Satura rādītājs.

Pirmā daļa. Zvēru pasakas.

A. Meža zvēri.

B. Meža zvēri ar mājas lopiem.

C. Cilvēks ar meža zvēriem.

D. Mājas lopi.

E. Putni.

F. Putni mācās dziedāt.

G. Zivis.

H. Citi kustoņi.

I. Zvēri kopējā darbā.

J. Augi un citi nedzīvi priekšmeti.

Otrā daļa. Burvību pasakas.

Pūķa kāvējs ar suņiem. 8 v.

Stiprinieks kauj velnus un raganas. 9 v.

Pūķa kavējs dažādos  apstākļos. 9 v.

Varonis izglābj trīs nolaupītas princeses. 36 v.

Zemgales ķēniņa meita Skaistīte. 5 v.

Stiprinieks ar saviem biedriem. 19 v.

Vakars, Pusnakts un gaisma. 4 v.

Kalēja dēls. 8 v.

Dzelzs dēls. 5 v.

Koka dēls. 2 v.

Zirņa dēls. 3 v.

Lāča dēls. 15 v.

Vilka dēls. 1.

Kuņas dēls. 1.

Ķēves dēls. 4 v.

Ķēves dēls Kurbads 3 v.

Vērša dēls. 1.

Dvēsele olā. 25 v.

Labie brāļi. 34 v.

Mednieks izglābj princesi. 17 v.

Dēls gādā tēvam brīnuma zāles. 2 v.

Sadancotās kurpes. 12 v.

Novaktētā ragana. 15 v.

Trešā daļa. Īstās pasakas.

Ķēniņa meita zārkā. 24 v.

Ragana zārkā. 14 v.

Burvis zārkā. 31 v.

Burvis ar dievmaizi zārkā. 8 v.

Velns zārkā. 15 v.

Tornī ieslodzītā jaunava 1.

Trīs māsas velnam par sievām. 15 v.

Maģiskā bēgšana ar meitenes palīdzību. 26 v.

Maģiskā bēgšana ar aizliegto kastīti. 8 v.

Maģiskā bēgšana un aizmirstā līgava. 8 v.

Meita bēg no velna. 1.

Par zirgu pārvērstais jauneklis. 15 v.

Neuzticamā māsa. 28 v.

Neuzticamā māte. 6 v.

Ūdensmeita. 5 v.

Burvis un viņa māceklis. 18 v.

Burvju sacīkste. 4 v.

Bezbailis meklē bailes. 16 v.

Drošinieks sabaida laupītājus. 3 v.

Ansītis un Grietiņa. 15 v.

Cilvēku bērni pie sumpurņiem. 14 v.

Cilvēku bērni pie milžiem un citiem cilvēku ēdājiem. 3 v.

Cilvēki pie velniem. 2 v.

Ceturtā daļa. Īstās pasakas.

Puika pārnes velna dārgumus. 6 v.

Slēpšanās no ķēniņa meitas. 2 v.

Kalējs ar Nāvi. 15 v.

Velns maisā. 17 v.

Gars pudelē. 4 v.

Ķēniņa dēls muciņā. 1.

Nāve par krustmāti. 15 v.

Lielais rijējs. 4 v.

Triju brāļu līgums ar velnu. 1.

Netīrais velna kalps. 15 v.

Puika kalpo Dievam un velnam. 1.

Velns par labdari. 14 v.

Velns māca brantvīnu dedzināt. 5 v.

Velns rada tabaku. 2 v.

Velna bilde. 7 v.

Līķu ēdējs. 8 v.

Līķu ēdēja. 5 v.

Velna līgava. 12 v.

Velna kāzas. 24 v.

Mirons kāzās. 15 v.

Velns zog dvēseles. 16 v.

Mirušais precinieks aizved līgavu. 9 v.

Mirušais brālis aizved māsu. 1.

Mirusī līgava aizved savu tautieti. 2 v.

Vīrs meklē zudušo sievu. 9 v.

Puisis apprecē lietuvēnu meitu. 10 v.

Puisis apprecē čūsku. 5 v.

Pazudusī līgava. 1.

Par stirnu pārvērstā princese. 1.

Kaza par līgavu. 5 v.

Kaķe par līgavu. 1.

Varde par līgavu. 28 v.

Baltā un melnā līgava. A. 21 v.

Baltā un melnā līgava. B. 4 v.

