1. A. 530. P. Š. Raunā.

2. A 530. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

3. A. 530. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 55. g. vecas K. Cīrules Smiltenē.

4. A. 530. H. Skujina, Andrs Ziemelis, Aumeisteros. [Iesakums tads pats ka iepriekšejam variantam.]

5. A. 530. Kurzemes Jaunpilī. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 680 (124, 23).

6. A. 530. K. Bramanis Rīgas apkaimē. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 688 (124, 28).

7. A. 530. A. Gari-Juone no 65 g. vecas S. Zaščerinskas, Domopolē. Latvju kultūras kr.

8. A. 516. F. Rattermanis, Kandavas izloksnē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 307 (72).

9. A. 5.30. A. Gari -Juone no 42 r. vecas P. Pūrmalītes, Dricēnos. Latvju kultūras kr.

10. A. 530 V. Podis Latgalē. Latvju kultūras kr.

11. A. 30. Teicējs J Jakuškins Rēzeknē. Latvju kultūras kr.

12. A. 530. Teicēja 35 g. veca J. Strode. Latvju kultūras kr.

13. A. 53. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 46 g. vecas Emīlijas Tralliņas Aumeisteŗos.

14. A. 530. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 62 (28).

15. A. 530. Bērzaunes pasaka Brīvzemnieka kr. LP, VI, 664 (124, 9).

16. A. 530. Blīdenē 1866. g. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 679(124,22).

17. A. 530. Jaun -Platonē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 663(124,6).

18. A. 530. No Vidzemes Brīvzemnieka kr. LP, VI, 6713(124,18).

19. A. 530. Skolniece K. Jaunzeme no 3 g. vecas K. Staltes Nīcā.

20. A. 530. Skolnieks A. Bredovskis Nīcā. K. Lielozola kr.

21. A. 530. Andrs Ziemelis no Bertas Antenes Smiltenē.

22.  A. 530. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 166. g. Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podonia Lotewskie. Warszawa 1892, 25

23. A. 530. N. Ģerbaševskis no Andrieva Tuntuļa Rēzeknes apr., Unguru pag.

24. A. 530. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomos'ci do antropologii krajowej. T. XVIII, 29 (24).

25. A. 530. Skolnieks J. Nidre Eglūnā. N. Rancāna kr.

26. A. 530. A. Smagars Līksnas pag.

27. A. 530. N. Rancāns Eglūnā.

28. A. 530. D. Ozoliņš Jaun -Rozē. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 669 (124, 14).

29. A. 530. M. Leitāna Eglūnā.

30. A. 530. Augusts Briedis Ērgļos. Zin. kom. kr. LP, VI, 677 ( 124, 21 ).

31. A. 530. O. Ošupis Gulbenē. LP, VI, 676 (124, 20).

32. A. 530. Zumberģis Liepājas apg. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 661 (124, 3).

33. A. 530. L. Vadelnieks Nogalē. LP, Vl, 672 (124, 17).

34. A. 530. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 52 g. veca J. Gaiļa Aumeisteŗos.

35. A. 530. L. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes kr.

36. A. 530. J. Henniņš Sasmakā.

37. A. 530. No Rūjienas apg., Brīvzemnieka kr. LP, VI, 809 (127, 10).

38. A. 530. M.Šiliņa 1875.g. Tukuma apkaimē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 683 (124, 25).

39. A. 530. A. Lerchis -Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 63 (29).

40. A. 530. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 46 g. vecas Emīlijas Tralliņas Aumeisteŗos.

41. A. 530. Skolniece M. Upmale no 68. g. vecas K. Sprinces Nīcā.

42. A. 530. A. Gari-Juone no 75 g. veca T. Gailuma Domopoles pag. Latvju kultūras kr.

43. A. 530. Juops Patašs Ludzas apr.

44. A. 530. Ignats Vaivods Eglūnā. N. Rancāna kr.

45. A. 530. V. Fiļšs no O. Drazdovska Rēzeknē.

46. A. 530. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka kr., 119, LP, VII, II, 2, 2, 2.

47. A. 530. P. Dambītis Vidzemes Ozolu pag. Zin. kom kr. LP, VI, 664 (124, 8).

48. A. 530. M. Šiliņa 1875. g. Slampē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 633 (124, 26).

49. A. 530. Cenas Mārtiņš Vidzemes Saleniekos. Jkr V, 115 (74). LP, VII, II, 26, l, 4.

50. A. 530. Ātreņu Kārlis Rundālē. Jkr. V, 26 (3). LP, VII, II, 26, 1, 2.

51. A. 530. J. Bankins "Šis un tas" II, 187, l.

52. A. 530. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 668(124,13).

53. A. 1061. 530. J. Līkajs Emburgā. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 665 (124, 10).

54. A. 1061. 530. J. Sproģis Koknesē. Rkr. II, 113. LP, VII, II, 26, 1,3.

55. A 1061. 530. Jānis Namnieks Mežotnē. LP, VII, 666 (124, 11).

56. A. 1061. 530. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 47 K. veca K. Ādernieka Aumeisteros.

57. A. 300. 530. Jānis Kungs Lielezeres Puseros. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 672 (124, 16).

58. A. 530. 510 J. Simenovs Dolē Brīvzemnieka kr. 120. LP, VII, II, 26, l, 1.

59. A. 515. 530. A. Bīlenšteins Jaun-Aucē. LP, VI, 656 (124, 1).

60. A. 515. 530. Brīvnieku Liesma no Lības Čaibes Rumbeniekos. Jkr. V, 82 (48). LP, VII, II, 26, 2, l.

61. A. 515. 530. 314. G. Žākle 1872. g. Lutriņos. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 673 (124,19).

62. A. 530. 314. Jēkabs Gaumigs Valkā. A. Bīlenšteina kr, LP, VI, 659 (124, 2).

63. A. 530. 314. A. Krastiņa Rīgā, A. Bērzkalnes kr.

64. A. 530. 314. Pabērzis un Krausurbis Mežotnē. LP, III, 30 (l8).

65. A. 530. 314. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģē. Brīvzemnieka. LP, VI, 684 (124, 271).

66. A. 313. 530. K. R. Zommers Gulbenē. LP, VI, 62 (124, 24).

67. A. 301. 314. 530. K Kalninš. Zin. kom rakstu krājums I, 1876, 38.

68. A. 314. 327 B. 53D. A. Gari-Juone no 67 g. veca T. Gailuma Domopolē. Latvju kultūras kr.

69. A. 530. 705. 510. 314. 550. 551. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomos'ci do antropologii krajowej. Krakavā 195, 446 (52).

70. A. 530. No T. Lautenbacha krājuma.

71. A. 530. Skolnieks Ed. Samuša Bauskas apr. Skaistkalnē.

72. A. 530. Teicēja 89 g. veca A. Rasnača, Nīcgalē, Latvja kultūras kr.

73. A. 530. Skolnieks V. Juoņins Daugavpils apr. Pustiņas pagastā.

74. A. 530. V. Zacharska no J. Gudramoviča Makašānu pagasta Alkovskas ciemā. Latvju kultūras kr.

75. A. 530. Vera Zacharska no Latvju kultūras kr.

76. A. 530. Skolnieks J. Bernāts no K. Pelnēnes Nīcā, K. Lielozola kr.

77. A. 530. Stavenhagen, Alb. balt. Ansichten, L Zabeln, S. 2. Bohm, Deutsches Lesebuch f. mittl. Lehranst. 4. S 111. Bienemann, Lievlä disches Sagenbuch, 175, S. 195. LP, VII, II, 26, 2, 3.