1. Mateusa Jēkabs Ciecerē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1025, 1.

2. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos Kurzemē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1026, 2.

3. A. Bīlenšteins Ilē. 1864. g. «Magazin XIV. B.» . LP, VII, I, 1026, 4.

4. Bīlenšteins Skursteņu muižā. «Magazin XIV. B.» LP, VII, I, 1027, 6

5. Silamalas Vaivariņš Meņģelē. «Baltijas Vēstn.» p i e l. 1890. nr. 13. LP, VII, I, 1028, 7.

6. L - t i s J u m u r d ā. «B a 1 s s» : 1889. g. nr. 23. LP, VII, I, 1028, 8.

7. F. Reķis Rendā. Brīvzemnieka «Sborņik» 90, 69, 10. LP, VII, I, 1028, 9.

8. Tapilnieks Matkulē. Jkr. II. LP, VII, I, 1029, 11.

9. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 228, 30, 20.

10. Audzis Jērkulē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 225, 30, 11.

11. J. Hollanderis Madliņas dr. Zin. Kom. kr. LP, VI, 220, 30, 2.

12. Pēteris Pencis.

13. H. Skujiņa Smiltenes pag.

14. H. Skujiņa Smiltenes pag.

15. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

16. M. Mālmeistere no 67 g. v. A Vērdiņa Nurmuižā.

17. A Grigāns Gārsenē.

18. J. Henniņš Sasmakā.

19. H. Skujiņa no 53 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

20. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteros.

21. M. Garkolne no 76 g. v. I Stalaidzānes Atašienē. Latvju kultūras kr.

22. G. Pūliņa no K. Riekstiņa Mīlgrāvi.

23. Skolniece Marta Jansone no 83 g. v. vectēva Jaunrozes Kalncikužos.

24. Pūliņu Gaida Mīlgrāvī.

25. A. Gari-Juone no 81 g. v. Tadeuša Gailuma Domopoles pag.

26. Juris Ozoliņš Lubānas Vecainiekos. M. Celmiņa krājumā.

27. Skolniece Hilda Odīte no veca saimnieka Ziemeŗa pagastā.

28. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

29. Juris Ozoliņš Lubānas Vecainiekos. M. Celmiņa kr.

30. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa Bilskas pag. Lejasūsīnās.

31. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP,VI, 226, 30, 15.

32. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 227, 30, 18.

33. K. U n t i ņ š R ī g ā. E t n. III, 1893. LP, VII, I, 1063, 1.

34. Skolnleks V. Grīnerts no vecmātes Palsmanes pagastā.

35. Fr. Brīvzemnieks, «Sborņik» . LP, VII, I, 1065, 1.

36. Hollanderu Augusts Auļukalnā. Zin. Kom. kr. LP, VI, 231, 30, 24.

37. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

38. Kārlis Skujiņa no.T'. Ziemeles Smiltenes pag.

39. Jānis Biezais.

40. Paulis Ādlers Jaun-Gulbenē.

41. No Alūksnes. Zin. Kom. kr. LP, VI, 220, 30, 3.

42. No Jaun-Bebriem. Rkr. III. LP, VII, I, 17, 2.

43. Koknesē uzr. 1887. g. iekš «Fü hrer durch d. Dü nathal» , Fr. Bienemann «Livl. Sagenbuch». 168, 209. L.P, VII, 7, 3.

44. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 225, 30, 14.

45. P. Lodziņš Jaun-Sērpilī. LP, VII, I, 1036, 7.

46. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

47. M. Mālmeistere Nurmuižā.

48. A. Aizsils Lubānā.

49. Jānis Bisenieks. Z. Lancmaņa kr.

50. Anna Miķīte. Z. Lancmaņa kr.

51. V. Akmentiņš Latgalē Borkavas apkārtnē.

52. A. Aizsils no L. Reitera Lubānā.

53. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

54. Jēkabs Būde Druvienā. 1874. g. LP, V, 400, 197, 6.

55. Kārlis Bika Beļaviešos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1066,2.

56. Fr. Brīvzemnieks, « Sborņik» . LP, VII, I, 1038, 2.