Divējadas līgavas. 5 v.

Trijādas sievas. 1.

Apburtā līgava. 2 v.

Olas meita. 1.

Jauneklis apprecē velna meitu. 1.

Jauneklis apprecē Saules meitu. 1.

Par putnu pārvērstā līgava. 1.

Jaunava par puķi. 1.

Ērkšķurozīte. 2 v.

Zaltis par precinieku. 11 v.

Velns par precinieku. 9 v.

Kurpju ādas uzminētājs par precinieku. 3 v.

Lācis par precinieku. 5 v.

Vilks par precinieku. 6 v.

Briesmonis par precinieku. 6 v.

Meitenes ar lāci. 2 v.

Meitene ar vilku. 1.

Ķēniņa dēls par putnu. 1 v.

Ķēniņa dēls čūskas veidā. 2 v.

Ķēniņa dēls vardes veidā. 6 v.

Ķēniņa dēls suņa veidā. 4 v.

Dēls eža veidā. 4 v.

Kustonis izmanto ķēniņa meitu. 7 v.

Par suni pārvērstais vīrs. 2 v.

Vējš precinieks. 1.

Noburtais ķēniņa dēls par precinieku. 2 v.

Brālītis ar māsiņu. 4 v.

Meitene, kas savus brāļus meklē. 10 v.

Piektā daļa. Īstās pasakas.

Ceļojums uz viņu sauli. 6 v.

Ceļotājs meklē laimi. 8 v.

Trīs zelta mati no velna galvas. 5 v.

Meklēšana pēc nepazīstamā. 19 v.

Dzīvo kokļu meklēšana.

Dieva dotā sieva. 3 v.

Velna dotā sieva. 14. v.

Jauneklis ellē. 2 v.

Dzīve debesīs. 8 v.

Bērni aiziet debesīs pie mirušiem vecākiem. 3 v.

Cilvēka pāreja debesīs. 2 v.

Ellē un debesīs. 6 v.

Krievs debesīs un ellē.

Abi dzīvē un nāvē savienotie draugi. 29 v.

Putns ievilina cilvēku citā pasaulē. 9 v.

Par akmeni palikušais cilvēks. 9 v.

Vīrs par elles katla kurinātāju. 5 v.

Spēlētājs ellē. 21v.

Vīrs ceļo uz elli. 43 v.

Raganas svešā zemē. 9 v.

Bārenīte un mātes meita akā. 24 v.

Bārenīte un mātes meita pirtī. A. 19 v.

Bārenīte un mātes meita pirtī. B. 34 v.

Bārenīte un mātes meita pie vecīša. 3 v.

Bārenīte un mātes meita pie briesmoņa. 14 v.

Bārenīte un mātes meita mežā pie raganas. 5 v.

Bārenīte un mātes meita pie Laimesmātes. 7 v.

Bārenīte un mātes meita aukstumā. 3 v.

Padēls un īstais dēls mežā. 2 v.

Velna vārds. 15 v.

Trīs vecītes par palīgiem. 15 v.

Mežonīgais vīrs. 10 v.

Sestā daļa. Īstās pasakas.

 Velns par zaldātu. 6 v.

Pārdabīgais palīgs. 6 v.

Pateicīgais mirons. 10 v.

Mirons izglābj savu labdari no slīkšanas. 6 v.

Mirušā gars parādās savam brālim. 16 v.

Pelnrušķīte. 21v.

Pelnrušķīte pie ķēniņa. 31 v.

Vienacīte, Divacīte, Trijacīte. 38 v.

Bārenis pie niknās pamātes. 3 v.

Pieci savādie stiprinieki. 12 v.

Stiprinieks gaisa kuģī. 10 v.

Jaunava par vīrieti. 3 v.

Ganu zēns apprecē ķēniņa meitu. 13 v.

Uzticamais Jānītis. 14 v.

Triju milžu brīnuma lietas. 4 v.

Ķēniņa meita glāžu kalnā. 77 v.

Septītā daļa. Īstās pasakas.

Gudrais zirgs. 23 v.

Zirgs par līgavu. 16 v.

Kalpone par ķēniņieni. 2 v.

Suns jūrā 1.

Daži kustoņi par palīgiem. 10 v.

Kaķis palīdz bārenītei. 2 v.

Kaķis palīdz puisim. 14 v.

Zelta putns. 33 v.

