Slimības.

l. K. Blauberģis Sērpils apgabalā. Etn. II, 1892. LP, VIl, d, 1231, 2.

2. J. Ozols Saukā. Brīvzemnieka «Sborņik», 114, 75. L,P, VIl, I, 1232, 1.

3. Audzis Valtenbergā, Vidzemē. Jkr. Il. LP, VII, I, 1232, 2.

4. Bērzaunē. Etn. II, 1892. LP, Vll, I, 1232, 3.

5. Naudižnieks Naudītē. Balss nr. 40, 1888. LP, Vll, I, 1233, l.

6. J. Ķalniņš Druvienā. Etn. III, 1893. LP, VIl, I, 1233, 2.

7. Bērzaunē. Etn. Il, 1892. LP, VII, I, I237, 2.

8. J. Kalniņš Druvienā. Etn. III, 1893. LP, VlI, I, I237, 3.

9. Bērzaunē. Etn. 1I, 1.892. LP, VII, I, 1238, 2.

10. K. Blauberģis Sērpils apg. Etn. Il, 1892. LP, VlI, I, 1238, 4.

11. Āriņu Marks Stukmapos. Balss 1892. g. nr. 39. LP, Vll, I, 1239, l.

12. K. Blauberģis Sērpils apgabalā. Etn. II, 1892. LP, Vll, I, 1239, 3.

13. Balodis Lazdonā. LP, V, 396, l96.

14. Pēteris Gilučs Daugavpils Preilos, J. Rupjā kr.

15. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

16. Skolotājs Vilis Ozoliņš Vestienā. LP, VlI, I, 1341.

17. J. Rubenis Ērgļos.

18. J. Rubenis Ērgļos.

19. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, Vl, 149, 10, 5.

20. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP , Vl, 10, 6.

21. J. Rubenis Ērgļos.

22. J. A. Jansons Laukgaļos.

23. Audzis Jērkules un Lodes apk. Zin. Kom. kr. LP, VL 149, 10, 4.

24. Anna Brigadēre Kalnamuižā. LP, VlI, I, 1248, 1.

25. K. Blauberģis Sērpilī. Etn. I, 1891. LP, VII, I, 1243, 2.

26. J. Kriķis Startos. Etn. IlI, 1893. LP, VIl, I, I243, 2.

27. K. Milnus Žeimes apg. Etn. III, 1893. LP, VlI, I, 1244, 3.

28. Audzis Jērkules un Lodes apkārtnē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 148, I0, 3.

29. J. Kriķis Startos. Etn. IlI, 1893. LP, VlI, 250, 4.

30. J. Kriķis Startos. Etn. IlI, 1893. LP, Vll, I, 1251, 1.

31. Kriķis Startos. Etn. IIl, 1893. LP, Vll, I, 1252, 2.

32. Kriķis Startos. Etn. IlI, 1893. LP, VlI, I, 1252, 3.

33. Dreimaņu Pēteris Krustpiliešos. Zin. Kom kr. LP. Vl, 146, 10, 1.

34. J. Jērums Valkā. A. Bīlenšteina kr. LP, Vl, 151, 10,8.

35. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

36. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

37. K. Blau's Ērgļos. Brīvzemnieka «Sborņik», 113, 74. LP, VII, I, 1245, 6.

38. J. Rubenis Ērgļos.

39. K. Šulcs Zasulaukā. LP, V, 394, 193, 1.

40. K. Šulcs Zasulaukā. LP, V, 395, 193, 2.

41. Jansonu Jānis Liel-Platonē. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 1266, 15.

42. J. Zommers Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1255, 5.

43. Briedis, Piperu Augusts, Ērgļu Piperos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 150, 10, 7.