Rezevski Irlavā. LP, III, 36.

23. A. 477. V. Zacharska no 55 g. vecas K. Ždanovskas Ozolmuižas Berozovskā. Kultūras balss kr.

24. A. 477. J. Krampis 1865. Skujenē. A. Bīlenšteina kr.

25. A. 477. A. Gari-Juone, no S. Kubinīka Domopolē.

26. A. 477. Blūms Jaun - Rozē. LP, V. 352 (153).

27. A. 477. No Ilonoratas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Ludzas - Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie. Varšavā 1892, 24.

28. A. 477. J. Zīle Mežmuižā. Etn. IV. 1894. LP, VII, I, 1223 (2).

29. A. 477. Pločkalns ar Vīneri Skrundā. Brīvzemnieka kr., 78. LP. VII, I, 1223 (l).

30. A. 477. A. Lerchis- Puškaitis Vec-Zvārdē LP. IV. 194 (46. 4).

31. A. 471. 477. A. Lerchis- Puškaitis Vec- Zvārdē. LP, IV. 192 (46. 2).

32. A. 477. A. Lerchis- Puškaitis Vec - Zvārdē. LP, IV 193 (46, 3).

33. A. 477. V. Zacharska no 55 g. vecas B. Ždanovskas Ozolmuižas pag. Kultūras balss kr.

34. A. 477 .314.304. No Latgales Kultūras balss kr.

35. A. 477. Teicējs 65. . vecs D. Skarbinīks Viļānu Rimšu ciemā. Kultūras balss kr.

36. A. 477. Kazaks 1872. g, Suntažos. LP, VII, 1, 99 (14b).

37. A. 477. Teicējs I3. Galvāns Višķos. Kultūras balss kr.

38. A. 477. Teicēja 76. s. veca Īva Staleidzāne Atašienē. Kultūras balss kr.

39. 477. L. Uļjana Latgalē. Kultūras balss kr.

40. A. 477. L. Uļjana Latgalē. Kultūras balss kr.

41. A. 465. 300. 47?. Skolnieks V. Juoņins Viļānu Pagastā.

42. A. 447. Skolniece M Sikle Nīcā. K. Lielozola kr.

43. A. A. 477. K. Tarzieris Druvienē. Brīvzemnieka kr, LP VII, II, 21. 1, 6.