Bulbula putns. 4 v.

Dēli meklē tēvam brīnuma zāles. 6 v.

Zvēri par svaiņiem. 16 v.

Pateicīgie kustoņi. 35 v.

Zvejnieks un viņa sieva. 8 v.

Dažādi laimes zvēri. 4 v.

Mēslu vaboles. 7 v.

Čūskas gredzens. 27 v.

Astotā daļa. Īstās pasakas.

Čūskas gredzens. 4 v.

Brīnuma lampa. 10 v.

Raganas šķiltavas. 15 v.

Galdiņ, klājies. 18 v.

Bagātā brāļa skaudība. 1.

Burvju dzirnaviņas. 16 v.

Ar brīnuma augļiem atdabūtas burvju lietas. 7 v.

Blēdīgā sieva. 7 v.

Burvju putns. 20 v.

Stiprinieks ar gredzenu. 1.

Ar vienu burvju lietu iekaro otru. 5 v.

Ar brīnuma lietām iegūtā ķēniņa meita. 15 v.

Zaķu gans. 17 v.

Impampis. 15 v.

Ķēniņa meitu iesmīdina ar dažādām burvju lietām. 1.

Ķēniņa dēls ar spārniem. 9 v.

Brīnuma mālderis. 3 v.

Trīs vēja mezgli. 3 v.

Blēdīga māte. 7 v.

Žīds ērkšķu krūmā. 14 v.

Šķavi. 2 v.

Veselības augļi. 1.

Divi ceļotāji. 23 v.

Uts āda. 1.

Stiprais Ansis. 31 v.

Lielie stiprinieki. 3 v.

Dažādi spēka vīri, 24 v.

 

Devītā daļa. Īstās pasakas.

Lielais ēdājs. 2 v.

Ķēniņa dēls pareģis. 3 v.

Četri brīnuma amatnnieki. 3 v.

Trīs brīnuma dakteri. 2 v.

Vīrs, kas pārvēršas par putnu un zivi. 9 v.

Zvēru valoda. 13 v.

Čūsku ķēniņa kronis. 18 v.

Baltā čūska. 7 v.

Vīrs guļ ziemas miegu. 9 v.

Dieva spēks, zivs padoms. 21 v.

Sēzam, atdaries! 15 v.

Īkšķītis. 22 v.

Atrastais bērns. 10 v.

Bezrocīte. 15 v.

Brīnuma dēli. 33 v.

Padzītā jaunava. 2 v.

Sniegbaltīte. 14 v.

Māŗas meita. 8 v.

Pazudušais līgavainis. 1.

Sniega vīrs. 1.

Gailis vēderā. 3 v.

Ļaunā pamāte. 13 v.

Sapnis. 20 v.

Laime un nelaime. 13 v.

Dievs un velns. 6 v.

Dažādi laimes un nelaimes gadījumi. 26 v.

Brāļu saticība. 4 v.

Laimīgs un nelaimīgs bērns. 9 v.

Laime un bagātība. 15 v.

Precinieka zīlēšana. 1.

Čūsku cīņa. 3 v.

Velnu cīņa. 5 v.

Laima izpilda trīs vēlēšanās. 4 v.

Dievs žēlo un soda. 10 v.

Dažāda atmaksa. 10 v.

Kārīgā nabadze. 1.

Svētais rijā. 10 v.

Brīnuma kalējs. 4 v.

Dažādi Dieva pārbaudījumi. 4 v.

Atgriezies laupītājs. 11 v.

Nemierīgais mironis. 2 v.

Desmitā daļa. Īstās pasakas.

Bargais kungs par zirgu pārvērsts. 23 v.

Dievs soda ļaunu cilvēku. 10 v.

Dievs apžēlo atgriezušos grēcinieku. 10 v.

Māte nogalina savu bērnu. 1.

Trīs laupītāji. 5 v.

Laimes lēmums par precēšanos. 9 v.

Velns ar teļādu. 2 v.

Stabule, kas dzied. 12 v.

Irbe nodod noziegumu. 1.

Kas apēdis sieru? 10 v.

Enģelim uzliktais sods. 10 v.

Skroderis debesīs. 3 v.

Taisna un grēcīga cilvēka nāve. 4 v.

Atsvabināšanās no velna. 4 v.

Velna vajātais vīrs top par mācītāju. 5 v.

Velna uzdotās mīklas. 3 v.

