1. T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873», 9.

2. T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873», 14.

3. Kārlis Skujiņa Valmierā.

4. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

5. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

6. Skolnieks A. Vanags Strenčos.

7. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

8. A. Lerchis-Puškaitis no E. Ģedules Džūkstē. LP, VII, I, 21, 9.

9. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

10. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

11. F. Neimanis Zlēkā.

12. Elvīra Priediņa no 97 g. v. māmiņas Rendas pag.

13. Skolnieks O. Kallis no saviem vecākiem Jaunlaicenes Lāčos.

14. A. Bīlenšteina kr. no Liel-Seseves. LP, VI, 45, 4, 20.

15. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

16. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteŗos.

17. E.Poriete Lubānā. A. Aizsils.

18. Kārlis Skujiņa no L. Šveicares Lielvircavas pag.

19. Skolniece Tomsone Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

20. Skolnieks Andrejs Ritenis no 70 g. v. Jēkaba Riteņa Nīcā.

21. Pampļu Jānis Jelgavas apkārtnē.

22. .H. Skujiņa Smiltenē

23. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

24. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

25. E. Grīnfogele Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

26. A. Gari-Juone no 65 g. v. S. Zaščerinskas Domopolē.

27. A. Smagars Līksnas pag.

28. L. Aizpurve Lubānā. A. Aizsila kr.

29. P. Šmits no P. Zeltiņas Vidzemes Katrīnas draudzē.

30. F. Neimanis Zlēkā.

31. T. Bērziņš Ķrustpils pag. Latvju kultūras kr.

32. Dāvids Vilks Mangaļos. LP, VII, I, 96, 9.

33. J. Šāberts.

34. Jūlius Egle Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 977, l.

35. H. Skujiņa Smiltenē.

36. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

37. M. Mālmeistere Nurmuižā.

38. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

39. Stud. Vītols Kursīšu Sūbŗu Vītolos. LP, VII, I, 460, 1.

40. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. IV, 1894. LP, VII, I, 444, 6.

41. H. Skujiņa Bilskas pag.

42. Vaskis Tukumā.

43. A. Gari-Juone no 65 g. v. Gailumu Tekļas Domopolē.

44. A. Gari-Juone no 98 g. v. K. Loncka Domopolē. Latvju kultūras kr.

45. A. Gari-Juone no 98 g. v. K. Loncka Domopolē. Latvju kultūras kr.

46. Silamaļas Vaivariņš Inčukalnā. «Balss», 1890. g. nr. 34. LP, VII, I, 441, 3.

47. No kāda Z. Bērziņa skolnieka Limbažos.

48. Ņina Gruzna Stukmaņos.

49. Kārlis Skujiņa Smiltenes pag.

50. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VI, 32, 4, 1.

51. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

52. T. Klemenss, Spoku stāsti, 1873. 18.

53. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873. 4.

54. Anna Brigadiere Kalnamuižā. LP, VII, 97, 11.

55. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteŗos.

56. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

57. T. Ķlemenss, «Spoku stāsti», 1873, 2.

58. Bērziņš Piebalgā. «Baltijas Vēstneša» piel. 1894. LP, VII, I, 124, 1.

59. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

60. A. Vaskis Tukumā.

61. M. Mālmeistere Nurmuižā.

62. Kārlis Skujiņa Smiltenes pag.

63. J. A. Jansons no 46 g. v. A. Rezevskas Nogales Kārklīšos.

64. Kārlis Strēlerts Vec-Aucē. Jkr. IL LP, VII, I, 93, l.

65. H. Skujiņa Smiltenes pag.

66. Kārlis Skujiņa Valmierā.

67. E. Poriete Lubānā. A. Aizsila kr.

68. A. G. Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

69. Skujiņa Smiltenē.

70. P. Šmits no P. Zeltiņas Latgalē.

71. A. Gari-Juone Domopolē.

72. A. Gari-Juone no 50 g. v. Somu Ontona Līksnas pag.

73. Vilis Ozoliņš Vestienā. LP, VII, I, 442, 1.

74. Marta Lorence Jaun- Gulbenē.

75. Andrejs Ozoliņš Jaun-Gulbenē.

76. Rūdolfs Kociņš Galgauskā.

77. A. Miezone Saukā. Latvju kultūras kr.

78. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

79. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

80. A. Bundža Rubenē, A. Bērzkalnes krājumā.

81. O. Preiss no A. Ilgašas Galgauskā.