Ēni jeb māži.

l. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 12.

2.T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 11.

3. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 13.

4. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 3.

5. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 8.

6. T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873, 17.

7. V. Krasovska Jēkabmiestā. Latvju kultūras kr.

8. T. Klemenss, Spoku stāsti», 1873, 7.

9. V. Zacharska no 67 g. v.P. Rozlovska Rozentavas pag.

10. Pēteris Ozoliņš Gulbenē. LP, VII, I, 144, 4.

11. A. Lerchis-Puškaitis no Elīzes Ģedules Džūkstē. I.P, VII, I 131 . 5.

12. A. Lerchis-Puškaitis no Elīzes Ģedules Džūkstē. LP, VII, I, 128, 12b.

13. Jūlius Egle Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII I, 978.

14. Ziediņš Spriestiņā. Etn. IV. 1894. LP. VII, I, 978, 3.

15. Fr. Pārupis Santeniekos Kurz. LP, VII, I, 946, 11.

16. Upciemu Milda. Zin. Kom. kr. LP, VI, 185, 6.

17. Jānis Biezais Jaun-Gulbenē.

18. Frīda Jākobsone Cesvainē.

19. H. Skujiņa Smiltenē.

20. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas Pujiņas Smiltenē.

21. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

22. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas Pujiņas Smiltenē.

23. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas Pujiņas Smiltenē.

24. K. Bika Gaujienā.

25. Celmiņu Mārtiņš Lubānas Nagliņos, M. Celmiņa kr.

26. A. Vaskis Tukumā.

27. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

28. H. Skujiņa Bilskas pag.

29. P. Abuls Švarcmuižā Rīgā.

30. H. Skujiņa Bilskas pag.

31. Skolnieks J. Jēģeris Apē.

32. Ķ. Corbiks no 78 g. v. Mārtiņa Jukuma Jaunsaules pagastā.

33. J. Atteka no 78 g. v. I. Lankavas Nīcā.

34. J. Vīksne no K. Kalnes Nīcā.

35. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas Pujiņas Smiltenē.

36. Andrejs Vaskis no Mārcienas.

37. K. Vieglais no A. Bodnieka Krapes pag.

38. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

39. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

40. H. Skujiņa Bilskas pag.

41. Maiga Streņģe Nīcā, K. Lielozola kr.

42. M. Mālmeistere Nurmuižā.

43. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

44. Ņīna Gruzna Stukmaņos.

45. Talsos T. Dzinterkalna krājumā.

46. A. Vaskis Tukumā.

47. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

48. Skolnieks A. Jurķis Nīcā. K. Llelozola kr.

49. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 148, 124.

50. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

51. No kāda L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

52. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

53. H. Skujiņa Smiltenes pag.

54. H. Skujiņa Bilskas pag.

55. A. Aizsils no Ainas Brākas Meirānos.

56. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

57. H. Skujiņa Smiltenes pag.

58. Z. Cukure Limbažos.

59. H. Skujiņa Blomu pag.

60. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

61. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas Pujiņas Smiltenē.

62. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

63. Skolniece E. Kurme Streņčos.

64. H. Skujiņa Bilskas pag.

65. H. Skujiņa Bilskas pag.

66. Akmentiņš Lubānas pag. Zvidzienas apkārtnē.

67. E. Poriete Tubānā, A. Aizsila kr.

68. J. A. Jansons Vandzenē.

69. H. Krastiņa Rīgā, A. Bērzkalnes kr.

70. V. Akmentiņš no 73 g. v. A. Akmentiņas.

71. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

72. K. Bika Gaujienā.

73. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

74. H. Skujiņa Bilskas pag.

75. M. Garkolne no 76 g. v. Īvas Staleidzānas Atašienē.