Dažādi atsvabināšanās veidi. 14 v.

Velns par pļāvēju. 3 v.

Augstprātīgais mednieks. 1.

Kunga laime. 1.

Nokostais deguns. 3 v.

Dzeršana ir lielākais ļaunums. 2 v.

Cilvēka sodi. 27 v.

Laimīga cilvēka krekls. 1.

Princeses pazīmes. 4 v.

Neuzminamā mīkla. 9 v.

Labi meli. 10 v.

Muļķītis aizrunā ķēniņa meitu. 8 v.

Ķēniņa meita tornī. 1.

Gudrā meita. 5 v.

Derības par sievas uzticību. 6 v.

Apmelotā sieva. 3 v.

Atstātā līgava. 5 v.

Uzticamā ķēniņiene. 1.

Žēlsirdīgā meitene. 1.

Taisnīgais dēls. 1.

Īsti draugi. 2 v.

Otram bedri rok, pats iekrīt. 4 v.

Neuzticami draugi. 1.

Ķēniņš Brusubārda. 10 v.

Kā slinka sieva izārstēta. 7 v.

Tēva padomi. 3 v.

Padoms maksā naudu. 10 v.

Tēva noslēptā nauda. 1.

Ķēniņa dēls un kalēja dēls. 7 v.

Gudrās atbildes. 27 v.

Ķeizars un mācītājs. 9 v.

Ķēniņa mīļā meita. 6 v.

Nolemtais znots. 30 v.

Nolemtā līgava. 13 v.

No pērkona izglābtais ķēniņa dēls. 11 v.

Dzērājs par ķēniņu. 1.

Trīs precinieki. 3 v.

Zaglis ķēniņa mantas kambarī. 7 v.

Ķēniņš ar zaldātu pie laupītājiem. 8 v.

Sieviete un laupītāji. 5 v.

Ceļa-vīrs un laupītāji. 3 v.

Laupītājs par precinieku. 13 v.

Meita pie laupītāja. 9 v.

Zilbārdis. 2 v.

Laupītājs precē trīs māsas. 9 v.

Vīrs pie laupītājiem. 2 v.

Pagrabā paslēptais tēvs. 7 v.

Vienpadsmitā daļa. Joku pasakas.

Sods par skaišanos. 24 v.

Mešana ar acim. 2 v.

Lopu bojāšana. 3 v.

Velna bērna nogalināšana. 2 v.

Dumjais Ancis nošauj velna māti. 1 v.

Ražas dalīšana. 13 v.

Velns cērp cūku. 2 v.

Ezera saraukšana. 16 v.

Muļķa velnam gudrs puisis. 4 v.

Koka nešana. 5 v.

Akmeņa saspiešana. 10 v.

Akmeņa košana. 9 v.

Akmeņa sviešana. 8 v.

Āmura sviešana. 2 v.

Laušanās ar lāci. 2 v.

Skriešanās ar zaķi. 2 v.

Zirga nešana. 2 v.

Duršanās. 1 v.

Svilpšanās. 9 v.

Ēšanās. 1 v.

Brīnišķīgais zvērs. 8 v.

Vārdu cīņa. 5 v.

Skroderis iet ar velnu šūties. 2 v.

Mēģinājums nogalināt. 2 v.

Velns bedrē iemānīts. 3 v.

Velna māte krāsnī iebāzta. 1 v.

Caurā cepurē beŗ naudu. 8 v.

Velns irāmīts. 3 v.

Velns zaudē locekļus. 2 v.

Acu liešana. 27 v.

Citādi ievainojumi velnam. 4 v.

Vienacis ar izdurtu aci. 13 v.

Velns netīrumos. 1 v.

Gulēšana ar vaļā acim. 1 v.

Baidīšana ar troksni. 5 v.

Velns baidās no pērkona. 6 v.

Bērni grib ēst velna gaļu. 1 v.

Zvērs ar div galvām. 16 v.

Kad kokiem lapas nobirs. 4 v.

Dažāda viltus baidīšana. 2 v.

Plinte par pīpi. 9 v.

Velns mācās spēlēt. 6 v.

Velns ar lāci rijā. 24 v.

Lācis par govi. 4 v.

Dzelzs cilvēks un velns. 1 v.

Velns māca kalējam dzelzi šveisēt. 2 v.

Ļaunā sieva bedrē. 12 v.

Sieva gudrāka par velnu. 7 v.

Smilšu valgi. 3 v.

Sprogaina vilna jāizstiepj taisna. 6 v.

Strīķētais naudas pūrs. 2 v.

Sadedzinātā velna grāmata. 1 v.

Sāls sēšana. 1 v.

Govs tiek uz jumta ganīta. 1 v.

Viens ķer vāveri, otrs iet pēc poda. 2 v.

Viens šauj, otrs skatās plintes stobrā. 1 v.

Žīdi karā. 1 v.

Šaušana ar olekti. 1 v.

Žāvu sērga. 1 v.

Pats nocērt to zaru, uz kuŗa sēd. 6 v.

Nonestos baļķus nes atkal kalnā augšā. 1 v.

Dzirnavas par baznīcu. 1 v.

Putru vāra āliņģī. 1 v.

Krekla un bikšu vilkšana. 1 v.

Peldēšana linu laukā. 1 v.

Vilks par aunu noturēts. 1 v.

Kumeļa perēšana. 4 v.

Lapsenes par bitēm. 1 v.

Zagļi grib nogāzt mēnesi. 1 v.

Ūdens plūdi. 2 v.

Uzticīga sieva. 1 v.

Kuŗš pirmais runās. 2 v.

Paslēpies vīrs. 1 v.

Stūrgalvīgā sieva. 5 v.

Slinkā sieva. 10 v.

Sieva ar apstājiem. 6 v.

Neuzticamā sieva. 12 v.

Gāgānu kaŗi. 16 v.

Sieva nepazīst vairs sevis. 10 v.

Vīrs meklē muļķa cilvēkus. 2 v.

Gaļa pie kāpostiem. 8 v.

Iztecējušais alus. 2 v.

Novecojusi uguns. 1 v.

Laiskā vērpēja. 11 v.

Sīkstais kungs. 10 v.

Vīrs sievas darbos. 6 v.

Muļķa vīrs. 1 v.

Laimīgais muļķis. 2 v.

Putns vēl mežā, iesmu jau drāž. 5 v.

Ādams un Ieva. 1 v.

Dažādi nelaimīgi pāŗi. 3 v.

Meita sagūsta uzbāzīgo precinieku. 1 v.

Gudrā Elza. 3 v.

Slinkā un čaklā jaunava. 3 v.

Kuŗa ir čaklākā? 2 v.

Laiskā līgava. 6 v.

Cietsirdīgā māsa. 1 v.

Pusaklā līgava. 8 v.

Trīs šļupstētājas. 8 v.

Dumjā meita. 1 v.

Nelaimīgā vecmeita. 13 v.

Divpadsmitā daļa. Joku pasakas.

Meistara zaglis zog zirgu. 22 v.

Meistera zaglis rāda, kā zog. 2 v.

Meistera zaglis ar biedru. 4 v.

Meistera zaglis zog vērsi. 11 v.

Zaglim māceklis gudrāks par pašu. 1.

Meistera zaglis dažādos apstākļos. 13 v.

Tas jau ir tas otrs. 4 v.

Zagļi ar nabagu. 2 v.

Joku maiss mājā. 1.

Zirgs par cilvēku pārvērties. 1.

Kam būs labāks sapnis. 4 v.

Gudrais zeltkalis. 4 v.

Zoss dalīšana. 4 v.

Bagātais un nabagais zemnieks. 33 v.

Nabags un bagātnirks. 4 v.

Sieva šķirstā. 13 v.

Piecreiz nosistais mironis. 7 v.

Viltība un lētticība. 16 v.

Vīrs no Paradīzes. 9 v.

Garā diena. 14 v.

Pa melam ēd, pa melam strādā. 1.

Reizē apēstas brokastis, pusdienas un vakariņas. 1.

Attaisnotais zaglis. 3 v.

Zaglis par labdari. 2 v.

Sīkstais saimnieks dod kalpam ūdeni dzert. 4 v.

Sīkstais saimnieks dod kalpam garozaas ēst. 3 v.

Saimnieks un puisis pie galda. 1.

Darbinieks, kas gan ēd, bēt nestrādā. 7 v.

Saddauzītais kungs. 2 v.

Saimnieks un kalps ar kaitēm. 1.

Es ar tāpat domāju. 6 v.

Piemānītais padoma devējs. 2 v.

Kā zemnieks ķeizaram rakstījis. 1.

Zīmju valoda. 2 v.

Nebēdīgs ziņnesis. 4 v.

Muļķis par slepkavu. 20 v.

Trīs noslīcinātie popi. 4 v.

Dalīta alga un sods. 3 v.

Divi precinieki. 4 v.

Dūšīgais skroderis. 5 v.

Visziņa dakteris. 13 v.

Labā pārdošana. 8 v.

Kad vecītis skolā gājis. 3 v.

Laimes bērni. 5 v.

Vitingtona kaķis. 1.

Muļķis pie laupītājiem. 3 v.

Krītōšas durvis izbaida laupītājus. 5 v.

Krītošais mironis izbaida laupītājus. 2 v.

Laupītāji līķu kambarī. 5 v.

Necerētā laime. 8 v.

Pievīlies tiesnesis. 4 v.

Izskolotais vērsis. 6 v.

Suns mācās runāt. 3 v.

Muļķis brauc pēc malkas. 4. v.

Čigāns grib zirgu atradināt no ēšanas. 1.

Malēnieši Rīgā. 5 v.

Muļķis meklē baznīcu. 3 v.

Muļķis par precinieku. 8 v.

Sieva bēg no muļķa vīra. 6 v.

Kīselis. 2 v.

Ēna par cilvēku noturēta. 14 v.

Čiks. 2 v.

Kas man būtu jāsaka. 14 v.

Trīs ārzemnieki par slepkavām noturēti. 3 v.

Kungs liek sev nocirst pirkstu. 2 v.

Telegrafētie zābaki. 1.

Palaidņa mācītājs šķirstā. 6 v.

Viesi no debesīm. 5 v.

Palaidņa mācītājs ar div pērminderiem pie skaistās sievas. 1.

Dots devējam atdodas. 5 v.

Sīkstais mācītājs. 1.

Mācītājs tiek nests uz debesīm. 6 v.

Mācītājam jāejot uz elli. 1.

Mācītājs ar teļu, 5 v.

Izsalkušais mācītājs. 7 v.

Nelaimīgāks jauneklis. 8 v.

Mācītājs, sprediķi sakot, lād. 4 v.

Mācītājs ar ķesteri zog govi. 3 v.

Duksis un Piksis. 10 v.

Zemnieks par mācītāju. 2 v.

Mācītājs, sprediķi sakot, dzer. 1.

Pusbaznīcas raud, pusbaznīcas smejas. 1.

Mācītājs lūdz Dievu par laiku. 1.

Mācītājs ar ķesteri zog jēru. 1.

Ko teicis Dāvids. 2 v.

Kas ir pasaule? Tīrais sviests. 1.

Mācītājs izsauc svēto garu. 1.

Cūka baznīcā. 2.

Piķis trumpis. 2 v.

Vīrs svētā Pētera vietā. 1.

Vīrs Dievva lomā. 1.

Svētie kaņepēs. 1.

Laimīgais pūšļotājs. 3 v.

Mācītājs par govi. 1.

Zēns mucā. 1.

Kā malēnieši seskus ķer. 1.

Sacenšanās melošanā. 7 v.

Leiputrija. 1.

Savādi vārdi. 1.

Kurš tas slinkākais. 1.

Lielie zvēri un lielās lietas. 6 v.

Koklētājs un vilks. 1.

Kā kungs ticis debesīs. 1.

Es redzēju desmit vilku. 1.

Kā kalps peles ķēris. 2 v.

Pārprstumi. 1.

Passaciņas bez gala. 5 v.

Pasaku beigas. 6 v.

 

Trīspadsmitā daļa. Teikas I.

Dievs rada pasauli. 15 v.

Cilvēka radīšana. 21 v.

Kādēļ mazi bērni neiet kājām. 9 v.

Kādēļ cilvēks nezin savu mūža galu. 18 v.

Dievs nospriež mūža garumu. 3 v.

Darbs, prāts un naids. 1 t.

Kauns. 1 t.

Kā dažas tautas cēlušās. 10 v.

Kā ļaužu kārtas  un amati cēlušies. 4 v.

Kādēļ sievietei nekad nav vaļas. 11 v.

Kādēļ labībai tik īsas vārpas. 17 v.

Ēdieni. 10 v.

Ūdens plūdi. 2 v.

Mājas lopi. 29 v.

Meža zvēri. 30 v.

Putni. 41 v.

Zivis un kukaiņi. 40 v.

Zvēri un putni kopējā darbā. 4 v.

Koki un citi augi. 12 v.

Dievs žēlo paklausīgos. 20 v.

Dievs soda nepaklausīgos. 37 v.

Pasaules radīšana. 20 v.

Kā akmeņi cēlušies. 13 v.

Dievs ar velnu taisa ceļus. 2 v.

Velna un Dieva govis. 27 v.

Knišļi maisā. 3 v.

Dievam aitas, Velnam cūkas. 4 v.

Dieva kalts un Velna izkapts. 22 v.

Dieva zaķis (dzenis) un Velna zirgs. 12 v.

Dievs ar velnu dala ražu. 7 v.

Velns rada vilkus. 8 v.

Kā putni radušies. 3 v.

Dievs un Velns rada dažādus kustoņus. 16 v.

Velns noslēpj uguni. 23 v.

Dievs ar Velnu grib viens otru sabaidīt. 4 v.

Dievs ar Velnu kaitinās. 23 v.

Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu. 13 v.

Cilvēks seko Dievam. 14 v.

Saule, Mēness un Vaŗavīksne. 24 v.

Pērkons. 12 v.

Vējš un Sals. 8 v.

Ūdens-māte. 4 v.

Meža-māte. 5 v.

Baltā māte. 10 v.

Uguns-māte. 4 v.

Mājas-kungs. 110 v.

Vilce. 33 v.

Gausu-māte. 13 v.

Rūķīši. 11 v.

Svētās meitas. 14 v.

Laima. 24 v.

Ūsiņš. 20 v.

Govu-Māŗa. 5 v.

Jumis. 2 v.

Slimības. 43 v.

Nāve. 9 v.

Pūķa iegūšana un darbība. 88 v.

Pūķis apvainots. 38 v.

Pūķi ēdina ar mēsliem. 8 v.

Pūķis apturēts. 19 v.

Pūķis nosists. 41 v.

Pūķa saimnieka nāve. 8 v.

Rudzu-ruģis. 10 v.

Četrpadsmitā daļa. Teikas II.

Velnu izskats un īpašības. 13 v.

Velnu dzīves  vietas. 32 v.

Velni nēsā akmeņus. 42 v.

Kustonis, kas acīm redzot aug lielāks. 7 v.

Velni mānās. 18 v.

Velni mantas nesēji. 36 v.

Velni palīdz medniekiem. 8 v.

Velni maina bērnus. 23 v.

Velni nerro cilvēkus. 19 v.

Velni ievilina cilvēkus svešā klētī. 7 v.

Velni baznīcā pieraksta grēciniekus. 7 v.

Velni aicina cilvēkus lauzties. 5 v.

Velni nes cilvēkus pa gaisu. 8 v.

Velni moka cilvēkus. 29 v.

Velni nogalina cilvēkus. 23 v.

Velni mudina cilvēkus kārties. 18 v.

Velni noplēš cilvēkiem ādu. 4 v.

Velni ēd cilvēkus. 7 v.

Velni tiek piemānīti. 14 v.

Velni tiek sisti. 20 v.

Pērkons vajā velnus. 21 v.

Cilvēka mirstamais laiks ir nolemts. 16 v.

Cilvēka miršana. 13 v.

Dvēsele iziet no cilvēka maza dzīvnieka veidā. 10 v.

Krusta koki. 1 t.

Veļi kapsētā. 36 v.

Veļi baznīcā. 19 v.

Melnā grāmata. 8 v.

Veļi māžojas. 81 v.

Veļi prasa, lai aprok. 34 v.

Velis tiek nēsāts. 9 v.

Veļi prasa savas mantas. 31 v.

Veļi prasa mieru un cienību. 14 v.

Sulainis ar mirušo kungu. 18 v.

Veļi nerro cilvēkus. 3 v.

Veļi moka cilvēkus. 13 v.

Veļi nogalina cilvēkus. 19 v.

Velis nobeigts. 8 v.

Pērkons nosper veli. 3 v.

Labvēlīgie veļi. 13 v.

Veļu dzīve viņā saulē. 5 v.

Ēni māžojas. 75 v.

Ēni nogalina cilvēkus. 8 v.

Ēni dzīvnieku izskatā. 43 v.

Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug. 14 v.

Ēni dažādos veidos. 49 v.

Ēni neredzami. 10 v.

Ēni trokšņo. 20 v.

Ēni nogalināti. 5 v.

Vadātājs neredzams jeb nenoteikts. 34 v.

Vadātājs cilvēka izskatā. 18 v.

Vadātājs dzīvnieka izskatā. 12 v.

Velns par vadātāju. 21 v.

Velis par vadātāju. 6 v.

Ragana par vadātāju. 7 v.

Lietuvēns nenoteiktā veidā. 19 v.

Lietuvēns moka lopus. 12 v.

Lietuvēns cilvēka izskatā. 8 v.

Velis par lietuvēnu. 5 v.

Velns par lietuvēnu. 3 v.

Pērkons nospeŗ lietuvēnu. 2 v.

Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu. 13 v.

Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu. 30 v.

Paslēptā naudda ar dažādām prasībām. 16 v.

Velni sargā naudu. 44 v.

Veļi sargā naudu. 11 v.

Nauda parādās par uguni. 51 v.

Nauda parādās par cilvēku. 44 v.

Nauda parādās par kustoni. 13 v.

Vērsis apsolīts par naudu. 29 v.

Piecpadsmitā daļa. Teikas III.

I. Nauda ( turpinājums )

Naudai vēl jāguļ simtu gadu zemē. 42 v.

Naudas racēji iztraucēti. 66 v.

Naudu saņem tas, kam tā nolemta. 56 v.

Dažādas teikas par naudu. 33 v.

II. Vilkati.

Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu. 56 v.

Cilvēks no ziņkārības pārvēršas par vilkatu. 9 v.

Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu. 22 v.

Vilkats atsvabināts. 19 v.

Vilkata miršana. 2 v.

III. Burvji.

Kā burvji rodas. 12 v.

Lādēšana līdzīga buršanai. 12 v.

Burvji vajā cilvēkus. 34 v.

Burvji bojā lauku raža. 11 v.

Burvji moka lopus. 12 v.

Burvji ceļo par viesuli. 9 v.

Burvju traucēšana. 9 v.

Burvji atgriezušies. 2 v.

Labvēlīgie burvji. 14 v.

Burvju nāve. 20 v.

IV. Raganas.

Raganu īpašības. 18 v.

Lādēšana līdzīga buršanai. 4. v.

Raganas vajā cilvēkus. 13 v.

Raganas bojā labību. 3 v.

Raganas maitā lopus. 25 v.

Raganas ceļo. 17 v.

Raganas vēmekļi. 13 v.

Raganas labvēlīgas. 2 v.

Raganu nāve. 15 v.

V. Dažādi teiku savādnieki.

Sumpurņi. 3 v.

Milži. 6 v.

Stiprinirki. 1.

Laupītāji. 6 v.

Zagļi. 2 v.

Slinkas sievietes. 7 v.

VI. Vietu teikas.

Rīgas apriņķis. 18 v.

Cēsu apriņķis. 23 v.

Madonas apriņķis. 21 v.

Valmieras apriņķis. 18 v.

Valkas apriņķis. 20 v.

Jelgavas apriņķis. 10 v.

Aizputes apriņķis. 1.

Bauskas apriņķis. 18 v.

Jēkabpils apriņķis. 7 v.

Kuldīgas apriņķis. 5 v.

Talsu apriņķis. 23 v.

Tukuma apriņķis. 8 v.

Ventspils apriņķis. 19 v.

Latgale. 14 v.

VII. Vēstures teikas.

Ļaužu dzīve senos laikos. 18 v.

Par ķeizarieni Katrīnu I. 2 v.

Kungu dzīve. 19 v.

Bargie sodi. 15 v.

Ļaužu mocīšana. 11 v.

Ļaužu pretošanās. 7 v.

Kari. 33 v.

Mēris. 4 v.

Brīnumu zeme un savādi ļaudis. 3 v.

Zīlēšana. 7 v.

VIII. Ezeru, upju, avotu, purvu un kalnu teikas.

Ezeri. 62 v.

Upes. 16 v.

Avoti. 10 v.

Purvi. 15 v.

Kalni. 39 v.

Akmeņi. 6 v.

IX. Zvēri.

Lāči. 6 v.

Vilki. 16 v.

Dažādi zvēri. 12 v.

X. Putni un citi dzīvnieki. 13 v.

XI. Čūskas. 26 v.

XII. Augi. 12 v.